Vervolg

 • Hollands Midden kiest voor Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van Allegro Sultum / NetSourcing

  GGD Hollands Midden en de consultatiebureaus van ActiVite Jeugdgezondheidszorg, Valent en de Vierstroomzorgring kiezen gezamenlijk voor de combinatie Allegro Sultum / NetSourcing als leverancier van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. De contracten zijn op 6 november j.l. getekend. Allegro Sultum en NetSourcing zijn al jaren op de Nederlandse markt actief in automatisering en informatisering in de zorg. Aan consultatiebureaus in de regio Hollands Midden leveren zij reeds automatiseringsproducten.

  Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
  Jeugdgezondheidszorg volgt de groei en ontwikkeling van kinderen. Consultatiebureaus en GGD houden gegevens bij die van belang zijn voor de ontwikkeling en gezondheid van het kind. Voorbeelden hiervan zijn inentingen die het kind heeft gehad en de lengte en gewicht van het kind. Nu worden deze gegevens nog bijgehouden in een persoonlijk, papieren dossier. Vanaf juli 2010 krijgen alle kinderen in Nederland van 0 tot 19 jaar een digitaal dossier. Het digitale dossier biedt meer mogelijkheden om de gegevens van de jeugd van de hele regio met elkaar te vergelijken. Ook het overdragen van dossiers van het consultatiebureau aan de GGD als het kind vier jaar wordt en bij verhuizing naar een andere gemeente wordt efficiënter.

  Invoeringstraject
  De invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg in Hollands Midden verloopt in stappen. Met ingang van 1 juli 2010 wordt voor alle kinderen, die bij deze Jeugdgezondheidszorgorganisaties in de regio in zorg zijn, bij het eerstvolgende contactmoment een digitaal dossier aangemaakt.
 • Zorgleveranciers voor hulp bij het huishouden

  Sinds 1 januari 2007 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd door de gemeente. Binnen deze wet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de hulp bij het huishouden. Per 1 januari 2010 zijn hiervoor nieuwe contracten afgesloten met de volgende zorgaanbieders:

  • Thuiszorg Service Nederland
  • Stichting Zorgpartners Midden-Holland
  • Vierstroomzorgring Thuishulpen
  • Tzorg

   

  Aangezien Vierstroomzorgring BV en Zorgpartners Midden Holland hulp blijven leveren, kunnen de huidige cliënten gewoon gebruik blijven maken van hun diensten. Voor deze cliënten verandert er dus niets. Nieuwe cliënten moeten vanaf januari 2010 een keuze maken uit één van de vier gecontracteerde zorgleveranciers:

  Thuiszorg Service Nederland
  TSN is een landelijke, AWBZ-erkende en HKZ/ISO-gecertificeerde thuiszorgorganisatie, met een sterke lokale verankering. TSN biedt haar cliënten een superieure vorm van dienstverlening, gericht op een zo lang mogelijk verblijf in de eigen thuissituatie, met als resultaat meer tijd en kwaliteit voor de zorg aan mensen die dat hard nodig hebben. Zij bieden hun cliënten alle vormen van thuiszorg, van 1 minuut tot 24 uur per dag.

  tel: 0900 – 1234 TSN (0900 – 1234 876)
  fax: 0546 – 45 43 41 
  info@thuiszorgservice.nl
  www.thuiszorgservice.nl

  TZorg
  Tzorg; Hulp en aandacht bij het Huishouden, zonder wachtlijsten! De medewerkers van Tzorg bieden u net dat beetje meer betrokkenheid. Juist die persoonlijke aandacht maakt Tzorg bijzonder!

  Waarom Tzorg?

  • Geen wachtlijsten;
  • U bepaalt wanneer u onze hulp nodig heeft;
  • Uw wensen staan voorop;
  • Zo lang mogelijk in eigen vertrouwde omgeving wonen.

   

  Vragen?
  T 010-2983620 (lokaal tarief , 24 uur per dag bereikbaar).
  info@tzorg.nl

  www.tzorg.nl

  Vierstroomzorgring
  Vierstroomzorgring ondersteunt u met diensten en producten die u helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Zij staan voor u klaar met alle vormen van thuiszorg; van hulp bij het huishouden en personenalarmering tot verpleging, verzorging en begeleidingen en alles wat daarbij komt kijken. Voor zorg op maat, afgestemd op uw wensen en omstandigheden.

  Meer informatie? Bel de Zorglijn, 0900 9300 (lokaal tarief) of kijk op www.vierstroomzorgring.nl.

  Zorgpartners Midden-Holland
  Inwoners van Ouderkerk kunnen bij Zorgpartners Midden-Holland terecht voor hulp bij het huishouden. Zorgpartners biedt het volledige huishoudelijke pakket. Ook organiseren zij de huishouding als dit door ziekte of beperkingen niet zelf gedaan kan worden. Zorgpartners verleent huishoudellijke zorg aan jong en oud. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Zorgpartners Midden-Holland via (0182) 71 13 91.

 • Hotspot Polderpark

  Het Polderpark is voor de maanden november en december aangewezen als hotspot. Politie en jongerenwerk zullen zich de komende twee maanden vaker laten zien op deze locatie om de jongeren te wijzen op de overlast die zij veroorzaken. De politie zal bij het constateren van alcoholgebruik proces – verbaal opmaken.

  Veel jongeren weten elkaar, vooral op vrijdag- en zaterdagavond, te vinden bij het bankje in het Polderpark (zijde Tiendweg Oost). Tijdens het hangen wordt ook alcoholhoudende drank gebruikt, iets wat niet is toegestaan op deze locatie. Bovendien zorgt alcohol er voor dat de jongeren luidruchtiger worden. Dit geeft vooral laat in de avond en ’s nachts overlast voor de omwonenden.

  De indruk bestaat dat ook jongeren onder de 16 jaar hier alcohol gebruiken. Daarom het verzoek aan u als ouders om u te verdiepen in de vrije-tijdsbesteding van uw kinderen. Ontmoet uw kind ook graag zijn of haar vrienden bij het bankje in het Polderpark of op een andere plek in de gemeente? Ga dan eens in gesprek over het gebruik van alcohol en het veroorzaken van overlast voor de omgeving.

  Omdat gebleken is dat ook veel jongeren uit Krimpen aan den IJssel vrienden ontmoeten op de hangplekken in Ouderkerk, vragen wij ook hun ouders stil te staan bij de overlast die dit kan geven.

  Overlast melden
  Mocht u overlast ervaren dan kunt u dit als volgt melden:

  • Acute overlast meldt u bij de politie via het telefoonnummer 0900 8844;
  • voor minder dringende zaken kunt u terecht op het spreekuur van de wijkagent Lucas Bruinius. (donderdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur in de brandweerkazerne van Ouderkerk aan den IJssel en van 12.00 tot 13.00 uur in de brandweerkazerne van Gouderak). U kunt de wijkagent ook telefonisch bereiken via 0900 8844. Mocht hij niet aanwezig zijn dan kunt u vragen om een terugbelbericht;
  • vervuiling, vernieling van gemeentelijke eigendommen of graffiti op gemeentelijke eigendommen kunt u melden bij de gemeente Ouderkerk via telefoonnummer 0180681454 of via het speciale meldingsformulier gemeentewerken;
  • voor overige vragen over de hotspots kunt u contact opnemen met Ilja Pott van de gemeente Ouderkerk 0180441433 of ipott@ouderkerk.nl

  Meer informatie
  Meer informatie over het gebruik van alcohol en drugs door en voor jongeren vindt u op de site www.watgebruikjijindek5.nl.

  Oproep aan de jongeren:
  “Elkaar ontmoeten is gezellig, maar gebruik geen alcohol op straat, laat niet je afval rondslingeren en denk aan de omwonenden. Je doet hier anderen een groot plezier mee.”

 • Krimpenerwaardgemeenten selecteren zorgleveranciers

  Keuzes ten aanzien van hulp bij het huishouden

   
  Sinds 1 januari 2007 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd door de gemeente. Binnen deze wet heeft elke gemeente de verantwoordelijkheid voor de hulp bij het huishouden. Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze zorg in te kopen door middel van een Europese aanbestedingsprocedure. De vijf Krimpenerwaardgemeenten (Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek, Vlist en Ouderkerk) zijn hierbij samen opgetrokken.

  De geselecteerde zorgleveranciers
  Met de wettelijke aanbestedingsprocedure zijn vier zorgaanbieders geselecteerd die het beste aanbod voor de hulp bij het huishouden voor de vijf Krimpenerwaard gemeenten hebben gedaan. De geselecteerde zorgleveranciers zijn:
  • Thuiszorg Service Nederland
  • Stichting Zorgpartners Midden-Holland
  • Vierstroomzorgring Thuishulpen
  • Tzorg

  Als u nu hulp bij het huishouden ontvangt van Zorgpartners, verandert er in principe niets. Als u hulp ontvangt van de Vierstroomzorgring niveau 2, dan verandert er ook niets. Cliënten die hulp ontvangen van de Vierstroomzorgring niveau 1, zullen vanwege de wetswijziging een keuze moeten maken uit een aantal mogelijkheden om de hulp te ontvangen. Deze cliënten ontvangen thuis een brief met nadere uitleg.

  Voor nieuwe cliënten die op grond van de Wmo recht hebben op hulp bij het huishouden, betekent dit dat zij voor de hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2010 kunnen kiezen uit één van de vier geselecteerde zorgleveranciers.

   

   

  Cliënten Vierstroomring ontvangen brief

   

  Per 1 januari 2010 ondergaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een wijziging. Cliënten die hulp ontvangen van de Vierstroomzorgring (indicatie hbh 1) moeten een keuze maken in de manier waarop zij hulp ontvangen.

   

  Veel cliënten van zorgaanbieders maakten tot nu toe gebruik van hulp bij het huishouden via huishoudelijke hulp in natura. Dit houdt in dat de gemeente alles regelt en één van de zorgaanbieders inschakelt om een hulp in te zetten bij de cliënten. De Vierstroomzorgring is binnen onze gemeente de enige zorgaanbieder die dit momenteel doet met alfahulpen (binnen niveau hbh1). En daardoor zijn de cliënten ongewild werkgever geworden. Onwenselijk, zo vindt het ministerie. Reden om de Wmo aan te passen. Consequentie per 1 januari 2010: de combinatie van zorg in natura via een zelfstandige/alfahulp is niet langer toegestaan.

   

  Alle cliënten van de Vierstroomzorgring ontvangen daarom een brief met antwoordkaart. Daarin wordt uitgelegd wat de wijziging is en welke mogelijkheden voor hulp er zijn vanaf 1 januari 2010. Om alles te kunnen regelen vragen wij alle cliënten voor vrijdag 20 november 2009 de antwoordkaart terug te sturen. Mocht u meer informatie willen ontvangen of heeft u per abuis geen brief ontvangen, maar heeft u wel hulp van de Vierstroomzorgring? Neemt u dan contact op met het Wmo-loket.

   

  Bereikbaarheid Wmo-loket:

  Telefonisch:      op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur via telefoonnummer                 (0180) 667800         (0180) 667800                                   

  Spreekuren:      Gouderak in Groene Kruisgebouw op maandag van 9.00 – 10.30 uur

                              Ouderkerk in het gemeentehuis op woensdag van 13.30 – 15.00 uur

   

 • Gasflessenactie brandweer K5 succesvol verlopen

  De brandweer K5 deed op 10 oktober een speciale inzameling van oude gasflessen voor de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Schoonhoven.

  De actie van de Brandweer K5, waarbij inwoners hun oude gasflessen konden inleveren, is succesvol verlopen. Er zijn op zaterdag 10 oktober 234 gasflessen ingeleverd, in verschillende maten. De inwoners van de Krimpenerwaard die de flessen kwamen inleveren waren zeer te spreken over dit initiatief van de K5 brandweer en de deelnemende gemeenten. Door deze actie zijn de nodige potentiële brandgevaarlijke "bommen" geruimd. Hierdoor is de veiligheid voor de burgers en het brandweerpersoneel verder vergroot. Voor volgend jaar staat een nieuwe inzamelingsactie gepland. De brandweer is van plan het record van dit jaar te verbeteren.

  Verborgen "bommen"
  Gasflessen die niet meer in gebruik zijn, verdwijnen veelal in bergruimten. Deze oude, niet meer gekeurde flessen zijn zeer explosief bij brand of oververhitting. De aanwezigheid van oude gasflessen in huis levert een groot risico op, voor bewoners maar ook voor personeelsleden van de Brandweer. Het is verscheidene malen voorgekomen dat werkzaamheden van de Brandweer moesten worden gestaakt wegens exploderende (vergeten) gasflessen. De Brandweer spreekt dan ook van heuse "bommen". Vaak weten bewoners niet meer dat de gasflessen in huis zijn. Tijdens bluswerkzaamheden speelt de mogelijke aanwezigheid van zulke flessen een grote rol. Het gaat hier om alle op de markt zijnde butagas- propaangasflessen of- cilinders, die tien jaar of langer niet gekeurd zijn door het Stoomwezen.

  Hergebruik
  Gasflessen die worden gebruikt, rouleren in een circuit en worden regelmatig gekeurd. De gashandelaar brengt de inhoud van een fles in rekening. Op de fles zelf wordt statiegeld geheven. Deze flessen kunnen normaliter worden geretourneerd aan de leverancier bij het overleggen van de afleveringsnota. Er wordt niets terugbetaald als de nota niet kan worden getoond. Deze oude flessen worden gratis ingenomen door de Brandweer. Van hieruit worden ze naar de distributeur afgevoerd. Deze bekijkt of de flessen geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik. Is dit niet het geval, dan worden ze op een, daartoe bestemde plaats, vernietigd.
 • 40 winnaars slipcursussen/rijstijltrainingen Het Nieuwe Rijden

  Week van de Vooruitgang

  In de Week van de Vooruitgang, van 13 tot en met 22 september, hebben in totaal 40 deelnemers een slipcursus/rijstijltraining gewonnen. Op staanplaatsen in Waddinxveen, Hazerswoude-Rijndijk, Leiden, Alphen aan den Rijn en Nieuwerkerk aan den IJssel stonden rijsimulatoren van VVCR voor Het Nieuwe Rijden. Bezoekers konden zelf testen hoe zuinig hun rijstijl was. Per standplaats werd een prijs weggegeven aan ‘de zuinigste rijder’ en twee andere deelnemers. Voor inwoners in de regio’s Holland Rijnland, Rijnstreek en Midden-Holland werd er een quiz uitgezet over Het Nieuwe Rijden. Per gemeente is er een prijswinnaar naar voren gekomen. Alle winnaars ontvangen deze week bericht.

  Besparing
  Het Nieuwe Rijden is een moderne en veilige rijstijl, waarmee minder brandstof wordt verbruikt. Dit bespaart kosten en is ook nog eens goed voor het milieu. Door de tips van Het Nieuwe Rijden toe te passen, bespaart u al snel 10% brandstof. Denk bijvoorbeeld aan op tijd opschakelen, regelmatige controle van de bandenspanning en de auto laten uitrollen in de versnelling als u snelheid moet minderen. Daarnaast zorgt Het Nieuwe Rijden voor minder stress en veiligheid bij chauffeurs. Hierdoor neemt het ziekteverzuim af. Tips kunt u nalezen op www.hetnieuwerijden.nl.

  Informatie
  Voor gemeenten is de cursus gratis. Voor bedrijven zijn de kosten voor 60% gesubsidieerd, de eigen bijdrage is € 40,- per deelnemer. Als u zichzelf of uw medewerkers wilt opgeven voor een training of meer informatie wilt, ga dan naar www.mdwh.nl/duurzaamvervoer.

  De campagne Het Nieuwe Rijden voor chauffeurs komt voort uit de Actieprogramma’s Luchtkwaliteit in de regio’s Midden-Holland, Rijnstreek en Holland Rijnland en wordt uitgevoerd door Milieudienst West-Holland.
 • Inzameling oude gasflessen op 10 oktober

  Brandweer K5 houdt op 10 oktober een speciale inzameling voor de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Schoonhoven.

   

  Hebt u al jaren flessen campinggas op zolder liggen? Of bewaart u oude flessen buta- of propaangas in de schuur? Nu hebt u de kans om deze in te leveren bij de brandweer in uw woonplaats. Bent u niet in staat om de fles te brengen, dan kunt u vóór 9 oktober bellen met Hans Trouborst beleidsmedewerker brandweer, tel: (0180) 681327. Uw flessen worden dan opgehaald. Geeft u dan door om hoeveel flessen het gaat. De actie is alleen bedoeld voor particulieren en geldt niet voor de gemeente Vlist.


  U kunt de flessen inleveren op zaterdag 10 oktober tussen 9:00 en 13:00 uur bij de volgende brandweerkazernes:

  • Gouderak, Poten 2
  • Lekkerkerk, Burg van de Willigenstraat 47
  • Krimpen a/d Lek, Joost van de Vondelstraat 4
  • Ouderkerk a/d IJssel, Abelenlaan 2
  • Bergambacht, Veerweg 6
  • Schoonhoven, Bastion 7-9

   

  Verborgen "bommen"
  Gasflessen die niet meer in gebruik zijn, verdwijnen veelal in bergruimten. Deze oude, niet meer gekeurde flessen zijn zeer explosief bij brand of oververhitting. De aanwezigheid van oude gasflessen in huis levert een groot risico op, voor bewoners maar ook voor personeelsleden van de Brandweer. Het is verscheidene malen voorgekomen dat werkzaamheden van de Brandweer moesten worden gestaakt wegens exploderende (vergeten) gasflessen. De Brandweer spreekt dan ook van heuse "bommen". Vaak weten bewoners niet meer dat de gasflessen in huis zijn. Tijdens bluswerkzaamheden speelt de mogelijke aanwezigheid van zulke flessen een grote rol. Het gaat hier om alle op de markt zijnde butagas- propaangasflessen of- cilinders, die tien jaar of langer niet gekeurd zijn door het Stoomwezen.

  Hergebruik
  Gasflessen die worden gebruikt, rouleren in een circuit en worden regelmatig gekeurd. De gashandelaar brengt de inhoud van een fles in rekening. Op de fles zelf wordt statiegeld geheven. Deze flessen kunnen normaliter worden geretourneerd aan de leverancier bij het overleggen van de afleveringsnota. Er wordt niets terugbetaald als de nota niet kan worden getoond. Deze oude flessen worden gratis ingenomen door de Brandweer. Van hieruit worden ze naar de distributeur afgevoerd. Deze bekijkt of de flessen geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik. Is dit niet het geval, dan worden ze op een, daartoe bestemde plaats, vernietigd.

 • Winnende landschapsfoto Middelblok op streekbus!

  foto: Abe Maaijen

  Bron: www.fotografie.nl

   

  Streekbussen zien er de komende twee weken anders uit: ze hebben grote landschapsfoto's op de zijkant. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf op 21 september 2009 het startsein voor deze actie.

  Drie maanden lang kon iedereen zijn favoriete landschapsfoto opsturen naar de 12 landschappen. Dat leverde meer dan 3600 inzendingen op. De winnende foto's zijn per provincie twee weken lang op de zijkant van lokale bussen te zien. In totaal rijden er 500 van zulke streekbussen door Nederland. Volgens minister Verburg "12 prachtige foto's van Nederlandse landschappen, in elke provincie een andere. Zodat iedereen kan zien hoe mooi Nederland is."

  Polder Middelblok
  Abe Maaijen, de winnaar in Zuid-Holland, kreeg uit handen van minister Verburg zijn prijs tijdens de startmanifestatie op het Malieveld in Den Haag. Hij heeft de polder Middelblok in Gouderak gefotografeerd, gehuld in een laag nevel, in het licht van de ondergaande zon.

  "U kunt vanaf nu gaan genieten van landschap in de stad. En vergeet niet, krachtige landschappen in een vitaal platteland hebben stedelingen veel te bieden. Dat vraagt om wederkerigheid. Ik doe dan ook een beroep op stedelingen om ons platteland en onze mooie landschappen mooi te houden. En om de handen uit de mouwen te steken", aldus minister Verburg.

  Campagne
  'Een mooier landschap, maak het mee', is dan ook de slogan van de campagne die LNV - samen met een groot aantal partijen, waaronder de 12 Landschappen - deze zomer is gestart.

  Bron: Website Ministerie van LNV, Nieuwsbericht | 21-09-2009

 • GGD start gezondheidsonderzoek onder volwassenen

   Op 22 september 2009 start de GGD Hollands Midden met een gezondheidsonderzoek onder inwoners van 19 jaar en ouder. De GGD doet dit onderzoek om er achter te komen hoe het sinds 2005 staat met de gezondheid en het (on)gezonde gedrag van inwoners in de regio Hollands Midden.

  Uitnodiging
  Bijna 20.000 inwoners uit de regio Hollands Midden ontvangen in de week van 22 september per post een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek van de GGD. Hen wordt gevraagd om een anonieme vragenlijst in te vullen. Onderwerpen die aan bod komen in de vragenlijst zijn onder andere lichamelijke en psychische gezondheid, leefstijl (voeding, beweging, roken, alcoholgebruik), zorggebruik, zorg voor naasten en werk.

  Resultaten
  De eerste resultaten van het onderzoek worden medio 2010 verwacht. De uitkomsten worden verwerkt in rapportages voor de gemeenten. Het onderzoek is voor de GGD en gemeenten een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de (gezondheids)situatie van de inwoners van de regio. De informatie kan gebruikt worden voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Op grond van deze gegevens kunnen de gemeenten, samen met andere zorg- en dienstverlenende instellingen, initiatieven ondernemen die de gezondheid en het welzijn van de inwoners bevorderen.

  Deelname
  Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. De GGD hoopt dan ook op een grote respons op de vragenlijst. Het is overigens niet mogelijk om uzelf aan te melden voor het onderzoek; namen en adressen van de deelnemers zijn door middel van een steekproef uit de bevolkingsregisters van de gemeenten geselecteerd.
 • De wijkagent vertelt: …………

  Als wijkagent van de gemeente Ouderkerk schrijf ik af en toe een stukje over wat mij opgevallen is.

  Vlak voor de zomervakantie werd ik uitgenodigd door basisschool ‘De Kranepoort’. Ik kreeg het verzoek fietsen van de kinderen te controleren, zodat zij met een veilige fiets op kamp konden. De school had een checklist gemaakt met te controleren onderdelen, zoals de banden, de ketting(kast), de reflectoren, de verlichting, de bel en de hoogte van het zadel. Als alles in orde was kregen de kinderen een sticker op de fiets. Als wijkagent vind ik dit een heel goed initiatief. Veiligheid heeft bij mij de hoogste prioriteit en ik heb dan ook beloofd volgend jaar opnieuw mee te werken.

  Vooral de verlichting is een kwetsbaar fietsonderdeel. Tegenwoordig is het toegestaan om losse lampjes te gebruiken, mits deze goed zichtbaar worden geplaatst. De lampjes kunnen bijvoorbeeld op de jas en/of op de rugzak bevestigd worden. Op school stoppen de kinderen de lampjes gewoon in hun tas. Ze hebben dan meteen geen last meer van beschadigingen in het fietsenhok. De losse fietslampjes zijn overigens niet duur.

  Goede verlichting op de fiets is ontzettend belangrijk. Ik zag deze week ‘s-avonds weer de nodige jeugd fietsen. Door gebrek aan verlichting, slecht weer, harde wind en regen waren ze bijna niet te zien. Je moet er niet aan denken dat je op een dergelijke manier een fietser aanrijdt.

  Contact met de wijkagent
  Als wijkagent houd ik iedere donderdagochtend spreekuur van 09.30 tot 10. 30 uur in de brandweerkazerne (Abelenlaan 2) van Ouderkerk aan den IJssel en iedere donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de brandweerkazerne (Poten 4) van Gouderak.

  Wilt u mij buiten het spreekuur bereiken? Neem dan contact op met het Teambureau Krimpenerwaard, Hof van Bergen 22 in Bergambacht via telefoon 0900-8844. Mocht ik niet aanwezig zijn, laat dan uw telefoonnummer achter. Ik neem vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

  Uw wijkagent,
  Lucas Bruinius
 • Win een slip/rijstijltraining in de Week van de Vooruitgang

  In de Week van de Vooruitgang, van 12 tot en met 20 september, zet Milieudienst Midden-Holland het licht op groen voor duurzame mobiliteit. Dat doet zij door het uitzetten van een quiz waarmee inwoners uit de regio een slipcursus kunnen winnen, gecombineerd met een training Het Nieuwe Rijden. Daarnaast kan men op zaterdag 12 september in de gemeenten Waddinxveen (parkeerterrein bij de Passage) en op vrijdag 18 september in Nieuwerkerk aan de IJssel (parkeerterrein aan het Raadhuisplein) de bandenspanning laten meten en in een rijstijlsimulator testen hoe zuinig zijn of haar rijstijl is. In beide gemeenten wint de zuinigste rijder een slip/rijstijltraining en worden onder de andere deelnemers twee trainingen verloot.

  Het Nieuwe Rijden
  Het Nieuwe Rijden is een moderne en veilige rijstijl, waarmee minder brandstof wordt verbruikt. Dit bespaart kosten en is ook nog eens goed voor het milieu. Door de tips van Het Nieuwe Rijden toe te passen, bespaart u al snel 10% brandstof. Denk bijvoorbeeld aan op tijd opschakelen, regelmatige controle van de bandenspanning en de auto laten uitrollen in de versnelling als u snelheid moet minderen. De tips vindt u op www.hetnieuwerijden.nl.

  Band op Spanning
  Bijna de helft van alle auto’s in Nederland rijdt met een te lage bandenspanning. Met een juiste bandenspanning is het brandstofverbruik lager, en slijten banden minder snel. Dat scheelt kosten en spaart het milieu. Bovendien is een auto met de banden op de juiste spanning veiliger en comfortabeler.

  Quiz: goed of fout?
  1. Een Nieuwe Rijder geeft tijdens het starten van de auto gas Goed/ Fout
  2. Controleert de bandenspanning eenmaal per maand Goed/ Fout
  3. Een Nieuwe Rijder remt af op de motor in plaats de auto uit te laten rollen Goed/ Fout
  4. Een Nieuwe Rijder drukt bij het optrekken het gaspedaal maximaal in Goed/ Fout
  5. Een Nieuwe Rijder schakelt zo snel als mogelijk is over naar de Goed/ Fout
  volgende versnelling.

  Mail uw antwoorden o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer naar duurzaamvervoer@mdwh.nl en maak kans op een gecombineerde slip/rijstijltraining ter waarde van € 150,-.

  Trainingen voor medewerkers van gemeenten en bedrijven
  De acties in de Week van de Vooruitgang maken onderdeel uit van de campagne Het Nieuwe Rijden voor chauffeurs, die de Milieudiensten Midden-Holland en West-Holland in 2009 en 2010 gezamenlijk uitvoeren in Midden-Holland, Holland Rijnland en Rijnstreek. In deze periode zullen 1100 chauffeurs van gemeenten en bedrijven en 160 inwoners gesubsidieerd een training Het Nieuwe Rijden volgen. Voor informatie kunt u kijken op www.mdwh.nl
 • Diepteonderzoek verkeersongevallen

  De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV voert in de periode 2009-2011 in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat diepteonderzoek uit naar ernstige verkeersongevallen (met ziekenhuisopname of dodelijke afloop). Diepteonderzoek betekent dat ten opzichte van reguliere ongevallen gegevens extra informatie wordt verzameld over de ongevalslocatie, de voertuigen, de letsels en het ongevalsproces. Doel van het onderzoek is vast te stellen welke factoren en omstandigheden een rol spelen bij het ontstaan van bepaalde typen ongevallen en de letsels die daarbij veel voorkomen. Met deze kennis kunnen vervolgens maatregelen worden geselecteerd of ontwikkeld die ervoor zorgen dat het aantal ongevallen van dat type en de ernst van de letsels afneemt.

  Twee typen verkeersongevallen
  De SWOV richt zich op twee typen verkeersongevallen: bermongevallen en ongevallen met langzame verkeersdeelnemers. Bermongevallen zijn ongevallen waarbij een van de betrokken voertuigen in de berm is geraakt en vervolgens in de sloot belandt, in de berm tot stilstand komt, of tegen een obstakel of tegenligger botst. Deze ongevallen worden bestudeerd tussen medio 2009 en medio 2010, voor zover zij plaatsvinden op wegen met een snelheidslimiet van 60 t/m 80 km/uur. Ongevallen met langzame verkeersdeelnemers worden bestudeerd tussen medio 2010 en medio 2011. Per jaar zal de SWOV circa 50 ongevallen bestuderen.

  Werkgebied en gegevensverzameling
  Het onderzoek vindt onder meer plaats in de Krimpenerwaard. Het kan dus zijn dat u de komende jaren langs de weg een actiewagen van de SWOV aantreft, nadat er een ongeval heeft plaatsgevonden. De SWOV maakt in dat geval foto's van de wegomgeving, video's van de aanrijroutes van de betrokken voertuigen, en inventariseert de kenmerken van de weg en de directe omgeving.
 • Tegemoetkoming in de schoolkosten via de K5 mogelijk

  Het K5-bestuur heeft de Regeling Schoolkosten vastgesteld, waarmee het mogelijk wordt € 100,- per schoolgaand kind in het voortgezet onderwijs aan te vragen. De regeling is bestemd voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

  De regeling is een uitwerking van het armoedebeleid in de K5 en is bestemd voor inwoners van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.
  De € 100,- is bedoeld voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar, die hele dagen naar school gaan. Het geld dient te worden besteed aan schoolkosten zoals de ouderbijdrage en excursiekosten. Ook kunnen de ouders het geld uitgeven aan andere door de school georganiseerde educatieve, culturele of sportactiviteiten. Daarnaast valt te denken aan andere indirecte kosten van het onderwijs, zoals het bibliotheeklidmaatschap, gymnastiek- en regenkleding, de huur van een garderobekastje, pasfoto’s en de schooltas.

  Meer informatie bij Sociale Zaken van de K5
  Wie denkt in aanmerking te komen, kan een aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt door tot uiterlijk 1 augustus 2010. Daarna kan de vergoeding opnieuw worden aangevraagd voor het volgende schooljaar. Wilt u meer weten of een aanvraag indienen? Neemt u dan contact op met Sociale Zaken van de K5. Ga naar het spreekuur in uw gemeentehuis of kijk op de website www.k5-gemeenten.nl. Voor meer informatie belt u gratis met: 0800 - 667 667 6.
 • Burgemeester De Prieëlle schrijft zich in voor e-mailservice Bekendmakingen

  Gemeente Ouderkerk publiceert vanaf 25 augustus 2009 alle bekendmakingen op het internet, via www.overheid.nl. Daarmee is Ouderkerk de 250ste gemeente die haar bekendmakingen – volgens de landelijke standaard - voor haar inwoners digitaal toegankelijk maakt. Burgemeester J. de Prieëlle heeft zich in het bijzijn van een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Overheid heeft Antwoord© aangemeld voor de e-mailservice Bekendmakingen. Daardoor ontvangt hij voortaan direct recente bekendmakingen van gemeente, waterschap en provincie in zijn mailbox.  Burgemeester J. de Prieëlle draagt verbetering van de e-dienstverlening een warm hart toe. Naast samenwerking met andere gemeenten uit De Krimpenerwaard, is de gemeente Ouderkerk bezig met een geheel vernieuwde website. Aan de basis hiervan ligt het Internetbeleidsplan 2009-2012, dat in april 2009 door het college van de gemeente Ouderkerk is vastgesteld. De verwachting is dat deze vernieuwde website begin 2010 online gaat. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente besloten alvast deel te nemen aan het project Bekendmakingen.

  Arno Thijssen (programmadirecteur Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid, BZK) benadrukte dat het digitaliseren van bekendmakingen een mooie start is in het kader van de e-dienstverlening, regeldruk en administratieve lastenvermindering. Tevens sprak hij zijn waardering uit voor de samenwerking tussen de K5 gemeenten.

  Robert Jansen (programmadirecteur Overheid heeft Antwoord©) gaf aan dat hiermee allerlei obstakels voor inwoners - om bekendmakingen eenvoudig te kunnen raadplegen – zijn geslecht. Vanwege de historie van Ouderkerk – vroeger gekenmerkt door watersnoden en beperkte bereikbaarheid - overhandigde hij de burgemeester symbolisch 'per flessenpost' de laatste papieren bekendmaking van Ouderkerk. Volgens Robert Jansen is Ouderkerk een uitstekend voorbeeld voor onder meer buurtgemeenten. Een goede aftrap om op den duur ook andere overheidsinformatie te publiceren, zoals samenwerkende catalogi en decentrale regelgeving.

  E-mailservice Bekendmakingen

  Met het aanmelden voor de e-mailservice Bekendmakingen van www.overheid.nl hoeven burgers en ondernemers in Ouderkerk voortaan niet meer het lokale huis-aan-huisblad door te spitten op zoek naar bekendmakingen die voor hen van belang zijn. Zij ontvangen namelijk bij aanmelding, naar keuze alle bekendmakingen uit een door hen geselecteerd gebied. De e-mailservice is opgezet door het ICTU-programma Overheid heeft Antwoord© in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Het unieke van de e-mailservice Bekendmakingen is dat deze gebaseerd is op een landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van maken. Daardoor is voor geïnteresseerden ook zichtbaar welke vergunningen er in een andere gemeente zijn verleend. Dit kan handig zijn voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij de gemeentegrens wonen of liggen. Of voor mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een nieuwe woning.
 • E-mailservice Bekendmakingen gemeente Ouderkerk

  Gemeente Ouderkerk publiceert sinds kort alle bekendmakingen op het internet, via www.overheid.nl. Wanneer u zich op deze site aanmeldt voor de e-mailservice hoeft u niet meer het lokale huis-aan-huisblad door te spitten op zoek naar bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. U ontvangt namelijk naar keuze alle bekendmakingen uit een door u geselecteerd gebied in uw mailbox.

  Het unieke van de e-mailservice Bekendmakingen is dat deze gebaseerd is op een landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van maken. Daardoor is het voor belangstellenden ook zichtbaar welke vergunningen er in een andere gemeente zijn verleend. Dit kan handig zijn wanneer u dicht bij de gemeentegrens woont, uw bedrijf hier gevestigd is of wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe woning zoekt buiten de gemeente.

  Digitale dienstverlening gemeente Ouderkerk
  In april 2009 heeft het college van de Gemeente Ouderkerk het Internetbeleidsplan 2009-2012 vastgesteld. Op basis hiervan werkt de gemeente aan een volledig vernieuwde website. De verwachting is dat deze vernieuwde website begin 2010 online gaat. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente besloten alvast deel te nemen aan het project Bekendmakingen.

  Meer informatie
  De e-mailservice is opgezet door het ICTU-programma Overheid heeft Antwoord © in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemeente Ouderkerk is de 250ste gemeente die aan het project bekendmakingen deelneemt. Meer informatie over de e-mailservice is te vinden op www.overheid.nl.
 • Nieuwe spelregels woningtoewijzing: schrijf nu in

  Per 1 oktober 2009 kunnen woningzoekenden reageren op het woningaanbod in vijf gemeenten in de Krimpenerwaard: Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (K5-gemeenten). Inschrijven is verplicht om ooit in aanmerking te komen voor een huurwoning in deze gemeenten. Hoe eerder u zich inschrijft, hoe groter de kans op een woning. Inschrijven kan sinds 2 juni via www.wonenindekrimpenerwaard.nl, maar wordt pas geldig per 1 oktober.

  Per 1 oktober gelden dezelfde regels voor woningtoewijzing in vijf gemeenten in de Krimpenerwaard: Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. In Krimpen aan den IJssel verandert niets.

  Wat er verandert

  1. van gemeente naar oostelijke Krimpenerwaard: woningzoekenden mogen reageren op een woning in alle vijf gemeenten.
  2. van punten naar inschrijfduur: de inschrijfduur vervangt het huidige puntensysteem van de Krimpenerwaardse gemeenten.
  3. van papieren woonbon naar website: reageren op een woning kan straks uitsluitend nog via www.wonenindekrimpenerwaard.nl. (N.B. Om woningzoekenden tijd te geven hieraan te wennen, adverteren de samenwerkende corporaties gedurende één jaar nog in Het Kontakt. Ook het reageren per woonbon is gedurende die periode nog mogelijk.)

  Waarom is inschrijven belangrijk

  • Nodig om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Nu of in de toekomst.
  • Reageren zonder inschrijfnummer kan niet meer na 1 oktober 2009.
  • Vanaf het moment van inschrijven, bouwt u inschrijfduur op.
  • Bij toewijzing krijgt degene met de langste inschrijfduur als eerste de beschikbare huurwoning aangeboden.

  Hoe werkt het inschrijven

  • Ga naar www.wonenindekrimpenerwaard.nl.
  • Op de openingspagina ziet u links een kader met de tekst ‘Ik wil me inschrijven’. Door hier op te klikken, verschijnt een digitaal inschrijfformulier.
  • Vul dit inschrijfformulier in en klik op ‘bevestigen’ om het formulier te verzenden.
  • U ontvangt een bevestiging per mail of per brief. Daarin staat uw inschrijfduur (uitgedrukt in punten), evenals een persoonlijke toegangscode voor de website.

   

  Inschrijven kost eenmalig 15 euro. U voldoet dit bedrag via automatische incasso of iDeal.

  Overgangsregeling
  De nieuwe regels voor woningtoewijzing gelden per 1 oktober 2009. Daarna is er nog anderhalf jaar een overgangsregeling:

  • vanaf 1 oktober 2009 tot 1 april 2010 telt 75% van de actuele woonduur of leeftijdspunten als inschrijfduur;
  • vanaf 1 april 2010 tot 1 oktober 2010 telt 50% van de actuele woonduur of leeftijdspunten als inschrijfduur;
  • vanaf 1 oktober 2010 tot 1 april 2011 is dit 25%.

  Daarnaast bouwt u daar bovenop uw inschrijfduur op vanaf het moment dat u ingeschreven staat.

  Meer informatie hierover op http://www.wonenindekrimpenerwaard.nl> Spelregels.

  Samenwerkende woningcorporaties
  De volgende corporaties werken samen via www.wonenindekrimpenerwaard.nl:
  Woningstichting Gouderak, Woningbouwstichting Samenwerking, Vestia Midden Nederland (Ouderkerk), QuaWonen, Woningbouwvereniging Beter Wonen, Woningbouwvereniging Stolwijk, en Woningbouwvereniging Haastrecht-Vlist.

 • Cliënten tevreden over Wmo

  Voor het tweede achtereenvolgende jaar is binnen de gemeente Ouderkerk door een onafhankelijk bureau het (verplichte en jaarlijkse) onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van cliënten en aanvragers van de hulp bij het huishouden of andere hulpmiddelen. Alle cliënten zijn aangeschreven en hebben begin dit jaar een vragenlijst ontvangen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het volgende:

   

  • De cliënten zijn tevreden over de aanvraagprocedure en geven hiervoor gemiddeld een 7,6. Wat betreft de toegang tot ondersteuning zijn cliënten het meest tevreden over de ‘wijze tot indicatiestelling‘(97%). Minder tevreden is men over de ‘wachttijd tot levering’ (81%).
  • De cliënten geven gemiddeld een 7,9 voor de hulp bij het huishouden. Over de keuzemogelijkheden tussen aanbieders is 82% tevreden. Het meest tevreden is men over de planning van de Hulp (89%) terwijl men het minst tevreden is over de vervanging bij afwezigheid (64%).
  • Het gemiddelde rapportcijfer voor de hulpmiddelen (zoals rolstoelen, scootmobielen of woonvoorzieningen) is een 7,6. Relatief het meest tevreden is men over de rolstoel (95%). Het minst tevreden is men over de verhuiskostenvergoeding (50%).
  • Het rapportcijfer voor het collectief vervoer (Groene Hart Hopper) is 6,8.
  • De Wmo-raad is bij 49% van de cliënten bekend en scoort daarmee landelijk gezien hoog. Van deze groep is 87% tevreden over de mate waarin de raad opkomt voor het belang van de cliënten.

  Ten opzichte van het onderzoek vorig jaar is er eigenlijk alleen bij de hulp bij het huishouden een kleine afname te zien in de tevredenheid. Met name de vervanging bij afwezigheid bij de hulp bij het huishouden blijft een aandachtspunt voor de gemeente om te monitoren en te bespreken met de leveranciers. De overige punten zijn gelijk gebleven of licht gestegen.

  Belangstellenden kunnen het onderzoeksrapport downloaden. De gemeente Ouderkerk dankt alle cliënten die een bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek!

 • Testdagen 2009

  Iedere eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur de sirene getest. In 2009 is dat op de volgende data:

  - 5 januari
  - 2 februari
  - 2 maart
  - 6 april

  - 4 mei

  - 1 juni

  - 6 juli
  - 3 augustus
  - 7 september
  - 5 oktober
  - 2 november
  - 7 december

 • Gemeente Ouderkerk vraagt ook tijdelijke stimuleringsregeling aan

  De gemeente Ouderkerk heeft op 10 juli 2009 bij Senternovem een tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 aangevraagd voor het bouwproject ‘Herontwikkeling Zellingwijk’ te Gouderak.
  Minister Eberhart van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) heeft de tijdelijke stimuleringsregeling, een rijksbijdrage voor de bouw van nieuwe woningen, in het leven geroepen omdat hij ook in deze economisch wat slechtere tijden de werkgelegenheid en de bouwnijverheid op gang wil houden.

  Het college is tot dit besluit gekomen om de voortgang van de huizenbouw op de Zellingwijk niet in gevaar te brengen. De economische crisis, en dan vooral zoals die tot uiting komt op de huizenmarkt, zorgt ervoor dat aspirant kopers bang zijn om een nieuwe woning te kopen omdat zij geen zekerheid hebben dat ook de huidige woning zal worden verkocht. Daarnaast is geconstateerd dat de projectontwikkelaar Heijmans bouwt onder de GIW-garantie, die eist dat 70% van de nieuw te bouwen woningen moet zijn verkocht, alvorens daadwerkelijk met de bouw te starten. Juist dit percentage is in het huidige economische klimaat een onzekerheid voor de realisering van de Zellingwijk.

  ‘De kredietcrisis mag geen spelbreker zijn in de wederopbouw van de dorpskern Gouderak. Een kern die sinds de sloop van 100 woningen in 1984 in verband met de aanwezige zeer ernstige bodemverontreiniging onder deze woonwijk veel te lijden heeft gehad. Met de bodemsanering die begin 2009 is afgerond en de plannen voor de nieuwbouw was er voor de bewoners van de kern weer hoop en vertrouwen dat de wond na 25 jaar weer geheeld zou worden. Na een voorspoedige bodemsanering mag de Zellingwijk niet achter blijven als een zandvlakte. Bouwen op deze locaties is maatschappelijk zeer urgent’, aldus het college van B&W.
 • Zwemmen in de Hollandse IJssel mag, maar hou je aan de spelregels

  Er komt geen verbod op springen en duiken van de voor het publiek toegankelijke steigers. De gemeenteraad op 9 juli jl. niet akkoord gegaan met het voorstel dit verbod uit het oogpunt van veiligheid en welzijn aan de Algemene Plaatselijke Verordening toe te voegen. Het gemeentebestuur doet wel een beroep op ouders en jongeren om overlast zoveel mogelijk te beperken.

   

  Voor veel jongeren is op mooie dagen zwemmen in de Hollandse IJssel een geliefde bezigheid. In de gemeente Ouderkerk is dit sinds jaar en dag gebruikelijk. Zwemmen in de grote rivieren is echter op eigen risico en zeker niet zonder gevaar. Gevaarlijk zijn vooral de sterke stromingen, draaikolken en de sterk wisselende temperaturen. Ook passerende schepen vormen een risico, omdat zwemmers vaak niet of te laat worden opgemerkt en omdat de waterverplaatsing van de schepen zeer verraderlijk zijn voor zwemmers.

  In de praktijk blijkt dat de, veelal jonge, zwemmers zich niet bewust zijn van de gevaren die het zwemmen in de rivier met zich mee brengt. Ook de privacy van de schippers wordt niet altijd gerespecteerd. Veel jongeren klimmen op de schepen en gaan via de schepen te water. Het betreden van de schepen is niet zonder gevaar en bovendien is er kans op vervuiling en beschadiging van de schepen.


   

  Zwemmen in de Hollandse IJssel is toegestaan, maar voor eigen risico en aan regels gebonden.

  • Ga niet op de aangemeerde schepen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar
  • Ga niet te water bij de veerstoep en zwem niet in de vaarroute van de veerpont
  • Laat geen fietsen en bromfietsen onbeheerd achter op de steiger

   

  De regels rondom het zwemmen in de IJssel zijn te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening. De regels zijn bedoeld om overlast en gevaar van het zwemmen in de Hollandse IJssel te beperken.

  In een recent verschenen persbericht waarschuwt Rijkswaterstaat overigens voor zwemmen in grote rivieren en de grote hoeveelheden (ziekteverwekkende) bacteriën en virussen die in de Nederlandse rivieren voorkomen.

 • Verhuizing politie Krimpenerwaard

  Vanaf 13 juli 2009 gaat de politie in de Krimpenerwaard (K5) werken vanuit één teambureau. Dit nieuwe teambureau is gelegen in Bergambacht aan de Hof ter Bergen 22. Inwoners van Ouderkerk kunnen hier voortaan terecht voor het doen van aangifte. Het bureau in Lekkerkerk gaat definitief dicht. De politie van Schoonhoven verhuist naar het nieuwe teambureau. Voor inwoners van Schoonhoven komt er in het gemeentehuis een ruimte waar zij op bepaalde tijden nog aangifte kunnen doen en waar wijkspreekuur plaatsvindt.

   

  Vanuit het nieuwe teambureau in Bergambacht vindt vanaf 13 juli 2009 de politiezorg voor de gemeentes Nederlek, Bergambacht, Schoonhoven, Vlist en Ouderkerk plaats. Het nieuwe teambureau aan de Hof ter Bergen 22 ligt op een gemakkelijk te bereiken locatie, namelijk het industrieterrein (naast de Lidl) schuin tegenover de rotonde in de Provinciale weg in Bergambacht.

   

  De nieuwe vestiging stelt de politie in staat om vanuit een meer centraal gelegen plek politiezorg te bieden aan de inwoners van de Krimpenerwaard. Voor mensen die telefonisch of via internet met de politie contact willen opnemen, verandert er niets.

   

  De verhuizing van Schoonhoven naar het nieuwe bureau in Bergambacht vindt plaats op 8, 9 en 10 juli. Op die dagen werkt de politie vanuit het voormalige politiebureau aan de Koninginneweg 2 in Lekkerkerk. Vanwege de beperkte voorzieningen, kunt hier u op deze dagen slechts voor zeer dringende zaken tussen 09.00 en 17.00 terecht. Uiteraard blijft de politie in de Krimpenerwaard wel op de gebruikelijke wijze 24 uur per dag telefonisch bereikbaar (0900-8844 of bij spoed via 112).

   

  De officiële opening van het nieuwe teambureau in Bergambacht door dhr. A.van Erk, burgemeester gemeente Bergambacht en J.M.L. Pattijn, districtschef politie Gouwe IJssel vindt plaats op dinsdagmiddag 8 september 2009.

   

  Wijkspreekuur gemeente Ouderkerk
  Inwoners van Ouderkerk kunnen terecht op het wijkspreekuur van wijkagent Lucas Bruinius:

   

  Ouderkerk a/d IJssel:
  Abelenlaan 2 (brandweerkazerne): iedere donderdag van 09.30-10.30 uur.

  Gouderak:
  Poten 4 (brandweerkazerne): iedere donderdag van 11.00-12.00 uur

   

  Aangifte doen
  Voor het doen van aangifte kunt u terecht bij het nieuwe teambureau, Hof ter Bergen 22 in Bergambacht. Openingstijden maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 21.00 uur. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook aangifte doen via internet: www.politie.nl/hollands-midden.

  Buiten de openingstijden van het teambureau kunt u voor zeer dringende zaken terecht op het politiebureau in Gouda aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde 2. Neem indien mogelijk eerst telefonisch contact op via 0900-8844.

   

  Bereikbaarheid van de politie
  Naast het wijkspreekuur en de openingstijden van de bureaus is de politie ook te bereiken via:

  • Het alarmnummer 112 wanneer elke seconde telt (b.v. een ernstig ongeval of “heterdaadsituaties”).
  • Het algemene toegangsnummer 0900-8844. Via dit nummer kunt u doorverbonden worden naar een bureau of functionaris. Ook kan via dit nummer informatie worden ingewonnen over allerhande politiezaken.
  • Internet: www.politie.nl/hollands-midden. Voor het doen van aangifte. Dit is niet voor alle delicten mogelijk. Op internet is te lezen in welke gevallen dit mogelijk is. Voor ouderen/invaliden biedt de politie de service om de aangifte van een delict aan huis op te nemen.
  • mail: mailto:info@hollands-midden.politie.nl voor vragen en meldingen.
 • Burgemeester De Prieëlle reikt diploma’s uit aan brandweer Gouderak

  Burgemeester De Prieëlle heeft op vrijdag 26 juni 2009 tijdens een feestelijke avond diploma's, certificaten en oorkondes uitgereikt aan een tiental brandweerlieden van de Post Gouderak.

  In zijn toespraak gaf de burgemeester aan onder de indruk te zijn van de betrokkenheid en het opleidingsniveau van de vrijwillige brandweerlieden van de post Gouderak. Tevens toonde hij zich verheugd over de instroom van drie nieuwe brandweerlieden welke in korte tijd het diploma “manschap” hebben behaald en merkte De Prieëlle op dat de samenwerking binnen de K5 Brandweer nu op een redelijk niveau staat.

  Dat het instromen van nieuwe lieden van groot belang is, werd deze avond nog eens benadrukt door het vertrek van Jan de Gier (hoofdbrandwacht) en Bert Determann, respectievelijk 30 jaar en 12,5 jaar in dienst bij de vrijwillige brandweer Gouderak. Beide heren hebben hun stempel gedrukt op het functioneren van de post Gouderak. Enerzijds door het hoge niveau op de controle van de adembescherming, een uitermate belangrijke en verantwoordelijke taak, anderzijds door het verbeteren van het repressieve niveau.
  De Postcommandant Daan van Gent roemde de betrokkenheid en inzet van de leden van de Post Gouderak. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Zelf vindt hij het in 2010, na 31 jaar binnen de Post Gouderak actief te zijn geweest, tijd om zijn functie over te dragen.

  Tijdens de uitreiking van de diploma’s, oorkondes en certificaten werden door de burgemeester en de postcommandant de inspanningen van de individuele brandweerlieden nogmaals onder de aandacht gebracht. De partners ontvingen, zoals gebruikelijk, een bloemetje voor hun ondersteuning en betrokkenheid. Na het officiële gedeelte werd er in het informele gedeelte veel gelachen tijdens de act van de "Regionaal Commandant" waarin een cabaretier met anekdotes het afscheid van Jan en Bert extra ondersteunde. De overige leden van de vrijwillige brandweer waren ook niet geheel veilig voor zijn treffende en rake opmerkingen. Ter afsluiting werden Jan en Bert traditioneel door het voltallige korps toegezongen.


  Brandweer diploma 1.JPG
  De volgende diploma's, oorkondes en certificaten werden uitgereikt.

  1. Eric Bennink Diploma Manschap
  2. Patrick Terlouw Diploma Manschap
  3. John van Dijk Diploma Manschap
  4. Otto Ponssen Drager Certificaat; Onderhoud adembeschermingapparatuur
  5. John Terlouw Certificaat Sociale vaardigheden Onderbrandmeester
  6. Gijsbert Mourik 12,5 Jaar Oorkonde
  7. Janus Overes 20 jaar Oorkonde Gemeente en NVBR
  8. Daan van Gent 30 jaar Oorkonde Gemeente en NVBR
  9. Erwin Huisman Cadeaubon
  10. Bert Determann 12,5 jaar Oorkonde Gemeente en NVBR
  11. Jan de Gier 30 jaar Oorkonde Gemeente en NVBR, Drager certificaat Onderhoud adembeschermingapparatuur
 • Verhuizing politie Krimpenerwaard

  Vanaf 13 juli 2009 gaat de politie in de Krimpenerwaard (K5) werken vanuit één teambureau. Dit nieuwe teambureau is gelegen in Bergambacht aan de Hof ter Bergen 22. Inwoners van Ouderkerk kunnen hier voortaan terecht voor het doen van aangifte. Het bureau in Lekkerkerk gaat definitief dicht. De politie van Schoonhoven verhuist naar het nieuwe teambureau. Voor inwoners van Schoonhoven komt er in het gemeentehuis een ruimte waar zij op bepaalde tijden nog aangifte kunnen doen en waar wijkspreekuur plaatsvindt.

  Vanuit het nieuwe teambureau in Bergambacht vindt vanaf 13 juli 2009 de politiezorg voor de gemeentes Nederlek, Bergambacht, Schoonhoven, Vlist en Ouderkerk plaats. Het nieuwe teambureau aan de Hof ter Bergen 22 ligt op een gemakkelijk te bereiken locatie, namelijk het industrieterrein (naast de Lidl) schuin tegenover de rotonde in de Provinciale weg in Bergambacht.

  De nieuwe vestiging stelt de politie in staat om vanuit een meer centraal gelegen plek politiezorg te bieden aan de inwoners van de Krimpenerwaard. Voor mensen die telefonisch of via internet met de politie contact willen opnemen, verandert er niets.
  De verhuizing van Schoonhoven naar het nieuwe bureau in Bergambacht vindt plaats op 8, 9 en 10 juli. Op die dagen werkt de politie vanuit het voormalige politiebureau aan de Koninginneweg 2 in Lekkerkerk. Vanwege de beperkte voorzieningen, kunt hier u op deze dagen slechts voor zeer dringende zaken tussen 09.00 en 17.00 terecht. Uiteraard blijft de politie in de Krimpenerwaard wel op de gebruikelijke wijze 24 uur per dag telefonisch bereikbaar (0900-8844 of bij spoed via 112).

  De officiële opening van het nieuwe teambureau in Bergambacht door dhr. A.van Erk, burgemeester gemeente Bergambacht en J.M.L. Pattijn, districtschef politie Gouwe IJssel vindt plaats op dinsdagmiddag 8 september 2009.

  Wijkspreekuur gemeente Ouderkerk
  Inwoners van Ouderkerk kunnen terecht op het wijkspreekuur van wijkagent Lucas Bruinius:

  Ouderkerk a/d IJssel:
  Abelenlaan 2 (brandweerkazerne): iedere donderdag van 09.30-10.30 uur.

  Gouderak:
  Poten 4 (brandweerkazerne): iedere donderdag van 11.00-12.00 uur

  Aangifte doen
  Voor het doen van aangifte kunt u terecht bij het nieuwe teambureau, Hof ter Bergen 22 in Bergambacht. Openingstijden maandag t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 21.00 uur. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook aangifte doen via internet: www.politie.nl/hollands-midden.

  Buiten de openingstijden van het teambureau kunt u voor zeer dringende zaken terecht op het politiebureau in Gouda aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde 2. Neem indien mogelijk eerst telefonisch contact op via 0900-8844.

  Bereikbaarheid van de politie
  Naast het wijkspreekuur en de openingstijden van de bureaus is de politie ook te bereiken via: 

  • Het alarmnummer 112 wanneer elke seconde telt (b.v. een ernstig ongeval of “heterdaadsituaties”).
  • Het algemene toegangsnummer 0900-8844. Via dit nummer kunt u doorverbonden worden naar een bureau of functionaris. Ook kan via dit nummer informatie worden ingewonnen over allerhande politiezaken.
  • Internet: www.politie.nl/hollands-midden
   Voor het doen van aangifte. Dit is niet voor alle delicten mogelijk. Op internet is te lezen in welke gevallen dit mogelijk is. Voor ouderen/invaliden biedt de politie de service om de aangifte van een delict aan huis op te nemen.
  • mail: mailto:info@hollands-midden.politie.nl voor vragen en meldingen.
 • Opnieuw bevolkingsonderzoek borstkanker in Ouderkerk a/d IJssel

  Op 30 juni 2009 gaat in Ouderkerk a/d IJssel opnieuw het Bevolkingsonderzoek Borstkanker van start. Elke vrouw van 50 tot en met 75 jaar in Ouderkerk a/d IJssel ontvangt daarvoor een schriftelijke uitnodiging. Het onderzoek heeft plaats in een mobiele onderzoeksruimte die komt te staan Ouderkerk a/d IJssel: achter de brandweerkazerne aan de Groene Boom op de parkeerplaats.

  Borstkanker: vroege opsporing vergroot de genezingskans
  Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen: elk jaar wordt bij ongeveer 10.000 vrouwen in ons land borstkanker geconstateerd. Hoe vroeger de ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans is op succesvolle behandeling en genezing. Door het bevolkingsonderzoek kan de ziekte bij vrouwen al vroeg worden opgespoord en zal het aantal vrouwen dat geneest toenemen. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk vrouwen van 50 tot en met 75 jaar aan het onderzoek deelnemen! Aan het onderzoek zijn voor de vrouwen geen kosten verbonden.

  Nieuwe ronde in Ouderkerk a/d IJssel
  Het bevolkingsonderzoek is bestemd voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Alle vrouwen in die leeftijdsgroep krijgen elke 2 jaar een schriftelijke uitnodiging. Elke vrouw ontvangt de uitnodiging enkele weken voordat ze aan de beurt is. Het onderzoek heeft plaats in een mobiele onderzoeksruimte, de zogenaamde mammobiel. In Ouderkerk a/d IJssel komt de mammobiel, evenals bij vorige rondes, te staan achter de brandweerkazerne aan de Groene Boom op de parkeerplaats.
 • De wijkagent vertelt: …………

  De afgelopen periode kreeg ik een melding van geluidsoverlast. Een buurman had de stereo enkele minuten op vol gezet. Dit was de afgelopen weken herhaaldelijk het geval geweest. De melder durfde zijn buurman hier niet op aan te spreken, omdat hij hem niet goed kende. Als wijkagent ben ik bij de buurman langsgegaan. Hij was verbaasd over mijn komst en had begrip voor de situatie. Ook vond hij het jammer dat de melder hiervoor niet zelf bij hem was langsgekomen.

  Voor geluidsoverlast heeft de politie een protocol, waarin staat dat zij alleen langskomt als dit soort overlast na 22:00 uur plaatsvindt. Wanneer de melding terecht blijkt, wordt dit vastgelegd en krijgt de veroorzaker een gele kaart. Veroorzaakt hij of zij binnen een jaar opnieuw geluidsoverlast, dan volgt een rode kaart en een proces-verbaal. Als er vervolgens binnen dat jaar weer een terechte melding komt, volgt een proces-verbaal en inbeslagname van de apparatuur.

  In de wet staat dus dat na 22:00 uur geen geluidsoverlast meer mag plaatsvinden. In dit geval vond de melding overdag plaats. Het is niet zo dat we overdag maar overmatige herrie kunnen produceren en dat niemand daarover mag klagen. Integendeel, de overlast in dit voorbeeld werd ervaren en de klacht was dus terecht. We moeten rekening houden met elkaar. We spreken immers niet voor niets van: ‘samenleving’. Wel is het zo dat dit soort zaken vaak in onderling overleg, zonder tussenkomst van de wijkagent, kunnen worden opgelost.

  Blijft u vooral gebeurtenissen melden die niet door de beugel kunnen. Zonder uw melding mist de politie informatie om uw veiligheid te verhogen. U kunt dit telefonisch doen tel: 0900-8844 of tel: 112 (bij spoed), maar u kunt ook terecht op het spreekuur.

  Spreekuur op donderdag
  Het spreekuur van de wijkagent is verplaatst naar de donderdagmorgen:
  Ouderkerk a/d IJssel 09:30 uur – 10:30 uur brandweerkazerne, Abelenlaan 1
  Gouderak 11:00 uur – 12:00 uur brandweerkazerne, Poten 4.

  Hartelijke groeten,
  uw wijkagent, Lucas Bruinius
 • Sneeuw of strepen in uw televisiebeeld?

   De ether wordt steeds voller met “nieuwe” signalen. Denk maar aan draadloze telefonie of draadloze internetverbindingen in huis. Indien de kabelaansluitsnoeren van uw aansluitpunt naar uw TV en/of video niet voldoende kwaliteit hebben, kunnen nieuwe signalen worden opgepikt en kwaliteitsverlies veroorzaken van het televisiebeeld. Dit verschijnsel heet interferentie. U kunt dit zien aan ruis, sneeuw of strepen op een bepaalde televisiezender.

  Eén van de nieuwe signalen is digitale ethertelevisie (DVB-T), dat conform de vergunningvoorwaarden wordt uitgezonden in meerdere plaatsen in Nederland. Interferentie door DVB-T kan plaatsvinden op meerdere televisiekanalen. In de komende dagen wordt een nieuwe DVB-T zendmast aangezet in uw woonplaats of in de directe omgeving daarvan.

   

  Wat is er aan te doen
  Als u denkt interferentie te ondervinden als gevolg van DVB-T, kunt u telefonisch contact opnemen met uw kabelbedrijf. Het kabelbedrijf zal nagaan of de interferentie wordt veroorzaakt door DVB-T en daarna oplossingen aandragen. U kunt ook kijken op www.stai.nl.

   

  Aansluitsnoeren, kabels en pluggen
  Aansluitsnoeren met voldoende bescherming zijn ook verkrijgbaar bij de detailhandel. Hoe hoger de afschermingswaarde van deze snoeren is, hoe beter (80 dB is bijvoorbeeld beter dan 75 dB). Er zijn ook snoeren, versterkers en splitters met het NL Kabel-keurmerk “Kabel Keur” (zie www.kabelkeur.nl). Wanneer deze worden toegepast, zal in vrijwel alle gevallen de interferentie worden verholpen en de kwaliteit worden gewaarborgd.

   

  Stichting Aanpak Interferentie
  De Stichting Aanpak Interferentie (SAI) is zeven jaar geleden opgericht voor de aanpak van interferentie bij de introductie van digitale ethertelevisie (DVB-T). Vier jaar geleden kwam daar de aanpak van interferentie door digitale etherradio (T-DAB) bij. In de stichting zijn op dit moment de kabelbedrijven, Digitenne en de Publieke Omroep vertegenwoordigd. De Stichting werkt aan de verkrijgbaarheid van goed afgeschermd aansluitmateriaal. SAI heeft overleg met diverse organisaties om de vakhandel en installateurs te informeren. Daarnaast zorgt SAI voor publieksvoorlichting. Meer informatie over interferentie vindt u op www.stai.nl.

 • Gemeentelijke basisadministratie - Verstrekking uit en geheimhouding van persoonsgegevens

  Verstrekking uit en geheimhouding van persoonsgegevens in de Gemeentelijke basisadministratie
  persoonsgegevens

  Wat is de GBA?

  De GBA is de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens.
  De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan sinds 1 oktober 1994 geregistreerd in de GBA. Van iedere inwoner van Nederland is in de GBA een elektronische persoonslijst aangelegd. Deze persoonslijst bevat alle belangrijke persoonsgegevens en wijzigingen daarop. Het betreft ersoonsgegevens als naam, geboortedatum, adres, huwelijk, kinderen, datum van overlijden. In de GBA staat in feite ieders administratieve levensloop geregistreerd. Het bijhouden van de GBA is een taak van de gemeenten. Gemeenten wisselen indien nodig (bijvoorbeeld bij een verhuizing) de gegevens uit de GBA uit via een beveiligd elektronisch netwerk. Ook de levering van persoonsgegevens aan buitengemeentelijke (overheids)instellingen loopt via dit netwerk. Wie maken er gebruik van de gegevens in de GBA?

  Afnemers

  Allereerst maken allerlei gemeentelijke organisaties gebruik van de persoonsgegevens in de GBA. Maar ook andere (semi-)overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de Sociale Verzekeringsbank (in verband met de AOW en de Kinderbijslag), het ministerie van Justitie en notarissen hebben deze basisgegevens nodig, zodat zij de aan hen (wettelijk) opgedragen taken goed kunnen uitvoeren. Deze gebruikers van de persoonsgegevens worden afnemers genoemd.
  Het is niet mogelijk dat u aan de gemeente vraagt om uw persoonsgegevens voor deze afnemers geheim te houden! De gemeente is verplicht om deze gegevens te verstrekken. Wel kunt u aan ieder van deze instellingen afzonderlijk vragen om uw gegevens voor anderen geheim te houden dan wel er zeer zorgvuldig mee om te gaan in het belang van uw privacy.

  Derden

  Met derden worden bedoeld alle andere instellingen of personen dan een afnemer of de burger zelf. Er zijn drie soorten derden.

  Verplichte derden

  Naast afnemers bestaan er instellingen of personen die voor de uitvoering van algemeen verbindende voorschriften ook gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens, maar die in de Wet GBA geen afnemer worden genoemd. Het gaat hier bijvoorbeeld over een faillissementscurator of een advocaat. Deze instanties en personen worden ‘verplichte derden’ genoemd. Het is in principe mogelijk om voor deze categorie om geheimhouding te verzoeken. Wanneer een ‘verplichte derde’ echter om uw gegevens vraagt, zal het gemeentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van de aanvrager. Het gemeentebestuur zal in voorkomende gevallen echter altijd om uw zienswijze vragen, voordat wordt besloten om tot verstrekking van gegevens over te gaan. Tegen een besluit tot verstrekking staat beroep bij de rechtbank open.

  Vrije derden

  Buiten deze zogeheten ‘verplichte derden’ zijn er ook instanties en personen die ‘vrije derden’ worden genoemd en gegevens van u kunnen opvragen uit de GBA. Gemeenten kunnen uitsluitend onder strenge voorwaarden niet commerciele instellingen en particulieren, als vrije derde bij gemeentelijke verordening aanwijzen. De gegevens worden uitdrukkelijk voor publieke doeleinden verzameld. Overigens mag een gemeente op grond van de Wet GBA aan deze ‘vrije derden’ niet méér verstrekken dan de volgende gegevens: naam, naam (gewezen) echtgenoot/geregistreerde partner, naamgebruik, adres, gemeente van inschrijving, geboortedatum en overlijdensdatum. Indien u kiest voor geheimhouding van uw gegevens voor de ‘vrije derden’ dan betekent dit absolute geheimhouding. Elk verzoek van een ‘vrije derde’ om gegevensverstrekking wordt dan onmiddellijk afgewezen.

  Bijzondere derden

  Er zijn ook derden die in de Wet GBA vanwege hun taken zijn gelijkgesteld met afnemers. Het betreft hier derden die een bijzonder maatschappelijk belang dienen. Hierbij kan worden gedacht aan Pensioenfondsen, instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Deze groep derden wordt aangeduid als ‘bijzondere derden’. Sinds 1 september 2001 zijn daaraan toegevoegd:

  • Kredietinstellingen;
  • Effecteninstellingen;
  • Verzekeraars; en
  • Beleggingsinstellingen.

  Zij mogen de gegevens uitsluitend gebruiken om gerechtigden op opvorderbare gelden, effecten of goederen ter benaderen. De levering van gegevens aan de ‘bijzondere derden’ gaat via het GBA-netwerk.
  Geheimhouding voor deze ‘bijzondere derden’ is niet mogelijk. De gemeente is verplicht om de gevraagde gegevens te verstrekken. Hierop is één uitzondering: de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
  Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) De SILA is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen met een geestelijke grondslag en houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken. Deelnemers zijn: de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-katholieke Kerk, de Molukse Kerk, de Noodgemeente Maluku die Belanda en de Vrije Katholieke Kerk. Sinds kort nemen ook een aantal parochies van de Rooms-katholieke Kerk deel aan de SILA.

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald welke gegevens aan de SILA mogen worden verstrekt. De overige kerkgenootschappen en parochies van de Rooms-katholieke Kerk die nog niet zijn aangesloten bij de SILA vallen onder de categorie ‘vrije derden’. Indien u kiest voor geheimhouding ten aanzien van de SILA, betekent dit ook absolute geheimhouding. Er worden door de gemeente dan onder geen enkele voorwaarde gegevens verstrekt. Hoe kunt u om geheimhouding van uw persoonsgegevens verzoeken? U kunt een schriftelijk verzoek tot geheimhouding indienen bij uw gemeentebestuur. In dit verzoek kunt u aangeven dat u geheimhouding vraagt voor ‘verplichte derden’, ‘vrije derden’ of voor de SILA of voor een combinatie van deze categorieën. Het gemeentebestuur zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Een geheimhoudingsverzoek geldt tot het moment dat u het verzoek intrekt.

  Let op!
  Het verzoek om geheimhouding heeft alleen betrekking op uw persoonsgegevens die zijn geregistreerd in de gemeente waar u het verzoek indient. Indien u wenst dat bijvoorbeeld uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, dient u tevens een verzoek te richten aan die betreffende gemeente.
  Voor meer informatie over de geheimhouding van persoonsgegevens in de GBA of over de GBA in het algemeen kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, tel 0180-681055.

 • Jongerenontmoetingsplekken in kaart gebracht

  In de K5-gemeente wordt gewerkt met een (stoplicht)kleurensysteem om in kaart te brengen waar overlastgevende locaties zijn waar jongeren elkaar ontmoeten, hoe groot de overlast is en op welke manier dit wordt aangepakt. Voor iedere kleur is afgesproken welke inzet verwacht wordt van de gemeente, de jongerenwerker en de wijkagent. De gemeente Ouderkerk publiceert het kleurenoverzicht eens in de drie maanden.

  Groen, geel, rood
  Komen jongeren op een locatie bij elkaar waar ze geen overlast veroorzaken, dan krijgt deze locatie een groene kleur toebedeeld. Bij een gele kleur is er sprake van overlast en dan worden er door diverse partijen afspraken gemaakt met de jongeren. Een rode kleur betekent dat er sprake is van zo’n vorm van overlast dat politie, de jongerenwerker en de gemeente ingrijpen.

  Het streven is dat plekken met een gele of rode kleur ook weer in kleurcode groen terecht komen. Door het gezamenlijk optreden van de gemeente, politie en Jeugd- en Jongerenwerk kan een plek waar voor overlast wordt gezorgd, veranderen in een plaats waar geen sprake meer is van overlast.

  Het stoplichtsysteem is een transparante manier van aanpak. Zowel voor de jongeren zelf als voor ouders en omwonenden wordt inzichtelijk gemaakt hoe de locaties er voor staan. Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende locaties.

  Evaluatie jongerenontmoetingsplekken
  De afgelopen periode heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden van de jongerenontmoetingsplekken. Tijdens deze evaluatie zijn alle locaties die voorkwamen in het vorige overzicht onder de loep genomen. Verder zijn plekken besproken waar regelmatig vervuiling wordt geconstateerd en waarvan bij gemeente en/of politie klachten bekend zijn. In overleg met de wijkagent, de jongerenwerker, de coördinator jeugd en veiligheid en de gemeente Ouderkerk is een nieuwe lijst jongerenontmoetingsplekken opgesteld.

  Een aantal locaties komt niet terug in de nieuwe lijst. Reden hiervoor is dat zowel bij de politie, jongerenwerk als bij de gemeente geen klachten, vervuiling of andere negatieve zaken rondom deze plekken bekend waren. In het vervolg zal bij ieder jeugd- en veiligheidsoverleg de bestaande lijst besproken worden, ook zullen indien daartoe aanleiding is, nieuwe locaties aan de lijst worden toegevoegd.

  Nieuwe lijst met jongerenontmoetingsplekken

  Aanduiding Straat Kern Kleur
  Brandtrap Drie Maenen Elzenhof Ouderkerk a.d. IJssel Groen
  Bank naast Drie Maenen Kerkweg Ouderkerk a.d. IJssel Groen
  Muziektent Meanstand Ouderkerk a.d. IJssel Groen
  Voetbalkooi en bankje Rozenlaan Ouderkerk a.d. IJssel Groen
  Bankjes Polderpark Polderpark Ouderkerk a.d. IJssel Groen
  Achter gemeentehuis Dorpsstraat Ouderkerk a.d. IJssel Geel
  Speelplaats Gr.H.van Nassaustraat Ouderkerk a.d. IJssel Geel
  Winkelcentrum Kranepoort Kranepoort Gouderak

  Kleine groep: rood

  Grote handgroep: geel

         

  Mocht u overlast ervaren van hangjeugd dan vragen wij u hier melding van te doen. Uw meldingen zijn van belang om inzicht te krijgen in de mate van overlast en de locaties waar overlast ervaren wordt. Acute overlast meldt u bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Geef aan dat het om een overlastsituatie gaat. Van minder dringende zaken kunt u melding maken bij de wijkagent tijdens het spreekuur in de op donderdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur in de brandweerkazerne van Ouderkerk aan den IJssel of van 12.00 tot 13.00 uur in de brandweerkazerne van Gouderak. U kunt de wijkagent telefonisch bereiken via 0900 8844, mocht hij niet aanwezig zijn dan kunt u vragen om een terugbelbericht.

  Vervuiling, vernieling van gemeentelijke eigendommen of graffiti op gemeentelijke eigendommen kunt u melden bij de gemeente Ouderkerk via telefoonnummer 0180 681454 of via het speciale meldingsformulier gemeentewerken. Voor overige vragen over het overzicht hangplekken kunt u contact opnemen met de Stafafdeling, mevr. I. Pott, tel. 0180 441433 of via het mailadres ipott@ouderkerk.nl.
 • Nieuwe spelregels woningtoewijzing: schrijf nu in

  Per 1 oktober 2009 kunnen woningzoekenden reageren op het woningaanbod in vijf gemeenten in de Krimpenerwaard: Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (K5-gemeenten). Inschrijven is verplicht om ooit in aanmerking te komen voor een huurwoning in deze gemeenten. Hoe eerder u zich inschrijft, hoe groter de kans op een woning. Inschrijven kan vanaf 2 juni via www.wonenindekrimpenerwaard.nl, maar wordt pas geldig per 1 oktober.

  Per 1 oktober gelden dezelfde regels voor woningtoewijzing in vijf gemeenten in de Krimpenerwaard: Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. In Krimpen aan den IJssel verandert niets.

  Wat er verandert

  1. van gemeente naar oostelijke Krimpenerwaard: woningzoekenden mogen reageren op een woning in alle vijf gemeenten.
  2. van punten naar inschrijfduur: de inschrijfduur vervangt het huidige puntensysteem van de Krimpenerwaardse gemeenten.
  3. van papieren woonbon naar website: reageren op een woning kan straks uitsluitend nog via www.wonenindekrimpenerwaard.nl. (N.B. Om woningzoekenden tijd te geven hieraan te wennen, adverteren de samenwerkende corporaties gedurende één jaar nog in Het Kontakt. Ook het reageren per woonbon is gedurende die periode nog mogelijk.)

  Waarom is inschrijven belangrijk

  • Nodig om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Nu of in de toekomst.
  • Reageren zonder inschrijfnummer kan niet meer na 1 oktober 2009.
  • Vanaf het moment van inschrijven, bouwt u inschrijfduur op.
  • Bij toewijzing krijgt degene met de langste inschrijfduur als eerste de beschikbare huurwoning aangeboden.

  Hoe werkt het inschrijven

  • Op de openingspagina ziet u links een kader met de tekst 'Ik wil me inschrijven'. Door hier op te klikken, verschijnt een digitaal inschrijfformulier.
  • Vul dit inschrijfformulier in en klik op 'bevestigen' om het formulier te verzenden.
  • U ontvangt een bevestiging per mail of per brief. Daarin staat uw inschrijfduur (uitgedrukt in punten), evenals een persoonlijke toegangscode voor de website.

  Inschrijven kost eenmalig 15 euro. U voldoet dit bedrag via automatische incasso of iDeal.

  Overgangsregeling
  De nieuwe regels voor woningtoewijzing gelden per 1 oktober 2009. Daarna is er nog anderhalf jaar een overgangsregeling:

  • vanaf 1 oktober 2009 tot 1 april 2010 telt 75% van de actuele woonduur of leeftijdspunten als inschrijfduur;
  • vanaf 1 april 2010 tot 1 oktober 2010 telt 50% van de actuele woonduur of leeftijdspunten als inschrijfduur;
  • vanaf 1 oktober 2010 tot 1 april 2011 is dit 25%.

  Daarnaast bouwt u daar bovenop uw inschrijfduur op vanaf het moment dat u ingeschreven staat.

  Meer informatie hierover op http://www.wonenindekrimpenerwaard.nl> Spelregels.

  Samenwerkende woningcorporaties
  De volgende corporaties werken samen via www.wonenindekrimpenerwaard.nl:
  Woningstichting Gouderak, Woningbouwstichting Samenwerking, Vestia Midden Nederland (Ouderkerk), QuaWonen, Woningbouwvereniging Beter Wonen, Woningbouwvereniging Stolwijk, en Woningbouwvereniging Haastrecht-Vlist.

 • Doe Mee en Bespaarbeurs!

  Op zaterdag 23 mei vindt van 11:00 uur tot 16:30 uur in het Bastion in Schoonhoven de “Doe Mee en Bespaarbeurs!” plaats. De beurs is voor alle inwoners van Schoonhoven en van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist die willen bezuinigen én ook goed willen leven. Mensen die tot 120% van de bijstandsnorm verdienen en geen groot eigen vermogen hebben kunnen optimaal gebruik maken van de besparingen. Maar ook voor iets ruimer bedeelden is het de moeite waard een kijkje te komen nemen. Laat u informeren over besparingen in en rondom het huis! U krijgt tips hoe u beter gebruik kunt maken van voorzieningen en hoe het werkt met het aanvragen van bijdragen aan activiteiten. Het Bastion vindt u aan de Wal 5 in Schoonhoven, de entree is gratis. Zet de beurs dus alvast in uw agenda.

  Welke kostenbesparingen heeft de beurs voor u in petto?
  U kunt zich op de beurs aanmelden voor een gratis energiebox, gevuld met handige artikelen waarmee uw huishouden wel € 220,- per jaar kunt besparen op water, elektriciteit en gas. U bezuinigt en het is bovendien beter voor het milieu. Inwoners van de K5-gemeenten die tot 120% van de bijstandsnorm verdienen en geen groot eigen vermogen hebben, komen voor de milieubox in aanmerking.
  Op de Doe Mee en Bespaarbeurs kunt u meedoen aan een workshop "gezond en niet te duur een lekkere maaltijd bereiden”. Daarnaast is er een workshop met het onderwerp “slim omgaan met geld”.
  Sociale Zaken K5 brengt allerlei regelingen onder de aandacht. Adviseurs geven een toelichting op de bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld een koelkast of gasfornuis. Ook kunt u informatie krijgen over de regeling voor chronisch zieken en de regeling “Meedoen” (bijdragen voor sport en cultuur). U krijgt te zien hoe kwijtschelding van gemeentelijke belastingen werkt en - als u ervoor in aanmerking komt - hoe u dit ter plekke kunt regelen. Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Medewerkers helpen u met uw aanvragen.

  De “Doe Mee en Bespaarbeurs” is een initiatief van de gemeente Schoonhoven en wordt georganiseerd door Sociale Zaken K5. Kijk voor meer informatie op de website http://www.k5-gemeenten.nl of bel met de afdeling Sociale Zaken van de K5, te bereiken via het gratis telefoonnummer: 0800 – 667 667 6.

 • Nachtelijke afsluitingen en één weekendafsluiting Algerabrug in zomer 2009

  Wisselstrook:

  Onderhoudswerkzaamheden en vervangen van de asfaltlaag

  Van vrijdag 17 juli, 22.00 uur tot maandagochtend 27 juli, 05.00 uur

  Hoofdrijbaan:

  Onderhoudswerkzaamheden en vervangen van de asfaltlaag Nachtelijke afsluitingen

  Maandag 27 juli t/m donderdag 30 juli van 22.00 tot 06.00 uur

  Maandag 3 augustus van 22.00 tot 06.00 uur

  Dinsdag 4 augustus van 22.00 tot 06.00 uur (reserve)

  Woensdag 5 augustus van 22.00 tot 06.00 uur (reserve)

  Donderdag 6 augustus van 22.00 tot 06.00 uur

  Weekendafsluiting:

  Van vrijdag 31 juli 22.00 uur tot maandagochtend 3 augustus 05.00 uur

  Fiets- en voetpad:

  Onderhoudswerkzaamheden en vervangen van de asfaltlaag

  Van vrijdag 7 augustus 22.00 tot maandag 17 augustus 05.00 uur

  Omleiding:

  Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een half uur tot een uur extra reistijd.

  Hulpdiensten:

  Tijdens de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan is de wisselstrook open voor hulpdiensten.

  Meer informatie:

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Rijkswaterstaat, www.rijkswaterstaat.nl (water > vaarwegen> Hollandsche IJssel> onderhoud aan Algerabrug) of via telefoonnummer: 0800-8002.

 • Loco-burgemeester Klaas Dogterom reikt Koninklijke Onderscheidingen uit

  Loco-burgemeester Klaas Dogterom heeft op donderdag 29 april 2009 aan mevrouw J. Baan-Bazen, wonende te Ouderkerk aan den IJssel en de heer A. Boers, wonende te Gouderak, de Koninklijke Onderscheiding 'Lid in de Orde van Oranje Nassau' uitgereikt.

  Ook werd de heer W. Slingerland, wonende te Gouderak, benoemd tot 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'. Deze onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Moordrecht.

  Alle drie de gedecoreerden waren voorgedragen, omdat zij al tientallen jaren vrijwilligerswerk verrichten en in besturen zitten van diverse verenigingen.

  De heer A. Boers, wonende te Gouderak is van 1996 tot heden actief als vrijwilliger van de Zonnebloem, afdeling Ouderak. Ook is de heer Boers vanaf de oprichting in 1979 tot heden betrokken bij toneelvereniging "Grimas" in Gouderak in diverse functie, zoals voorzitter, bestuurslid en vrijwilliger. Tevens geeft de heer Boers van 1980 tot heden gitaarles aan kinderen en volwassenen. Met een kleine groep van kinderen waaraan hij les geeft, verzorgt hij diverse keren per jaar optredens in voornamelijk zorgcentra in Gouda e.o.
  Daarnaast is de heer Boers van 1966 tot 2000 actief lid geweest van postduivenvereniging "De Witpen" in Gouderak. Bij deze vereniging was hij vele jaren actief in de zogenoemde klokkencommissie. De heer Boers speelt verder al meer dan 30 jaar Sint Nicolaas en is hij diverse jaren "de" Sinterklaas van Gouderak geweest. Tenslotte kan vermeld worden dat de heer Boers vanaf 2002 tot heden medeoprichter, dirigent en muzikaal leider is van het Shantykoor "De IJsselmannen" in Ouderkerk aan den IJssel is. Van 2002 tot 2007 is hij tevens bestuurslid geweets van het Shantykoor.

  Mevrouw J. Baan-Bazen, wonende te Ouderkerk aan den IJssel, is vanaf 1989 tot heden actief als hulpverlener aan mensen die om verschillende redenen in de problemen zijn gekomen. Zij maakt daarbij deel uit van een hulpverleningsorganisatie in Gouda die o.a. materialen zoals huisraad e.d. inzamelt voor mensen die onverwachts in de (financiële ) problemen zijn gekomen. Verder is zij vanaf 1993 tot heden vrijwilliger en bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Gouda e.o.. Zij houdt zich daarbij vooral bezig met de EHBO-hulpverlening en is zij docente Opvang en Verzorging bij de afdeling.

  De heer W. Slingerland, wonende te Gouderak, is vanaf 1972 tot heden actief als vrijwilliger bij korfbalvereniging "IJsselvogels" in Moordrecht. Sinds 1972 heeft hij diverse functies binnen de jeugdafdeling van de korfbalvereniging vervuld. Zo is hij trainer van vele jeugdteams geweest en was hij wedstrijdsecretaris. Deze functie heeft de heer Slingerland meer dan 30 jaar uitgeoefend wat er mede toe geleid heeft dat de jeugdafdeling van de korfbalvereniging is uitgegroeid tot ongeveer 250 leden. Daarnaast zet de heer Slingerland zich sinds vele jaren in voor het korfbaldistrict Zuid- West.
 • Loco-burgemeester Klaas Dogterom reikt Koninklijke Onderscheidingen uit

  Loco-burgemeester Klaas Dogterom heeft op donderdag 29 april 2009 aan mevrouw J. Baan-Bazen, wonende te Ouderkerk aan den IJssel en de heer A. Boers, wonende te Gouderak, de Koninklijke Onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ uitgereikt.

  Ook werd de heer W. Slingerland, wonende te Gouderak, benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Deze onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Moordrecht.

  Alle drie de gedecoreerden waren voorgedragen, omdat zij al tientallen jaren vrijwilligerswerk verrichten en in besturen zitten van diverse verenigingen.

  De heer A. Boers, wonende te Gouderak, is van 1996 tot heden actief als vrijwilliger van de Zonnebloem, afdeling Ouderak. Ook is de heer Boers vanaf de oprichting in 1979 tot heden betrokken bij toneelvereniging “Grimas” in Gouderak in diverse functie, zoals voorzitter, bestuurslid en vrijwilliger. Tevens geeft de heer Boers van 1980 tot heden gitaarles aan kinderen en volwassenen. Met een kleine groep van kinderen waaraan hij les geeft, verzorgt hij diverse keren per jaar optredens in voornamelijk zorgcentra in Gouda e.o.
  Daarnaast is de heer Boers van 1966 tot 2000 actief lid geweest van postduivenvereniging “De Witpen” in Gouderak. Bij deze vereniging was hij vele jaren actief in de zogenoemde klokkencommissie. De heer Boers speelt verder al meer dan 30 jaar Sint Nicolaas en is hij diverse jaren “de” Sinterklaas van Gouderak geweest. Tenslotte kan worden vermeld dat de heer Boers vanaf 2002 tot heden medeoprichter, dirigent en muzikaal leider is van het Shantykoor “De IJsselmannen” in Ouderkerk aan den IJssel. Van 2002 tot 2007 is hij tevens bestuurslid geweest van het Shantykoor.

  Mevrouw J. Baan-Bazen, wonende te Ouderkerk aan den IJssel, is vanaf 1989 tot heden actief als hulpverlener aan mensen die om verschillende redenen in de problemen zijn gekomen. Zij maakt daarbij deel uit van een hulpverleningsorganisatie in Gouda die o.a. materialen, zoals huisraad, inzamelt voor mensen die onverwachts in de (financiële) problemen zijn gekomen. Verder is zij vanaf 1993 tot heden vrijwilliger en bestuurslid van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Gouda e.o.. Zij houdt zich daarbij vooral bezig met de EHBO-hulpverlening en is zij docente Opvang en Verzorging bij de afdeling.

  De heer W. Slingerland, wonende te Gouderak, is vanaf 1972 tot heden actief als vrijwilliger bij korfbalvereniging “IJsselvogels” in Moordrecht. Sinds 1972 heeft hij diverse functies binnen de jeugdafdeling van de korfbalvereniging vervuld. Zo is hij trainer van vele jeugdteams geweest en was hij wedstrijdsecretaris. Deze functie heeft de heer Slingerland meer dan 30 jaar uitgeoefend wat er mede toe geleid heeft dat de jeugdafdeling van de korfbalvereniging is uitgegroeid tot ongeveer 250 leden. Daarnaast zet de heer Slingerland zich sinds vele jaren in voor het korfbaldistrict Zuid- West.

   

  Het gemeentebestuur van Ouderkerk feliciteert de gedecoreerden van harte met de aan hen uitgereikte Koninklijke Onderscheiding.

 • Tweede ronde vaccinatiecampagne baarmoederhalskanker start in Hollands Midden op 6 april

  Op 6 april start in de hele regio Hollands Midden de tweede ronde van de vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker. De ruim 18.000 meisjes, geboren in 1993 tot en met 1996, kunnen daarvoor terecht op dezelfde locatie als bij de eerste prik.

  Tweede ronde
  De meisjes hebben in februari een oproepset met twee uitnodigingen gehad: voor de eerste prik in maart en de tweede in april. De uitnodiging voor de derde prik, in september, krijgen ze in augustus van dit jaar.
  De tweede ronde start op 6 april. De meisjes kunnen daarvoor terecht op dezelfde locatie als voor de eerste prik en ze moeten ook nu weer hun oproepset meenemen. De informatie over de locaties, data en tijden is te vinden in die oproepset.
  Meisjes die hun oproepset kwijt zijn, kunnen de informatie vinden op de website van de GGD Hollands Midden, www.ggdhm.nl, via de campagnebutton op de homepage. In dat geval moeten zij een legitimatiebewijs meenemen.

  Tweede ronde vaccinatiecampagne baarmoederhalskanker start in Hollands Midden op 6 april
  Meisjes die de eerste ronde gemist hebben en hun eerste prik alsnog willen halen, kunnen dat doen tijdens de tweede ronde. Minimaal een maand later moeten zij dan hun tweede prik halen. De GGD organiseert daarvoor een inhaalronde in mei / juni.
  Meisjes die de eerste prik in maart wel hebben gehaald, maar verhinderd zijn om in april de tweede te halen, kunnen daarvoor ook tijdens de inhaalronde komen.
  Informatie over die inhaalronde is te vinden op de website van de GGD HM.

  Tegenvallende opkomst
  Vooraf gingen de organisatoren uit van een landelijk opkomstpercentage van zeker 70%. Dat is landelijk en regionaal niet gehaald. Uiteindelijk was de opkomst in Hollands Midden bij de eerste ronde 53% en dat is iets hoger dan de landelijke opkomst.
  De organisatoren, zowel op landelijk als op regionaal niveau, vermoeden dat de campagne van tegenstanders van de vaccinatie hierbij een rol heeft gespeeld.

  Juiste informatie
  Meisjes moeten, samen met hun ouders, op basis van juiste en volledige informatie besluiten of ze zich laten vaccineren. Uitgebreide informatie is te vinden op en via de campagnewebsite, www.prikenbescherm.nl, en via de website van de GGD Hollands Midden, http://www.ggdhm.nl

 • GS willen duidelijkheid over bestuurlijke toekomst Krimpenerwaard

  Gedeputeerde Staten hebben een externe adviescommissie opdracht gegeven vóór 1 mei 2009 advies uit te brengen over de bestuurlijke toekomst van de Krimpenerwaard. Mw. ir. J. Leemhuis-Stout is voorzitter van de commissie. GS zullen vervolgens vóór 1 juli 2009 een eindbeslissing nemen.

  De vijf gemeenteraden van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist hebben eind vorig jaar uitspraken gedaan over hun bestuurlijke toekomst en hebben daarbij verschillende opties besproken. Er is geen sprake van een gezamenlijk gedeelde en eensluidende visie en oplossingsrichting bij de vijf. Ouderkerk is voorstander van gemeentelijke herindeling. Mede vanwege de kwetsbare positie van de gemeente Ouderkerk zijn GS van oordeel dat een structurele en duurzame oplossing voor de Krimpenerwaard gezocht moet worden om de bestuurskracht te verbeteren. GS constateren dat een fusie van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tot één gemeente Krimpenerwaard "het meest gerede toekomstige eindbeeld" is.

  GS betogen dat veel meer bestuurskracht in de toekomst nodig is om de forse opgaven in de Krimpenerwaard aan te pakken, zoals: realiseren van het Veenweidepact, ontwikkeling van de Zuidwestelijke Randweg, waterveiligheid, ontwikkelen en uitvoeren van de woonvisie, leefbaarheid van de kernen, regionale structuurvisie en vernieuwing van de N210. Daarnaast noopt decentralisatie van fysieke en sociale taken van het rijk aan gemeenten ertoe dat gemeenten in de Krimpenerwaard op een bestuurlijk en beleidsmatig hoog niveau moeten gaan functioneren.

  Overigens kan van de variant van één gemeente worden afgeweken, zo hebben GS aan de adviescommissie laten weten. Dit kan als de commissie constateert dat er voldoende draagvlak bestaat voor een andere variant en die variant in ieder geval leidt tot een consistent regionaal eindbeeld in de Krimpenerwaard. Aan de commissie is gevraagd ook de positie van Krimpen aan den IJssel te bekijken in het licht van de (komende) bestuurlijke ontwikkelingen. Eveneens is de commissie gevraagd om daarbij de huidige functie en het perspectief van de Krimpenerwaardraad te beschrijven.

  In de adviescommissie Leemhuis-Stout zijn verder vertegenwoordigd: dhr. drs. C. Sas, dhr. mr. T. Elzenga en dhr E. van Voorden.
 • Wees voorzichtig met vuurwerk!

  Nog even en het is weer oudejaarsavond. Jong en oud kan zich op deze avond uitleven met het afsteken van sterretjes, rotjes en ander vuurwerk. Dat is ook toegestaan. Wel moet het legaal vuurwerk zijn. Vuurwerk dat in Nederland is toegestaan moet zijn voorzien van een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Het afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan van maandag 31december 10.00 uur tot en met dinsdag 1 januari 02.00 uur. De politieteams zien er zoveel mogelijk op toe dat het afsteken van vuurwerk tot deze periode beperkt blijft. Wie buiten de toegestane periode vuurwerk afsteekt, loopt risico te worden aangehouden. Voor de goede orde: het ontsteken van (vreugde)vuren is niet toegestaan.

  Veiligheidstips
  Het afsteken van vuurwerk is leuk, maar kan soms ook nare gevolgen hebben. De politie Hollands-Midden geeft een aantal veiligheidstips om vuurwerk afsteken zo veilig mogelijk te maken.
  * Let op omstanders. Meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met mensen die staan kijken.
  * Houd goed afstand en let op aangestoken vuurpijlen.
  * Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
  * Draag geen kunststof kleding of een capuchon.
  * Lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke pvc-buis die je stevig in de grond slaat.
  * Kleinere vuurpijlen steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles.
  * Steek vuurwerk niet vanuit de hand af.
  * Steek weigeraars nooit opnieuw aan.


  VUURWERK: DENK AAN DE KINDEREN
  Dat u voorzichtig moet zijn met het afsteken van vuurwerk is u niet onbekend. Als al het vuurwerk is afgestoken gaat u vast weer lekker naar binnen en kijkt terug op een fijne avond. Misschien bent u van plan de volgende ochtend het vuurwerkafval bij elkaar te vegen en op te ruimen. De gevolgen van wachten tot de volgende dag kunnen afschuwelijk zijn. Wat als een van de kinderen uit de buurt u voor is en met het vuurwerk aan de haal gaat dat niet is afgegaan? Dat wilt u toch niet op uw geweten hebben?

  Het gemeentebestuur van Ouderkerk verzoekt u vriendelijk het vuurwerkafval nog dezelfde avond op te ruimen om eventuele ongelukken te voorkomen.
 • Bereikbaarheid politie Hollands Midden

  Uit gesprekken met politie, middenstand en inwoners van de gemeente Ouderkerk is gebleken dat men niet altijd weet hoe men het beste de politie kan bereiken. Het melden van overlast, baldadigheid en andere zaken waarvan u als inwoner verwacht dat de politie daar actie op onderneemt is belangrijk. Zonder meldingen is de politie niet voldoende op de hoogte van wat er speelt in een dorpskern en in welke mate zaken actueel zijn.

  Bij de politie maakt men onderscheid in het doen van een melding en het doen van aangifte. Een melding kunt u doen wanneer u bijvoorbeeld overlast ervaart en vindt dat dit zodanig is dat de politie daar aandacht aan moet besteden. Ook wanneer u getuige of slachttoffer bent van een strafbaar feit en u wilt politie ter plaatse kunt u dit melden bij de politie. Voor dit soort situaties bel u het algemene politienummer 0900 8844. U krijgt dan meteen te horen of de politie wel of niet naar u toe komt. In gevallen waarbij er spoed of levensgevaar is belt u 112.

  Bent u niet zeker of in uw situatie het doen van een melding zin heeft of heeft u andere vragen of opmerkingen die u met de politie wilt delen dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen via 0900 8844. U kunt ook e-mailen: info@hollands-midden.politie.nl

  Bent u getuige van een strafbaar feit, maar wilt u anoniem blijven dan kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000 (meer informatie op www.meldmisdaadanoniem.nl).

  Wanneer u slachtoffer bent van een strafbaar feit kunt u hiervan aangifte doen. Een aangifte is in feite een schriftelijke kennisgeving waarmee het opsporingsonderzoek gestart kan worden. Aangifte kunt u in bepaalde (eenvoudige) gevallen doen via internet of telefoon (0900 8844). Meer informatie vindt u op www.politie.nl/aangifte. Ook kunt u, na telefonische afspraak, aangifte doen op het politiebureau in Schoonhoven. Weet u niet wat in uw geval de beste manier is om aangifte te doen of heeft u andere vragen over het doen van aangifte dan kunt u contact opnemen met 0900 8844.

  Wilt u persoonlijk contact met de politie dan kunt u op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur terecht bij het politiebureau in Schoonhoven of in Lekkerkerk op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 -17.00 uur. Iedere dinsdag is er politiespreekuur in de gemeente Ouderkerk. Van 11.00 tot 12.00 uur in de Brandweerkazerne in Gouderak en van 15.30 – 16.30 uur in de Brandweerkazerne in Ouderkerk aan den IJssel. Op dit moment heeft Ouderkerk (tijdelijk) geen eigen wijkagent, desondanks zullen de spreekuren toch doorgaan en bent u van harte welkom.

  Bereikbaarheid politie Hollands Midden:
  Bel: 112 bij spoed en/of levensgevaar
  Bel: 0900 8844 voor al uw overige meldingen, vragen en het doen van aangifte
  Bel: 0800 7000 meld misdaad anoniem
  Internet: www.politie.nl/hollands-midden voor algemene informatie
  Internet: www.politie.nl/aangifte voor het doen van internet aangifte
  e-mail: info@hollands-midden.politie.nl
  Bezoektijden: politiebureau Schoonhoven iedere werkdag van 09.00 – 17.00 uur
  Politiebureau Lekkerkerk maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 – 17.00 uur
  Spreekuur wijkagent : Dinsdag 11.00 – 12.00 uur Brandweerkazerne Gouderak
  Dinsdag 15.30 – 16.30 uur Brandweerkazerne Ouderkerk a/d IJssel

 • Onderhoudswerkzaamheden IJsseldijk Noord

  Het hoogheemraadschap gaat onderhoud plegen aan het asfalt van de rijbaan van de IJsseldijk Noord in Ouderkerk aan den IJssel. Als gevolg van de uitgevoerde dijkversterkingen zijn zettingen ontstaan waardoor het asfalt van de rijbaan is gaan scheuren. Om de verkeersveiligheid te waarborgen moet dit hersteld worden.

  Werkzaamheden ‘s avonds en ’s nachts
  De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het frezen en asfalteren van de rijbaan. Gezien de beperkte werkruimte en het ontbreken van de mogelijkheid om een “korte” omleidingsroute in te stellen voor het doorgaande verkeer vindt een deel van de werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts plaats.

  Drie gedeelten
  Op drie gedeelten van de IJsseldijk Noord worden werkzaamheden uitgevoerd:
  • Deel A van huisnummer 75 tot huisnummer 95
  • Deel B van huisnummer 225 tot huisnummer 236
  • Deel C van huisnummer 278 tot huisnummer 296

  De delen A en B worden in de avond en nacht uitgevoerd van 20:00 tot 6:00 uur. Deel C wordt overdag uitgevoerd van 7:00 tot 16:00 uur. Tijdens de uitvoering wordt de rijbaan geheel afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dit wordt met verkeersafzettingen en borden kenbaar gemaakt.

  Planning
  De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 8 december 7:00 uur t/m zaterdag 13 december 6:00 uur. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan worden afgeweken van de planning.

  Deel C – uitvoeren van 7:00 tot 16:00 uur
  Op maandag 8 december 7:00 uur zal er begonnen worden met de werkzaamheden. Deze zijn dinsdag 16:00 uur gereed.

  Deel A en B – uitvoeren van 20:00 tot 6:00 uur
  Op woensdag 10 december 20:00 uur zal er begonnen worden met de werkzaamheden. Deze zijn zaterdag 6:00 uur gereed.
 • Milieudienst Midden-Holland licht nieuwe regels voor grond toe

  Sinds 1 juli 2008 gelden er nieuwe regels voor het toepassen en hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen: het Besluit bodemkwaliteit. In november organiseerde de Milieudienst Midden-Holland vier opleidingsmiddagen voor aannemers en loonbedrijven uit de regio en voor gemeenteambtenaren van de Midden-Hollandgemeenten, die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met grond- en baggerverzet. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn de ambtenaren en aannemers aan de slag gegaan met de nieuwe regels.

  Nieuwe regels
  Nieuw is dat het aanbrengen van meer dan 50 m3 schone grond altijd gemeld moet worden bij het centrale meldpunt bodemkwaliteit van het ministerie van VROM (https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl). Het is wel makkelijker om tijdelijk ergens grond op te slaan. Voor particulieren gelden veel vrijstellingen voor het hergebruik van grond en puinverhardingen.

  Meer informatie is te vinden op de website van Milieudienst Midden-Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl, bij Bodem -> Hergebruik grond, bagger, bouwstoffen.

 • Recht op 50 euro? Bereken het zelf!

  Alle huishoudens in de K5-gemeenten met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum hebben recht op een eenmalige uitkering van 50 euro netto. Het geld is door de regering beschikbaar gesteld en de afdeling Sociale Zaken van de K5-gemeenten zorgt ervoor dat het bij de huishoudens terecht komt die er recht op hebben.


  Mensen met een bijstandsuitkering in de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist ontvangen het geld automatisch in december. Zij hoeven dus niets te doen. Wie geen bijstandsuitkering heeft, maar denkt ook recht te hebben op de 50 euro kan zelf nagaan of hij of zij misschien voor de 50 euro in aanmerking komt. Bent u benieuwd of u ook recht heeft, klik dan op bereken.

   

  Het netto inkomen per maand (exclusief vakantietoeslag) mag niet hoger zijn dan:
  - € 1.457 voor een gezin/samenwonenden
  - € 1.311 voor alleenstaande ouders
  - € 1.020 voor alleenstaanden
  Voor personen ouder dan 65 jaar gelden iets hogere bedragen.

   

  Het vermogen mag niet hoger zijn dan:
  € 10.650 voor gezinnen, samenwonenden en alleenstaande ouders
  € 5.325 voor alleenstaanden

   

  Daarnaast kan ieder huishouden een berekening maken door op de website www.k5-gemeenten.nl via het nieuwsbericht “Recht op 50 euro? Bereken het zelf!” een inschatting te maken. Een aanvraagformulier is via de site te downloaden. Inwoners die geen internet hebben of andere vragen hebben, kunnen contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken van de K5-gemeenten, telefoonnummer (0180) 667 800 of per mail soza@k5-gemeenten.nl het formulier opvragen. Even langs gaan kan ook: Sociale Zaken houdt wekelijks spreekuur in de gemeentehuizen.

   

  Bergambacht: maandag 13:30 - 15:00 uur
  Nederlek: maandag, woensdag en vrijdag 9:00 - 10:30 uur
  Ouderkerk: maandag 9:00 - 10:30 uur
  Schoonhoven: maandag en woensdag 13:15 - 14:45 uur; vrijdag: 9:00 - 10:30 uur
  Vlist: woensdag: 9:00 - 10:30 uur

 • Proef: afsluiting toerit Algerabrug

  Op maandag 1 december om 16.00 uur start in Capelle aan den IJssel de proef met de afsluiting van de toerit naar de Algerabrug vanaf de Nijverheidstraat. Om de doorstroming te verbeteren wordt de toerit op werkdagen tijdens de avondspits van 16.00 tot 18.30 uur met een slagboom afgesloten. De proef duurt vijf maanden. Wanneer de proef succesvol is, wordt de afsluiting tijdens de avondspits definitief.

  Met de afsluiting wil de gemeente Capelle aan den IJssel de doorstroming van het verkeer van Capelle aan den IJssel via de Algerabrug naar Krimpen aan den IJssel verbeteren. Uit een studie naar de afsluiting bleek, dat de reistijd vanaf metrostation Capelsebrug tot de eerste verkeerslichten in Krimpen aan den IJssel tijdens de spits met tien minuten kan afnemen.

  Omleidingsroute
  Tijdens de proef is het op werkdagen tussen 16.00 en 18.30 uur niet mogelijk om vanaf de Nijverheidstraat de hoofdrijbaan van de Algeraweg richting Krimpenerwaard op te rijden. Voor het verkeer richting Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel is tijdens de duur van de proef een omleidingsroute aangegeven. De wisselstrook op de Algerabrug richting Krimpen aan den IJssel blijft tijdens de avondspits gewoon open. Het landbouwverkeer dat niet van de wisselstrook gebruik kan maken, wordt via een alternatieve route naar de Algeraweg geleid. Kijk op www.capelleaandenijssel.nl voor de omleidingsroutes.

  Nieuwe buslijn
  Vanaf half december rijdt buslijn 37 tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel. De bus gaat twee keer per uur en maakt wel gebruik van de toerit van de Nijverheidstraat naar de Algeraweg. Voor meer informatie over busdiensten over de Algeracorridor kunt u terecht op www.RET.nl of www.9292ov.nl.

  Meer informatie
  Voor meer informatie over de afsluiting kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoonnummer: (010) 2848484. Deze informatie met de omleidingsroutes staat ook in een folder. U kunt deze folder downloaden van de website www.capelleaandenijssel.nl voor eigen gebruik of om door te sturen aan uw kennissen, (zaken)relaties of werknemers, zodat ook zij met de afsluiting rekening kunnen houden.
 • Hoeveel risico loop je in de Krimpenerwaard?

  Jongeren in discussie met wethouder en organisaties over waterhuishouding

  Houden we de Krimpenerwaard op den duur wel droog? Daar hebben leerlingen van het Driestarcollege in Lekkerkerk onderzoek naar gedaan. Op vrijdag 21 november presenteren zij de resultaten van dat onderzoek aan een aantal maatschappelijke organisaties. Dit doen zij in aanwezigheid van milieuwethouder De Jong van Nederlek en loco-dijkgraaf mevrouw Van Ravesteyn van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
  Deze 'expertmeeting' is de afsluiting van het project 'Kleur Het Groene Hart' van de Milieudienst Midden-Holland, waarbij leerlingen onderzoek doen in hun eigen leefomgeving.

  De leerlingen, afkomstig uit de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard, hebben de afgelopen tien weken de risico's onderzocht die inwoners lopen met al het water in de regio dat nu en in de toekomst geborgen moet worden. In oktober bezochten zij negen verschillende locaties die een rol spelen in het waterbeheer. De resultaten werkten zij later in de klas uit.

  Op de expertmeeting presenteren de leerlingen hun bevindingen aan de organisaties die ze hebben bezocht. Ook gaan de leerlingen zich inleven in alle, soms tegenstrijdige, belangen die hierbij een rol spelen. Dit doen zij door middel van een discussie over het waterbeheer in de regio in de vorm van een rollenspel, dat lopende de discussie wordt overgenomen door vertegenwoordigers van de bezochte organisaties.

  Wethouder Milieu van Nederlek dhr. de Jong geeft vanuit de gemeente zijn visie op de problematiek. Hoe gaan de organisaties om met inklinking in de Krimpenerwaard? Hebben leerlingen de indruk dat de organisaties op de toekomst zijn voorbereid? Bijvoorbeeld als die superstorm er toch gaat komen...?

  Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: ruimte voor de rivieren, dijkversterking, waterzuivering, sanering en ecologisch herstel, slootdempingen, drinkwaterbereiding. De volgende locaties zijn door de leerlingen bezocht:
  * Muskusrattenbestrijding Krimpenerwaard
  * Afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingse Veer (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)
  * Dijkversterking Nederlek (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)
  * Gors Landhoeve (Rijkswaterstaat)
  * Gemaal Krimpenerwaard (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)
  * Slootdempingen Krimpenerwaard (Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard)
  * Stormvloedkering Hollandsche IJssel (Rijkswaterstaat)
  * Pompstation Schuwacht (Oasen)
  * Baggerdepot (Milieudienst Midden-Holland)
 • Aankondiging Veiligheidsmonitor 2008

  Begin november ontvangen enige honderden inwoners van elke gemeente in de Veiligheidsregio Hollands Midden een brief namens de politie en het gemeentebestuur met het verzoek om mee te doen aan de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een landelijk onderzoek naar veiligheid, criminaliteit, slachtofferschap en tevredenheid over de gemeente en de politie. Het onderzoek is een initiatief van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Het onderzoek wordt op verschillende manieren afgenomen. In eerste instantie wordt gevraagd om de vragenlijst via de computer (internet) in te vullen, maar het kan ook eventueel schriftelijk of telefonisch. Het deelnemen vraagt maximaal 20 minuten van uw tijd.
  Het is van groot belang dat diegene die een brief krijgen van de korpsbeheerder, dhr. Lenferink, ook daadwerkelijk meewerken aan het onderzoek.

  Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen welk deel van de bevolking slachtoffer is geworden van criminaliteit, hoe men de leefbaarheid en problemen in de buurt ervaart etc. Met het onderzoek verwacht de gemeente het veiligheidsbeleid zo te kunnen inrichten dat het beter aansluit bij de problemen die door de burgers ervaren worden. Het is de bedoeling om het onderzoek elke twee jaar te herhalen zodat na verloop van tijd ook trends en resultaten van beleid zichtbaar worden.

  Het onderzoek loopt van november tot en met december en wordt uitgevoerd door Intomart Gfk. De uitkomsten worden in maart 2009 verwacht. Het gemeentebestuur zal daaraan ook via de plaatselijke pers aandacht besteden.
 • Inloopspreekuur voor al uw vragen over het Veenweidepact

  Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn op het gebied van grondaankoop, kavelruil of particulier natuurbeheer in de Krimpenerwaard? U kunt uw vragen stellen tijdens het maandelijkse spreekuur van Dienst Landelijk Gebied. Vrijdag 7 november 2008 vindt het eerst volgende inloopspreekuur van Dienst Landelijk Gebied plaats. Het inloopspreekuur vindt plaats in de Polderkamer in Stolwijk van 9.30 uur tot 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.
  Het daarop volgende spreekuur vindt plaats op 5 december 2008 in de Polderkamer in Stolwijk van 9.30 uur tot 12.00 uur. Dienst Landelijk Gebied houdt het hele jaar door, ook in 2009, op de eerste vrijdag van elke maand spreekuur.

  Planning spreekuren in 2009
  9 januari (dus niet 2 januari)
  6 februari
  6 maart
  3 april
  8 mei (dus niet 1 mei)
  5 juni
  3 juli
  7 augustus
  4 september
  2 oktober
  6 november
  4 december
 • Roken: steeds meer jongeren beginnen er niet aan!

  Scholieren uit 43 klassen in Midden-Holland willen niet-roker worden of blijven

  GOUDA
  Het percentage jongeren van 12 t/m 14 jaar dat nog nooit heeft gerookt is in de afgelopen 5 jaar met 16% gestegen, zo blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO jaarlijks uitvoert onder zo'n 4.500 jongeren. Maandag 3 november geeft rapper Yes-R het landelijke startsein voor de klassikale niet-rokenwedstrijd Actie Tegengif op het Sint Nicolaas Lyceum in Amsterdam. In de regio Midden-Holland hebben zich 43 eerste en tweede klassen aangemeld voor de klassikale niet-roken wedstrijd.

  Het doel van Actie Tegengif is voorkomen dat jongeren beginnen met roken en het terugdringen van het aantal jongeren dat experimenteert met roken. Deelnemende klassen gaan de uitdaging aan een half jaar niet te roken. Klassen maken kans op grote prijzen als het aantal rokers in de klas daalt of gelijk blijft gedurende de wedstrijdperiode. Actie Tegengif wordt voor de tiende keer door STIVORO georganiseerd. Verspreidt over heel Nederland hebben zich tot nu toe zo'n 66.500 leerlingen uit 2.663 klassen aangemeld voor de actie.

  Stijging percentage jongeren dat nooit heeft gerookt
  Zoals bekend is roken een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van kanker, hart- en vaatziekten en longziekten. De meeste rokers beginnen met roken tussen hun 12e en 14e levensjaar. Van 2002 tot 2006 is het aantal jongeren dat nog nooit heeft gerookt gestegen van 56% naar 72%. Dit is positieve ontwikkeling in de wetenschap dat hoe jonger ze beginnen, hoe groter de kans dat ze blijven roken. De sociale groep waarin jongeren zich bevinden speelt voor hen een belangrijke rol bij de keuze om al dan niet te beginnen met roken. Een onderzoek van TNO Preventie en Gezondheid toonde aan dat het percentage leerlingen dat begint met roken in de klassen die deelnemen aan Actie Tegengif, bijna driemaal zo laag is als in klassen die niet deelnamen! De Actie is aanvullend op de lessen die op school worden gegeven over de gevolgen van roken en oefenen in het nee-zeggen tegen een sigaret. Ook het invoeren van een helder rookbeleid op school wordt binnen Actie Tegengif gestimuleerd.

  De wedstrijd
  Op maandag 3 november ondertekenen alle deelnemende leerlingen het Actie Tegengif contract. De wedstrijdperiode loopt tot 1 mei 2009. Klassen die een half jaar niet roken én een nummer over niet-roken schrijven en inzenden, dingen mee naar de landelijke hoofdprijs: Een echte studio opname van het nummer! Daarnaast zijn in elke provincie twee provincieprijzen te winnen: een dag naar het attractiepark Walibi World met de klas (op zaterdag 6 juni 2009). Daar worden de 2 landelijke winnaars bekendgemaakt.

  Actie Tegengif is de Nederlandse versie van de Europese Smokefree Class Competition. Aan dit project doen naast Nederland ook België, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, UK en Zwitserland mee.

  De Actie wordt in Nederland gecoördineerd door STIVORO.
 • Natuurgebiedsplan Krimpenerwaard vastgesteld

  Dinsdag 21 oktober is het natuurgebiedsplan voor de Krimpenerwaard vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Dit plan regelt waar in de Krimpenerwaard welke soort natuur komt. Daarnaast regelt het natuurgebiedsplan onder andere subsidiestromen voor bijvoorbeeld particulier natuurbeheer. In dit plan is ook een bijzondere (overgangs)regeling opgenomen die tijdelijk, voor bepaalde natuur op specifieke plekken in het nieuwe natuurgebied, agrarisch natuurbeheer mogelijk maakt.

  Het natuurgebiedsplan baseert zich op de globale grenzen die in april jongstleden zijn vastgesteld in het streekplan. De 2450 hectare nieuw aan te leggen natuur in de Krimpenerwaard gaat bestaan uit weidevogelgebied, botanisch grasland en natte natuur.

  Bedenkingen op concept
  Op het concept-natuurgebiedsplan dat eerder ter inzage lag zijn 261 bedenkingen cq verzoeken ingediend. Deze bedenkingen zijn ingediend door individuele inwoners van de Krimpenerwaard en door belangenorganisaties. Een belangrijke aanpassing in het definitieve natuurgebiedsplan is dat het gebied dat is aangewezen voor particulier natuurbeheer (op verzoek van inwoners) is vergroot. Ook zijn op verzoek van inwoners grenzen gedetailleerder uitgewerkt zodat bijvoorbeeld de natuurgrens logischerwijs langs percelen, gebouwen en tuinen loopt. Een enkel verzoek voor particulier natuurbeheer kan niet worden ingewilligd omdat dat bijvoorbeeld op belangrijke punten de ‘robuuste verbinding’ zou verstoren. Alle indieners krijgen per brief het antwoord op de door hun ingediende bedenking. Gedeputeerde Staten hebben 21 oktober ook de Nota van beantwoording vastgesteld.

  Aanvragen subsidie(s) voor particulier natuurbeheer
  Binnen het natuurgebied is 659 hectare beschikbaar voor particulier natuurbeheer.
  Van 17 november 2008 tot en met 16 januari 2009 kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidies voor particulier natuurbeheer. Meer informatie over aanvragen en verloop van aanvragen is te vinden op www.particuliernatuurbeheerzuidholland.nl. Specifieke vragen kunnen ook gesteld worden tijdens de spreekuren van Dienst landelijk Gebied die elke eerste vrijdag van elke maand plaatsvinden van 9.30 tot 12.00 uur in de Polderkamer in Stolwijk. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op vrijdag 7 november 2008.

  Ter inzage
  Van dinsdag 4 november tot dinsdag 16 december 2008 ligt het natuurgebiedsplan ter inzage bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. U kunt het natuurgebiedsplan ook inzien op www.zuidholland.nl. Tot en met 9 december 2008 kunnen belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd beroep indienen bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

   

  Meer informatie over het Veenweidepact Krimpenerwaard is te vinden op www.veenweidepactkrimpenerwaard.nl

 • Jongerenontmoetingsplekken in kaart gebracht

  In de K5-gemeente wordt gewerkt met een (stoplicht)kleurensysteem om in kaart te brengen waar overlastgevende locaties zijn waar jongeren elkaar ontmoeten, hoe groot de overlast is en op welke manier dit wordt aangepakt. Voor iedere kleur is afgesproken welke inzet verwacht wordt van de gemeente, de jongerenwerker en de wijkagent. De gemeente Ouderkerk publiceert het kleurenoverzicht eens in de drie maanden.

  Groen, geel, rood
  Komen jongeren op een locatie bij elkaar waar ze geen overlast verzorgen, dan krijgt deze locatie een groene kleur toebedeeld. Bij een gele kleur is er sprake van overlast en dan worden er door diverse partijen afspraken gemaakt met de jongeren. Een rode kleur betekent dat er sprake is van zo’n vorm van overlast dat politie, de jongerenwerker en de gemeente ingrijpen.

  Het streven is dat plekken met een gele of rode kleur ook weer in kleurcode groen terecht komen. Door het gezamenlijk optreden van de gemeente, politie en Jeugd- en Jongerenwerk kan een plek waar voor overlast wordt gezorgd, veranderen in een plaats waar geen sprake meer is van overlast.

  Het stoplichtsysteem is een transparante manier van aanpak. Zowel voor de jongeren zelf als voor ouders en omwonenden wordt inzichtelijk gemaakt hoe de locaties er voor staan. Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende locaties.

   

  Ouderkerk aan den IJssel Lageweg Gouderak

  Groene JOP's:

    

  Elzenhof: De brandtrap van De Drie Maenen

   

  Rozenlaan: Voetbalkooi en bankje

   

  Steiger: Straat de steiger

   

  De Boezem: Bij de volière

   

  De Maenstand: Bij muziektent

   

  Polderpark: Bankjes

    

  Groene JOP's:

    

  Frankenweer: (te realiseren) trapveld + hanghok

   

  Hogemolenwerf: Speeltuintje

   

  Breeweer/Lageweg: Bankje langs de Lageweg

  Groene JOP's:

    

  Huurmanlaan: Voetbalkooi

  Gele JOP's:

    

  Dorpsstraat: Achter gemeentehuis

   

  IJsseldijk Noord (ter hoogte van nr. 293/294) bij bushokje

  Gele JOP's: Gele JOP's:
  Rode JOP's: Rode JOPs: Rode JOP's:

   

  Wat is er tussentijds gebeurd?

  De kleuren van de JOP’s zijn in de afgelopen maanden gelijk gebleven. Bij de JOP aan de IJsseldijk Noord heeft de politie geregeld gecontroleerd. Er is in de afgelopen maanden geen overlast meer gemeld.

  De locatie achter het gemeentehuis blijft een JOP waar met enige regelmatig overlast wordt ervaren.

   

  Overlast? Meld het!

  Voor de politie is het belangrijk dat mensen overlast melden zodat er goed in beeld gebracht kan blijven worden hoe het met de JOP’s in de gemeente gesteld is en waar afspraken nodig zijn of extra controle door de politie gewenst is. U kunt dit melden via tel: (0900) 8844 of per mail aan de wijkagent hans.post@hollands-midden.politie.nl

 • Inburgeren: het begint met taal

  GOUDA - Op het ID College in Gouda zijn in september diverse inburgeringscursussen van start gegaan. De allochtone deelnemers van verschillende afkomst storten zich enthousiast op het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Drie van hen vertellen over hun ervaringen.

  'Goedemorgen, hoe laat is het? Het is kwart voor tien', zegt de klas in koor. Vanmorgen staat klokkijken op het lesprogramma. Dit lijkt eenvoudig, maar voor de allochtone deelnemers is het lastig om de regels 'kwart voor', 'kwart over', 'tien voor half'' en 'vijf over half' te onthouden. Eén van de cursisten vindt het in het Engels gemakkelijker en beantwoordt de vraag met: 'Het is twintig over vijf'. Docente Ria Koolmees lacht, het antwoord is goed, maar ze vindt het beter om toch de Nederlandse spreekwijze aan te leren.

  Nederlandse taal leren
  Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. De wet regelt de inburgeringsplicht van mensen die voor onbepaalde tijd in Nederland willen en mogen wonen. Het gaat om de zogenaamde nieuwkomers (na 1 januari 2007 in Nederland komen wonen), oudkomers (vóór 1 januari 2007 in Nederland komen wonen), religieuze bedienaars (bijvoorbeeld imams) en asielzoekers. Deze mensen moeten de Nederlandse taal leren en moeten weten hoe de samenleving in elkaar zit. De inburgering wordt afgesloten met een examen.

  Het doel van inburgeren is vooral integratie, maar zonder kennis van de taal wordt integreren in de samenleving erg moeilijk. Volgens docente Ria Koolmees vormt daarom het leren van de Nederlandse taal de basis van het inburgeringstraject. Pas als de studenten voldoende taalvaardig zijn, kan de volgende stap worden gezet. Er zijn allerlei trajecten mogelijk. Sommige inburgeraars doorlopen een traject dat hen via stage begeleidt naar betaald werk, anderen volgen een traject waarbij kennis over opvoeding, gezondheid en onderwijs centraal staat. Deze personen, veelal vrouwen met jonge kinderen, zijn vaak nog niet op zoek naar een betaalde baan, maar willen wel vrijwilligerswerk doen.

  Oproep van de gemeente
  Mensen van wie de gemeente vermoedt dat zij moeten inburgeren, krijgen een brief van de gemeente. Zij moeten op gesprek komen bij de zogenaamde casemanager. De casemanager is een medewerker van Vluchtelingenwerk, die is ingehuurd door de gemeente voor de begeleiding van inburgeraars. De casemanager bespreekt met de inburgeraar zijn of haar situatie. Vervolgens moet de inburgeraar een toets maken, om het taalniveau precies te kunnen bepalen.
  Niet iedereen die wordt opgeroepen, hoeft uiteindelijk ook een inburgeringstraject te doorlopen. Mensen kunnen worden vrijgesteld van het inburgeringsexamen als zij kunnen aantonen dat zij het Nederlands al voldoende beheersen en kennis van de Nederlandse samenleving hebben. In de praktijk komt het erop neer dat iemand een afgeronde MBO opleiding op minimaal niveau 1 heeft of een officiële verklaring van het Nederlandse taalniveau op A2 niveau (NT2).

  Alle personen ontvangen na het gesprek met de casemanager en de toets een officieel bericht thuis (beschikking) waarin staat dat zij inburgeringsplichtig of inburgeringsbehoeftig zijn. Vervolgens wordt in het zogenaamde plaatsingsoverleg met de casemanager en de plaatsingscollega's van het ID College bepaald welk traject een inburgeraar kan gaan volgen. Daarbij is het de bedoeling dat de inburgeraar aan het einde van het traject actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven in Nederland.

  Beroepsopleiding
  Mohand (38) volgt de cursus samen met zijn vrouw. Anderhalf jaar geleden zijn zij samen met hun drie kinderen gevlucht uit Irak. Hij wil zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. 'Voor deze inburgeringscursus heb ik al 2 maanden taalles gevolgd', zegt Mohand. Vandaar dat hij zich nu redelijk verstaanbaar kan maken, ook al gaat het nog moeizaam. 'Vooral het praten vind ik erg moeilijk, maar ik wil het heel graag leren, zodat ik straks een beroepsopleiding tot kok kan volgen. In Irak was ik verkoper van mobiele telefoons, maar in Nederland wil ik van mijn hobby mijn werk maken, koken!'

  Ook Kawa (28) uit Siera Leone heeft zo haar dromen voor de toekomst. Zij is gek van mode en wil niets liever dan kleding leren maken. Negen jaar geleden is Kawa samen met haar dochter gevlucht voor de burgeroorlog in haar land. In Nederland heeft zij het goed naar haar zin, maar het Nederlands is nog steeds erg moeilijk. 'Ik vind het lastig om bij een bezoek aan de dokter uit te leggen wat precies mijn klachten zijn. Dat vind ik heel frustrerend. Gelukkig heb ik een hele lieve buurvrouw, zij is 75 jaar en helpt mij met de taal. Andersom doe ik weer dingen voor haar, zo helpen we elkaar.'

  Marziya (45) uit Afghanistan zou zichzelf graag beter verstaanbaar willen maken en daarnaast iets willen betekenen voor de maatschappij. 'Thuis zitten is niets voor mij. Werken is goed voor lichaam en geest. In Afghanistan was ik verpleegkundige in een groot ziekenhuis in Kabul. De werkdruk was heel hoog. Als vroedvrouw heb ik wel 3000 baby's op de wereld geholpen. Ik zou graag opnieuw in de zorg willen werken. Om beter Nederlands te leren, probeer ik meer contact te maken met mijn omgeving. Zo ga ik naar de fitnessclub en nodig ik af en toe de ouders van een Nederlands vriendje van mijn zoon uit. Dat is heel gezellig.'

  Inburgeringsexamen
  De drie studenten zijn blij dat ze deze cursus nu volgen. 'Ik wil graag werken, maar dan moet ik wel eerst Nederlands kunnen spreken', zegt Mohand. 'Deze cursus is een goede start.' Docente Ria Koolmees legt uit dat de cursus heel praktisch is. 'Ze leren eerst de woorden die nodig zijn om een gesprek te voeren dat in de praktijk veel voorkomt, bijvoorbeeld een gesprek met de leerkracht van hun kind. Daarna oefenen ze het gesprek met elkaar in de klas en vervolgens passen ze het geleerde in de praktijk toe. Praktijkopdrachten vormen een belangrijk onderdeel van het cursustraject. De studenten moeten na afloop een bewijs meenemen waaruit blijkt dat ze een praktijkopdracht hebben uitgevoerd. Deze worden verzameld in een dossier, het portfolio, dat zij nodig hebben voor hun inburgeringsexamen.'


  Het examen bestaat uit twee delen: een centraal examen en een praktijkexamen. Het centraal examen bestaat uit drie toetsen: een elektronisch examen, een toets gesproken Nederlands en een toets 'Kennis van de Nederlandse samenleving'. Deze toets wordt uitsluitend afgenomen door de Informatie Beheergroep. Het praktijkexamen bestaat uit een 'assessment' of een portfolio-examen dat bij het ID College wordt afgenomen. Hiermee moeten de studenten laten zien, dat zij zelfstandig dingen kunnen regelen in Nederland.

  Een inburgeringstraject kan in duur variëren, van enkele maanden tot ongeveer anderhalf jaar. Dit is afhankelijk van het taalniveau van de deelnemer. De inburgeraar mag er vijf jaar over doen om het inburgeringsexamen te halen. Sommige nieuwkomers hebben tegenwoordig in het buitenland al een basiscursus inburgeren gevolgd. Zij krijgen in Nederland dan 3,5 jaar de tijd om hun examen te halen.

  Mohand, Kawa en Marziya zijn in ieder geval positief gestemd en gaan er helemaal voor. Kawa: 'Nu ik aan deze cursus ben begonnen, wil ik het zeker afmaken. Als ik straks ben geslaagd, geef ik een groot feest.'

  Wie moet inburgeren?
  Veel mensen die in het buitenland zijn geboren en in Nederland willen wonen en werken, moeten inburgeren. Mensen hoeven niet in te burgeren, als ze:

  • jonger zijn dan 18 jaar
  • ouder zijn dan 65 jaar
  • een paspoort van de Europese Unie hebben
  • acht jaar of langer in Nederland waren vóór de leeftijd van 16 jaar

  Wanneer inburgeren?
  Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of te weinig kennis hebben van de Nederlandse samenleving moeten inburgeren. Mensen die inburgeringsplichtig zijn, ontvangen thuis automatisch een brief van de gemeente, ook wel beschikking genoemd.

  Wat zijn de kosten?
  De gemeente betaalt voor de meeste 'oudkomers' de kosten van de cursussen en het examen. De meeste 'nieuwkomers' moeten zelf de kosten van (cursussen en) het inburgeringsexamen betalen. Bij de Informatie Beheergroep kan de inburgeraar een lening aanvragen voor deze kosten. Meer informatie over leningen of vergoedingen is te vinden via de website van de Informatie Beheergroep: www.inburgeren.nl

  Vrijwillig inburgeren
  Mensen, die volgens de Wet inburgering niet verplicht zijn om in te burgeren, maar zelf van mening zijn de Nederlandse taal niet voldoende te beheersen, kunnen ook vrijwillig deelnemen aan een inburgeringstraject.

  Meer informatie?
  Meer informatie over (vrijwillig) inburgeren is te verkrijgen via telefoonnummer 0900 - 04 00 036. Ook op internet is meer informatie te vinden over inburgeren in de regio Midden Holland: www.welkom-in-holland.nl óf via de gemeentelijke website. Daarnaast is meer informatie te vinden op: www.hoemoetikinburgeren.nl of www.hetbegintmettaal.nl.


 • SCHOOL op SEEF van start

  Op 6 oktober 2008 ondertekenen de directies van een aantal basisscholen uit Midden-Holland, wethouders verkeer en de voorzitter van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Midden-Holland de overeenkomst SCHOOL op SEEF. Hiermee bekrachtigen zowel de gemeenten als de scholen het belang van verkeersveiligheid voor de basisschoolleerlingen in Midden-Holland.

  De overeenkomst richt zich op het realiseren van de vier pijlers van het programma SCHOOL op SEEF: theoretische en praktische verkeersonderwijs; een structurele en planmatige organisatie van verkeersonderwijs; communicatie met ouders en een veilige schoolomgeving en school-thuisroutes.
  Met het ondertekenen van de overeenkomst SCHOOL op SEEF wordt het startsein gegeven voor een verkeersproject, dat gedurende drie jaar op de scholen zal worden uitgevoerd.

  De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Midden-Holland stelt een verkeersleerkracht beschikbaar, die les gaat geven op de basisscholen. Daarnaast gaan de scholen samen met de verkeersleerkracht een Schoolactieplan Verkeer opstellen, waardoor verkeersonderwijs op de school structureel kan worden aangepakt. In de loop van de drie jaar zal de verkeersleerkracht het geven van verkeerslessen overdragen aan de reguliere leerkracht. Gemeenten en scholen bekijken gezamenlijk op welke wijze gezorgd kan worden voor veilige schoolroutes en een veilige schoolomgeving.

  Het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam. Deze partijen streven hiermee naar duurzame, planmatige en hoogwaardige verkeerseducatie op alle basisscholen in Zuid-Holland. Uitgangspunt daarbij is een veilige, maar vooral ook zelfstandige deelname van kinderen in het verkeer.
 • GGD peilt gezondheid jongeren

  Na de herfstvakantie start de GGD Hollands Midden met een gezondheidspeiling onder ruim 45.000 jongeren van 12 t/m 18 jaar in de hele regio Hollands Midden. De GGD doet dit onderzoek om er achter te komen hoe het sinds 2003 staat met de gezondheid en het (on)gezonde gedrag van jongeren.

  De voorgaande peiling in 2003 liet een duidelijke stijging zien in het alcoholgebruik van jongeren. Ook het percentage jongeren met overgewicht was duidelijk hoger dan in de jaren ervoor. Nu wordt onderzocht hoe deze trends zich sindsdien ontwikkeld hebben.

  Vragenlijst
  De jongeren vullen via school een vragenlijst in op internet. Bijna alle scholen doen mee. Van sommige scholen vullen alle klassen de vragenlijst in en van andere alleen de klassen 2 en 4 of de onderbouw. Een deel van de jongeren krijgt een uitnodiging thuisgestuurd omdat zij niet naar een school voor Voortgezet Onderwijs in de regio gaan. De vragenlijst bevat onder andere vragen over gezondheid, sport en lichaamsbeweging, voeding en lichaamsgewicht, roken, alcohol en drugs, veilig vrijen, vrije tijd en school.

  In de regio Zuid-Holland Noord is de vragenlijst gecombineerd met de enquête van de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn in het kader van Communities that Care.

  Resultaten
  De uitkomsten van het onderzoek op de scholen worden verwerkt in een schoolrapportage, waarin de resultaten van de school worden vergeleken met het gemiddelde resultaat. Deze rapportage kan vervolgens gebruikt worden voor het opzetten van gerichte acties op het gebied van preventie en het bevorderen van de gezondheid op school.
  Tevens zullen de resultaten voor de gemeenten in factsheets per onderwerp verschijnen. Deze informatie kan dan gebruikt worden voor de nota’s lokaal gezondheidsbeleid. De eerste resultaten worden in het voorjaar van 2009 verwacht.
  Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GGD Hollands Midden: www.ggdhm.nl.
 • Kijk, bel en SMS voor de Molen achter Haastrecht

  Op donderdagavond 2 oktober om 19.25 uur zendt de AVRO op NEDERLAND 2 het TV-programma BankGiro Loterij Restauratie uit. Tijdens deze uitzending komt de Molen achter Haastrecht van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap royaal aan bod. De molen is namelijk één van de kandidaten die kans maken op de hoofdprijs van 1 miljoen euro; bedoeld om de restauratie te financieren. U bepaalt mee of de Zuid-Hollandse molen wint!


  Na de uitzending krijgt de kijker een aantal dagen de tijd om, via de telefoon of per sms, op zijn of haar favoriete restauratieproject te stemmen. Het Zuid-Hollands Landschap hoopt natuurlijk dat u met uw telefoontje en SMS de Molen achter Haastrecht steunt. Frits Sissing is presentator van BankGiro Loterij Restauratie. Begin juni was hij bij de Molen in Haastrecht om opnames voor het TV-programma te maken. Hij sprak onder andere met omwonenden van de molen, kinderen uit Haastrecht, medewerkers van het Zuid-Hollands Landschap en oud-schaatskampioen Hein Vergeer (inwoner van Haastrecht).


  Op naar de finale

  Als de Molen achter Haastrecht tot de restauratieprojecten met de meeste stemmen behoort, dan doet de molen mee aan de finale-uitzending op woensdag 12 november. Ook dan kunnen mensen telefonisch of per SMS hun stem op één van de projecten in de finale uitbrengen.

  Het Zuid-Hollands Landschap kocht de Molen achter Haastrecht in 2005 in vervallen staat. De molen heeft momenteel geen kap, geen wieken en geen maalmechaniek meer. Ook het metsel- en pleisterwerk is in slechte staat. Het Zuid-Hollands Landschap wil dit unieke en cultuurhistorisch waardevolle monument voor de toekomst behouden en tevens de natuur- en landschapswaarden in de directe omgeving van de molen versterken. De Molen achter Haastrecht staat aan de Vlist en maalde vroeger bij hoogwater overtollig Vlistwater in de Hooge Boezem achter Haastrecht. Deze Hooge Boezem is dan ook één van de oudste waterbergingsgebieden in Nederland. Na restauratie van de molen kan het achterliggende gebied deze functie op kleine schaal terugkrijgen.

  Kijk voor meer informatie op: www.molenachterhaastrecht.nl

 • Praat mee over onze luchtkwaliteit

  foto meisje_vierkant_klein.jpgInspraak op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit van 24 september tot en met 4 november 2008

  De lucht om ons heen wordt steeds schoner. Dat is goed nieuws, want een schone lucht draagt bij aan een goede gezondheid. Maar …, we zijn er nog niet. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geven rijk, provincies en gemeenten aan wat ze zullen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Van 24 september tot en met 4 november 2008 ligt het ontwerp van het NSL ter inzage op verschillende plekken in Nederland en worden informatiebijeenkomsten gehouden met aansluitend de mogelijkheid om een mondelinge inspraakreactie te geven.

  Achtergrond
  De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor de luchtkwaliteit. Hoewel de lucht in ons land steeds schoner wordt, zijn

  extra maatregelen noodzakelijk om die normen te halen. Voor Nederland zijn vooral de normen (‘grenswaarden’) voor

  stikstofdioxide en fijn stof belangrijk. Dit zijn stoffen die met name in de lucht komen door verkeer, maar ook door de industrie, de zeescheepvaart en de landbouw. Met het NSL laat de Nederlandse overheid zien hoe zij die grenswaarden gaat realiseren. Het NSL is ook de basis om hiervoor enige extra tijd te krijgen van de Europese Commissie.

  Waarom inspreken
  Via inspraak kunt u laten weten wat u vindt van de maatregelen in het ontwerp-NSL. Ook kunt u uw mening geven over de gevolgen voor de luchtkwaliteit van grote ruimtelijke projecten – b.v. de aanleg van een woonwijk, een weg of een bedrijventerrein – die in uw omgeving gepland worden. Wellicht zijn er nog andere punten die u onder de aandacht wilt brengen. Inspreken zorgt ervoor dat uw belangen worden meegewogen bij de definitieve vaststelling van het NSL.

  Hoe inspreken
  U kunt tijdens de inspraakperiode zowel schriftelijk als mondeling reageren op het NSL. Wilt u schriftelijk reageren, dan kunt u dat doen via het inspraakformulier op http://www.inspraakpunt.nl of door een brief te sturen aan: Inspraakpunt, Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.
  Wilt u mondeling reageren, dan kunt u dat onder andere doen tijdens de hoorzittingen, die plaatsvinden tijdens de informatiebijeenkomsten. Wilt u hiervan gebruikmaken, maak dit dan uiterlijk twee dagen voor de hoorzitting kenbaar bij het Inspraakpunt, telefoon 070 - 351 9604.

  Meer informatie
  Voor meer informatie over het NSL, de inspraakprocedure, relevante data en documenten gaat u naar: www.vrom.nl/luchtkwaliteit.
  Met vragen over de inspraakprocedure kunt u terecht bij het Inspraakpunt, telefoon 070 - 351 9604. Voor inhoudelijke vragen over het NSL kan het Inspraakpunt u doorverwijzen.

 • De wijkagent vertelt: ............

  Als wijkagent van de gemeente Ouderkerk schrijf ik eens in de drie maanden een column over wat mij opgevallen is.

  Regelmatig heb ik ook dienst in de andere gemeenten van de Krimpenerwaard. Dan kom je wel eens zaken tegen die toch niet alledaags zijn.
  Zo kwam ik onlangs in contact met een dame op leeftijd die middels een vriendelijke heer geïnformeerd werd over zorg bij het ouder zijn. Wat pas later duidelijk werd, was dat deze man kennelijk niet alleen was, maar dat een handlanger de woning binnenkwam zonder dat de bewoonster het merkte.
  Deze persoon wist enkele bankpasjes uit de woning weg te nemen. Met die pasjes en een telefonische smoes over de pincode wist men uiteindelijk een bankrekening leeg te halen.
  Ik hoor u al zeggen “dat zal mij niet gebeuren”, maar dit voorbeeld kan iedereen zomaar overkomen.

   

   

  • Pas dus goed op uw spullen, ook al laat u iemand binnen die uw vertrouwen heeft gewonnen.
  • Indien iemand zegt namens een organisatie te werken, mag u altijd om een legitimatiebewijs vragen.
  • Geef uw pincode nooit af aan anderen, zelfs al deze zeggen van uw bank te zijn. Een bank zal nooit naar uw pincode vragen.

   

  Als wijkagent werk ik aan een veilige(r) gemeente Ouderkerk.
  Ik heb daarbij uw hulp nodig.
  Ik vraag u dringend om de politie die gebeurtenissen te melden die volgens u niet door de beugel kunnen.

  Zonder uw melding mist de politie informatie om de veiligheid te verhogen.

  Hans Post

  Tel: 0900-8844
  Tel: 112 (bij spoed)
  @:hans.post@hollands-midden.politie.nl

 • Ontwerpplan voor aanpassing watersysteem Achterbroek ter inzage

  Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan een nieuwe inrichting van het watersysteem in de Krimpenerwaard. Onderdeel daarvan is de vernieuwing van het gemaal Verdoold in Gouderak. Om ervoor te zorgen dat het water uit de polder het gemaal goed kan bereiken, wordt een knelpunt in het watersysteem in Achterbroek opgelost. Op 2 september heeft het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap (college van dijkgraaf en hoogheemraden) een ontwerpplan vastgesteld. Het plan ligt van 4 september tot en met 16 oktober ter inzage.

  De toekomst voorspelt meer intense regenbuien. De kans op wateroverlast neemt daardoor toe. In Gouderak vernieuwt het hoogheemraadschap daarom het gemaal Verdoold. Deze krijgt een grotere capaciteit en kan daardoor sneller meer water uit de polder pompen. Hiervoor moet wel eerst een knelpunt in Achterbroek worden opgelost.

  Het watersysteem bij het buurtschap Achterbroek bestaat uit meerdere, smalle watergangen. Op sommige plekken stroomt het water met relatief hoge snelheden door de watergangen en is het 'verhang' te groot: dat wil

  zeggen dat de watergang relatief steil naar beneden loopt, naar het gemaal toe. Het effect is dat op sommige plekken een stremming van het water optreedt. Door de grotere capaciteit van het gemaal wordt het verhang verder vergroot. Belangrijk dus om het knelpunt op te lossen. Met het nieuwe 'watertrace' kan het water uit de polder in de toekomst het vernieuwde gemaal Verdoold gelijkmatiger bereiken.

  Ter inzage

  Het ontwerpplan watersysteemoptimalisatie Achterbroek en Stolwijkse boezem ligt ter inzage vanaf 4 september 2008, bij de receptie van het kantoor van het hoogheemraadschap, Maasboulevard 123, in Rotterdam, elke

  werkdag van 9:00 tot 17.30 uur.
  Het plan ligt ook ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Ouderkerk, Vlist en Bergambacht. Openingstijden en adressen vindt u op de websites van de gemeenten. Het plan is ook downloaden op onze website: www.hhsk.nl/projecten/watersysteemoptimalisatie Achterbroek

  Informatieavond

  Op 8 oktober 2008 houdt het hoogheemraadschap opnieuw een informatiebijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden, om het plan toe te lichten in cultureel centrum De Zwaan in Berkenwoude. Aanvang: 19.30 uur.

 • Huiselijk geweld

  Help jezelf, help de ander!


  Wat is huiselijk geweld?
  In elke relatie en in ieder gezin is wel eens ruzie. Dat is heel normaal. Maar wat als er regelmatig harde woorden of rake klappen vallen, als je wordt gekleineerd en getreiterd? Misschien word je seksueel misbruikt of financieel uitgebuit? De pleger kan je partner zijn, je vader of moeder, een kind, een huisvriend of zelfs een verzorger. Huiselijk geweld speelt zich af in de huiselijke kring tussen mensen die een bepaalde band met elkaar hebben.
  Vaak is door huiselijk geweld 'thuis' geen veilige plek meer. Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld: mannen en vrouwen, kinderen en ouderen, allochtonen en autochtonen, heteroseksuelen en homoseksuelen.
  Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in Nederland. Het komt dus heel vaak voor, maar daarmee is huiselijk geweld nog NIET normaal. Huiselijk geweld is zelfs strafbaar. Het kan heel ingrijpende gevolgen hebben voor slachtoffers, plegers en getuigen van dit geweld. Huiselijk geweld kan maanden of zelfs jaren duren. Het gaat bijna nooit vanzelf over.

  Waar je ook mee zit, of je nu slachtoffer, pleger, getuige of omstander bent: bel het Steunpunt Huiselijk Geweld. De medewerkers bieden een luisterend oor, geven advies en informatie, denken mee over oplossingen en verwijzen indien gewenst door naar hulpverleners.

  Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Holland
  BEL: 0900 - 045 60 00 (5 cent per minuut)
  Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 10.30-14.30 uur, donderdags ook gesprek mogelijk in Marokkaans en Berbers
  Email: Huiselijk_Geweld_HM@ggdhm.nl

  Meer informatie vind je ook op:
  www.huiselijkgeweldhollandsmidden.nl

 • Burendag 20 september te Ouderkerk!

  Aankondiging%20Burendag%20HKH%20PrinsesMaxima kl.jpg- Actieve buurten krijgen bijzonder bezoek -
  Utrecht, 28 juli 2008 – Op 20 september viert Ouderkerk, net als de rest van Nederland voor de 3e keer Burendag! Het thema van Burendag is dit jaar: Kom in actie voor de buurt. Nederland gaat met elkaar de buurt aanpakken en er een nóg groter feest van maken dan voorgaande jaren. En natuurlijk is er tijd voor een gezellig kopje koffie of een buurtfeest na afloop. Om al deze initiatieven van buurtbewoners te ondersteunen, stelt het Oranje Fonds 1 miljoen euro ter beschikking. Alle actieve buurten van Nederland maken kans om op 20 september bijzonder bezoek te krijgen…

  Kom in actie voor je buurt
  Op Burendag komt Nederland dit jaar massaal in actie voor de buurt. Buurtbewoners die samen op 20 september in actie komen - door bijvoorbeeld graffiti en vuil te verwijderen - kunnen tot € 1.000,- gesteund worden door het Oranje Fonds. De buurtinitiatieven die gefinancierd worden moeten bijdragen aan de samenhang in de buurt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om initiatieven als: het plaatsen van beplanting, het opknappen van een speelplaats voor kinderen of het organiseren van een buurtmaaltijd om elkaar beter te leren kennen. Alle actieve buurten maken kans om op 20 september bijzonder bezoek te krijgen.

  Wat wordt er bij mij in de buurt aangepakt?
  Vanaf half augustus is - op de speciale website www.burendag.nl - voor iedereen gemakkelijk zichtbaar wat er op 20 september in zijn of haar buurt al wordt aangepakt door buurtbewoners. Ook kunnen buren zelf een buurtinitiatief plaatsen of zich aansluiten bij een initiatief uit de buurt. Op deze website zijn ook tips te vinden die bij het aanpakken van de buurt van pas kunnen komen.
 • Verkeershinder Algera-corridor

  Wegwerkzaamheden aan de Algeraweg, Ketensedijk en Nijverheidstraat

  De verkeersregelinstallatie bij de kruising Algeraweg – Nijverheidstraat-Ketensedijk wordt vervangen. Ook worden de bovenste lagen van het asfalt op de kruising van de Nijverheidstraat en de Ketensedijk vervangen. Dit gebeurt ook bij het gedeelte van de oprit van de Nijverheidstraat naar de Algeraweg. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 11 augustus tot en met vrijdag 29 augustus. In principe wordt er overdag gewerkt.  

   

  Verkeersinstallatie vervangen

  De verkeersinstallatie wordt vervangen omdat deze verouderd is. De kast van de verkeersinstallatie en de verkeerslichten worden vervangen. Verder worden de kabels vernieuwd. En er worden nieuwe detectielussen (die melden of er verkeer voor een stoplicht staat en of er file staat) geslepen.

   

  Nieuwe asfaltering

  De bovenste lagen van het asfalt wordt gefreesd. De middenberm van de oprit wordt verlengd en er komen geleidebanden langs de oprit naar de Algeraweg. Daarna komen er nieuwe toplagen asfalt en  komt er belijning op.

   

  Afsluitingen

  Tijdens de werkzaamheden is de op- en afrit Algeraweg aan de kant van Capelle-West afgesloten. Dit geldt ook voor de kruising Nijverheidstraat – Ketensedijk naar de op- en afrit Algeraweg. De onderdoorgang onder de Algerabrug is voor al het verkeer afgesloten. U moet omrijden via aangegeven omleidingsroutes. (Brom-)fietsers moeten tijdens de werkzaamheden bij de op-/afrit afstappen en soms moeten ze even wachten voor ze de op-/afrit kunnen oversteken.

   

  Tijdens de werkzaamheden is ook de wisselstrook in beide richtingen gesloten omdat de verkeerslichten uit moeten. Als de masten waar de verkeerslichten aan hangen worden geplaatst, kan het zijn dat de weg enige tijd volledig afgesloten wordt. De verkeerslichten aan de zijde Algeraweg – Ketensedijk en die aan de zijde Algeraweg – Nijverheidstraat staan dus uit. U moet de verkeersregels volgen zoals die staan aangegeven op borden en belijningen. De verkeerslichten op de Algeraweg blijven zolang mogelijk aan.

   

  Omleidingen

  Omleidingen worden aangegeven.

   

  Verkeer vanuit Rotterdam
  Als u richting Krimpen aan den IJssel en Capelle Centrum rijdt, wordt u omgeleid via Rivium en de Abram van Rijckevorselweg.

  Verkeer vanuit Capelle-West en ‘s-Gravenland

  Als u richting Krimpen aan den IJssel rijdt, wordt u omgeleid via de Abram van Rijckevorselweg.

  Als u naar Capelle centrum rijdt, wordt u omgeleid via de Blinkertunnel.
  Verkeer vanaf de Slotlaan-Ketensedijk
  Als u richting Krimpen aan den IJssel en Rotterdam rijdt, wordt u omgeleid via de Algeraweg richting Capelseplein en dan moet u via de Abram van Rijckevorselweg richting Rotterdam of via de Algeraweg richting Krimpen aan den IJssel.
  Het verkeer vanaf Capelle centrum
  Als u richting ’s-Gravenland en Capelle-West rijdt, kunt u vanaf de Slotlaan door de Blinkertunnel.

   

  De langzaam verkeer omleiding (tractoren e.d.) wordt aangegeven via de ’s-Gravenweg naar de Algeraweg.

 • Hollands Midden sluit convenant met BZK

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Guusje ter Horst, heeft vandaag afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) over de verbetering van de kwaliteit van de crisisbeheersing en de rampenbestrijding en de regionalisering van de brandweer. De Veiligheidsregio krijgt hiervoor een bedrag van ruim € 700.000,- van de minister.

   

  Het convenant gaat over de basisvereisten crisismanagement, het professioneel organiseren van de Veiligheidsregio en is bedoeld als stimulans om te komen tot één nieuwe regionale brandweerorganisatie in de regio.

   

  Regionalisering Brandweer

  Regionalisering van de brandweer is een voorwaarde voor het realiseren van een duurzaam slagvaardige en professionele organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met de convenanten wil de minister de veiligheidsregio's stimuleren om vooruitlopend op de wet- en regelgeving (Wetsvoorstel Veiligheidsregio's en Besluit Veiligheidsregio's) toe te groeien naar het daarin vastgelegde kwaliteitsniveau. “Op dit moment doen we al veel taken gezamenlijk. We onderzoeken wat we nog meer gezamenlijk kunnen organiseren om de veiligheid van onze inwoners te garanderen, nu en in de toekomst. De regionalisering is geen doel, maar een middel”, zegt dhr. W.M. Cornelis (burgemeester Gouda en voorzitter stuurgroep regionalisering). 

   

  Het is de bedoeling dat er per 1 januari 2010 één regionale brandweerorganisatie in Hollands Midden is, onder leiding van één regionale brandweercommandant. Hiervoor treden alle brandweermedewerkers, circa 1200 vrijwilligers en 110 beroeps, formeel in dienst van de nieuwe regionale organisatie. Op dit moment onderzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hoe de nieuwe organisatie er uit moet gaan zien. De positie van de vrijwilligers en hun lokale binding is hierbij een belangrijke onderwerp. Regionalisering mag niet betekenen dat brandweermensen de voeling met hun eigen dorp of stad verliezen. De brandweer blijft vanuit de lokale kazernes uitrukken. Maar als er sprake is van een groter incident, is al snel regionale inzet van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten nodig.


  Het beheren en inkopen van materieel wordt ook een regionale taak. Het specialistische materieel, zoals duikuitrustingen en materieel voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen, is al in regionaal beheer. Ook kan in regionaal verband de brandweer krachtiger optreden bij het adviseren over en controleren van vergunningen, het adviseren over bouwplannen, het controleren op brandveiligheid en het organiseren van opleidingen en oefeningen.

   

  Aan het eind van het jaar neemt het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden definitief het besluit om te gaan regionaliseren.

   

  De minister heeft voor de volgende fase, de vormgeving van de nieuwe organisatie, wederom ruim € 700.000,- in het vooruitzicht gesteld.

   

  Basisvereisten crisismanagement

  Een doel van het convenant is het op orde brengen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Veiligheidsregio Hollands Midden. In het convenant staan de kwaliteitseisen voor crisismanagement, zoals voor alarmering, opschaling, informatie-uitwisseling en coördinatie bij incidenten en rampen. Daarnaast staan er afspraken in het convenant over opleidingen, oefeningen en het maken van een regionaal crisisplan.

   

  In de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) werken Politie, Brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en gemeenten nauw samen aan veiligheid. Om beter voorbereid te zijn op rampenbestrijding en om de toenemende risico’s bij rampen en grote ongelukken beter te kunnen beheersen, is deze samenwerking onmisbaar. De gemeenschappelijke meldkamer is sinds vorige jaar in Hollands Midden al volledig geregionaliseerd.

   

  De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) beslaat het grondgebied van de gemeenten: Alkemade, Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle en Zoeterwoude. 

 • Tien Zuid-Hollandse landschappen aangemeld voor Canon

  Fotoroute op billboardformaat in Apeldoorn 


  De provincie heeft tien Zuid-Hollandse landschappen aangemeld voor de Canon van Nederlandse Landschappen.

   

  Het gaat om de volgende landschappen:
  *     De Krimpenerwaard en het gebied Bodegraven Noord die behoren bij de veenweidenlandschappen van voor 1600. 
  *     De duinen en de binnenduinrand, inclusief de landgoederen, tussen Den Haag en Katwijk, de Kop van Goeree en de Bollenstreek uit de categorie duinen en kustgebied.
  *     De in 1768 drooggelegde Polder Vierambacht ten noorden van Alphen aan de Rijn.
  *     De Hoeksche Waard, nationaal landschap en onderdeel van het kleipolderlandschap.
  *     Het glastuinbouwgebied Westland en de Deltawateren met buitendijkse gronden uit de serie moderne landschappen.
  *     En tot slot de Maasvlakte, een puur industrieel landschap.


  De Stichting Internationale Triënnale Apeldoorn zal uit alle aanmeldingen een selectie maken van vijf landschappen per provincie. De geselecteerde zestig landschappen worden deze zomer geprojecteerd op billboardformaat en krijgen een plaats in een fotoroute tussen het NS station en de Nettenfabriek in Apeldoorn. Behalve de tentoonstelling verzorgt de stichting (www.triennale.nl) een publicatie met fotomateriaal en een toelichting op de betekenis van de Canon van het Nederlands Landschap.

 • Hoofdklasse brandweerwedstrijd in Ouderkerk aan den IJssel

  Op zaterdag 31 mei 2008 wordt in Ouderkerk aan den IJssel ter gelegenheid van het 300 jaar bestaan van de brandweer Ouderkerk aan den IJssel de Hoofdklasse brandweerwedstrijd georganiseerd. Dit is de eredivisie van de brandweerwedstrijden. Het is de eerste wedstrijd die in Ouderkerk plaatsvindt nadat de brandweerposten Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak op 1 januari 2008 zijn aangesloten bij het brandweerkorps K5.

  De wedstrijd vindt plaats ter hoogte van de Dorpsstraat. De exacte locatie is nog even geheim, maar wie de brandweerauto's volgt, komt vanzelf op het wedstrijdterrein. De deelnemers aan de wedstrijd zijn: Alphen a/d Rijn, Nieuwveen, Zederik, Middelharnis, Capelle a/d IJssel, Dirksland en 's-Gravenzande.

  "Het belooft een spectaculaire oefening te worden met een hoop leermomenten voor de deelnemers en leuk om naar te kijken voor het publiek", aldus Wethouder Dogterom, 1e loco-burgemeester van Ouderkerk.

  De wedstrijd duurt van 8.00 uur tot 17.00 uur. Om ca. 18.00 uur reikt wethouder N. Dogterom van de gemeente Ouderkerk de prijzen uit. De winnaar gaat naar de landelijke finale.
 • Het digitale platform voor gebruikte landbouwfolies

  Bericht voor de agrarische bedrijven in onze gemeente

  Om het terugnemen en recyclen van landbouwfolie op een rendabele manier te kunnen blijven regelen, heeft De Stichting Folie Inzameling Nederland haar werkwijze aangepast met een nieuwe website www.folined.nl en een digitaal aanmeldformulier. Zoals wellicht bekend is deze Stichting destijds opgericht door de producenten en importeurs van landbouwfolie. In de nieuwe opzet fungeert Folined voortaan als platform waar ontdoeners en inzamelaars van gebruikte landbouwfolies elkaar vinden.

  Wat vindt u op de Folined-website?
  Folined heeft inzamelaars, die geïnteresseerd zijn in gebruikte landbouwfolies uitgenodigd hun informatie op de Folined website te plaatsen. Ontdoeners vinden hier de inzamelaars bij hen in de buurt. Via de website kan men zich aanmelden of contact worden gemaakt voor een offerteaanvraag van het in te leveren materiaal. Landbouwfolie kan niet als huisvuil worden gebracht bij de Afvalbrengstations.

  Informatie over inzamelaars in onze regio is binnenkort op de website te vinden. Folined voert dus niet zelf de inzameling uit. Wel blijft zij het label waarachter u alle informatie vindt over het inzamelen van gebruikte landbouwfolies.

  De relaties van Folined hebben nog een keer per post de informatie ontvangen over de wijze waarop deze stichting vanaf 2008 betrokken is bij de inzameling van gebruikte landbouwfolies. Alle informatie over de komende en volgende inzamelingen is vanaf nu te vinden op de vernieuwde website http://www.folined.nl/index.php?id=inzameling&PHPSESSID=e874624ed0680ca2f0613f99ac427cd6.
 • Zwemwaterseizoen gestart

  Actuele informatie oppervlaktewater op www.zuid-holland.nl

   

  Het zwemseizoen is weer aangebroken. Dit betekent dat de provincie, net als ieder jaar, actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit verstrekt. De provinciale zwemwaterwebsite is in de lucht en de zwemwatertelefoon is bemand. Bij de meer dan 100 officiële zwemlocaties, die regelmatig door de waterkwaliteitsbeheerders en de provinciale inspecteurs worden gecontroleerd, staan herkenbare borden. Er is ook een nieuwe zwemwaterfolder met algemene informatie en adviezen.

   
  Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot eind september. Als de waterkwaliteit of de aanwezigheid van bijvoorbeeld blauwwieren daartoe aanleiding geven, neemt de provincie maatregelen. Dat kan een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod zijn. Geldt voor een zwemlocatie een maatregel, dan staat bij die locatie een ander bord dan het gebruikelijke informatiebord. Daaronder hangt bovendien een informatiekastje met een toelichting over de reden van de maatregel.

   

  Internet en zwemwatertelefoon
  Op verschillende manieren kan informatie worden verkregen. Via www.zuid-holland.nl/zwemwater biedt de provincie naast actuele informatie ook informatie per zwemlocatie, de kaart met de ruim 100 zwemlocaties, algemene informatie en adviezen. Een informatieve film (in het Nederlands) laat zien wat er bij de betrokken instanties gebeurt. Ook dit jaar valt er voor Duits - en Engelstaligen in hun eigen taal informatie te raadplegen. Een e-mail sturen met een vraag over de zwemwaterkwaliteit kan via zwemwater@pzh.nl. Antwoord volgt dan zo spoedig mogelijk. De zwemwatertelefoon (070 441 75 50) is tussen 8.30 en 16.30 uur te bellen met vragen en voor het melden van gezondheidsklachten. Buiten kantooruren draait een informatiebandje.  

   

  Zwemwaterfolder 2008
  De gratis zwemwaterfolder (in het Nederlands en Duits) ligt onder andere bij de VVV's, gemeentehuizen en bibliotheken. De zwemwaterfolder is ook verkrijgbaar bij de afdeling Communicatie van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 441 66 22 of via de zwemwatertelefoon (070 441 75 50).

 • Open dagen/inschrijving openbaar basisonderwijs

  De openbare basisscholen in de gemeente Ouderkerk houden op 15 mei een open dag. Ouders en verzorgers van kinderen, jonger dan 6 jaar, zijn op deze dag welkom om in de school en met name om in de kleutergroepen een kijkje te komen nemen.

  In beide scholen is op onderstaande momenten ook gelegenheid om vragen te stellen aan de schoolleiding om een beeld te krijgen van de hele school.

  Daarnaast is er op deze dagen de mogelijkheid om uw kind op de betreffende school in te schrijven.

  Voor opvang van jonge kinderen wordt op deze dag op beide scholen zorg gedragen.

  Ouders/verzorgers die op onderstaande momenten verhinderd zijn, kunnen telefonisch contact opnemen om een nadere afspraak op een ander tijdstip te maken.

  Ouderkerk aan den IJssel:

  Obs. "De Schakel", Kerkweg 82, 2935 AK Ouderkerk aan den IJssel. Open dag op donderdagochtend 15 mei van 8.30 tot 11.00 uur.

  Gouderak:

  Obs. "De Kranepoort", Kranepoort 5, 3831AK Gouderak. Open dag op donderdagmiddag 15 mei van 13.30 tot 15.00 uur.

  Voor informatie m.b.t. beide scholen kunt u zich wenden tot de directeur, de heer L. Bakker. Tel: 0180-681994 (De Schakel) of 0182-372855 (De Kranepoort)

 • Burgemeester Van de Wouw reikt Koninklijke Onderscheidingen uit

  Burgemeester de heer M. Th. van de Wouw heeft op vrijdag 25 april 2008 Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan de heer H. Lammens uit Ouderkerk aan den IJssel, de heren H. Berkouwer en J. Oosterom uit Gouderak.

  Deze uitreiking vond plaats ter gelegenheid van de Algemene Decoratieverlening i.v.m. Koninginnedag 2007.

  Aan de heer H. Lammens zijn de versierselen behorende bij zijn benoeming tot: Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.De heer. Lammens is van 1967- 1988 penningmeester van de voetbalvereniging "Spirit" geweest. Daarbij was hij tevens o.a. (hoofd)redacteur van het clubblad van deze vereniging. Daarnaast is hij van 1988- 1997 penningmeester geweest van de Stichting Zwembad De Boezem. Verder is de heer Lammens sinds1965 tot nu actief in de scheidsrechterswereld van district West II van de KNVB. Zo was hij van 1965 tot 1981 veldvoetbalscheidsrechter. Daarnaast is hij van 1972 tot heden rapporteur van de veldvoetbalscheidsrechters. Tevens kan vermeld worden dat de heer Lammens van 1979 - 2005 lid is geweest van twee financiële commissies van de KNVB en dat hij zich veelvuldig inzet(te) voor de oudere medemens. Een voorbeeld hiervan is dat hij ouderen naar verpleeghuizen, ziekenhuizen etc. rijdt.

  Aan de heer H. Berkouwer zijn de versierselen behorende bij zijn benoeming tot: Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.

  De heer. Berkouwer is sinds 1979 tot nu actief als fondsenwerver voor de Kon. Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Tevens is hij vanaf 1979 - heden vrijwillig houder van de reddingwinkel van de KNRM. Verder is hij vanaf 1977 - heden actief als weeramateur in Gouderak. Tenslotte kan vermeld worden dat dhr. Berkouwer van 2004 - heden bestuurslid is van de EHBO-vereniging, afd. Gouderak en van 2006 - heden bestuurslid van de Stichting Zwembad Gouderak waarbij hij met name verantwoordelijk is voor het adequaat laten functioneren van de machinekamer van het zwembad.

  Aan de heer J. Oosterom zijn de versierselen behorende bij zijn benoeming tot: Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.

  De heer Oosterom is vanaf 1967 - heden kerkenraadslid van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Gouderak. Hij was daarbij van 1968 - 1979 diaken en sinds 1979 tot heden is hij ouderling. Vanaf 1995 is hij tevens voorzitter van de kerkenraad. Verder is de heer Oosterom vanaf 1971 - heden voorzitter van de zondagschool Timotheus en van 1982 - heden catechiseermeester van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Gouderak. Tenslotte kan vermeld worden dat de heer Oosterom van 1993 - heden hoofdredacteur is van het kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Gouderak.

 • Laat inbrekers niet inbreken op het vakantiegevoel!

  Beveilig het huis voor de vakantie

  Op vakantie? Ook dan zien inbrekers hun kans schoon. De politie Hollands Midden adviseert dan ook om de woning goed te beveiligen en maatregelen te nemen. Daarmee wordt de kans op inbraak verkleind en kan met een gerust hart op vakantie worden gegaan. Nog altijd gebeuren er te veel inbraken in woningen van vakantievierders. De politie komt met dit advies met het oog op het komende vakantieseizoen. Ook buiten dat seizoen blijft het verstandig om de woning goed te beveiligen.

  Een veilig gevoel
  Met een zorgeloos gevoel naar bed en met een gerust hart op vakantie. Dat kan op een vaak vrij eenvoudige maar ook soms kosteloze manier. Door het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk neemt het risico op een geslaagde inbraak met 90% af. De politie adviseert uw woning te beveiligen volgens het kwaliteitskeurmerk Veilig Wonen. Hoe u dit kunt doen is te lezen op:
  www.politiekeurmerk.nl . Vaak is het juist de gelegenheidsinbreker die met een schroevendraaier op zak langs woningen loopt en kijkt waar een slot eenvoudig opengebroken kan worden of straatcriminelen die snel een televisie of computer uit de woonkamer willen weghalen.


  Vakantie checklist

  Een aantal tips om de kans op een vervelende thuiskomst zo klein mogelijk te maken zijn:
  * Sluit ramen en deuren goed af, vergeet vooral niet een w.c.raampje en deuren van de garage af te sluiten.
  * Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten
  * Controleer hang- en sluitwerk op defecten
  * Binnendeuren niet afsluiten, kostbaar meubilair ook niet. Extra schade wordt daarmee voorkomen.
  * Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis achterlaten. Een kluisje bij een bank?
  * Laat niet zien dat je weg bent. Plak dus geen briefjes op de deur en laat geen touwtjes uit de brievenbus hangen. Sluit geen gordijnen en haal geen planten voor de ramen weg.
  * Laat de brievenbus regelmatig legen en laat de post neerleggen op plaatsen waar deze van buitenaf niet zichtbaar is. Maak daarover afspraken met familie of buren.
  * Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop geklommen kan worden weg.
  * Laat de politie weten dat u weg bent, wij hebben in geval van nood dan in ieder geval uw gegevens (kijk op
  www.politie.nl/hollands-midden).
  * Registreer waardevolle goederen op de speciale gratis CD-rom kostbaarheden registratie ( zie
  www.politiekeurmerk.nl)
  * Informeer familie en buurtbewoners over uw vakantie. Zij kunnen een oogje in het zeil houden. Net zoals u dat kunt doen als zij op vakantie gaan.
  * Spreek met ze af dat als ze iets verdachts zien, direct de politie te bellen en vraag hen kentekens en andere bijzondere kenmerken te noteren. Net zoals u dat doet als zij op vakantie gaan.
  * Zorg voor goede verlichting bij het huis en laat met een tijdschakelaar een paar lampjes in huis branden. Inbrekers staan niet zo graag in de schijnwerpers.
  * Als het mogelijk is houd dan de beplanting in uw tuin laag voor goed zicht op uw woning en vraag familie of buren het gras een keer te maaien.


  Toch ingebroken
  Als er toch wordt ingebroken ondanks alle voorzorgsmaatregelen, doe dan altijd aangifte bij de politie.
  De politie ziet wel dat het aantal aangiften dit jaar daalt van 261 in januari tot 225 in maart, maar waarschuwt voor al te veel optimisme. Het beveiligen van uw woning volgens het keurmerk Veilig Wonen blijft noodzakelijk.
  De politie doet haar uiterste best om goed toezicht te houden en om inbrekers op te pakken en bij justitie te brengen. De eerste drie maanden van dit jaar werden zevenenveertig verdachten voor dit delict aangehouden.

  Bron: Politie Hollands Midden

 • Veiligheidsregio en waterschappen tekenen convenant

  De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft bestuurlijke en ambtelijke afspraken gemaakt met de vier waterschappen in het verzorgingsgebied over de samenwerking indien er crises of rampen uitbreken. De voorzitter van de veiligheidsregio, dhr. Lenferink en de vier dijkgraven hebben daarvoor op 17 april een convenant getekend.

   

  De regio Hollands Midden is een waterrijk gebied. Denk maar aan de kust en rivieren als de Lek en de Rijn die langs en door het gebied heen lopen. De voorbereiding op een ramp als een overstroming is belangrijk. Voor de Veiligheidsregio zijn de waterschappen daarom belangrijke partners. Door onder andere samen te oefenen zijn de Veiligheidsregio en de waterschappen optimaal voorbereid.

   

  In het convenant is bepaald dat één dijkgraaf – van het Hoogheemraadschap van Rijnland - de vier waterschappen vertegenwoordigt in de Veiligheidsregio. Hij is onder normale omstandigheden het eerste aanspreekpunt voor de Veiligheidsregio en woont het reguliere bestuurlijk overleg bij. Zijn vertegenwoording bestaat uit het informeren en adviseren van de Veiligheidsregio en het inbrengen van belangen van de waterschappen.

  De vertegenwoordigende dijkgraaf heeft geen beslissingsbevoegdheid namens de waterschappen. In geval van een specifieke lokale crisissituatie zal de dijkgraaf van het waterschap gelegen in het getroffen gebied aan het regionale crisisoverleg deelnemen. De waterschappen zullen ook deel gaan nemen aan de oefeningen van de Veiligheidsregio.

   

  Waterschappen

  De vier waterschappen binnen het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio zijn: het Hoogheemraadschap van Rijnland met de dijkgraaf G.J. Doornbos, het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard met de dijkgraaf mr. J.H. Oosters, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht met de dijkgraaf J. de Bondt en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met de dijkgraaf P.J.M. Poelmann.

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (v.l.n.r.) de heer N.J.M. Ypma (vervanger van dhr. Poelmann); de heer J.H. Oosters; de heer H.J.J. Lenferink; de heer G.J. Doornbos; de heer J. de Bondt. Foto: Veiligheidsregio Hollands Midden
   

 • Feestelijke slotbijeenkomst 'Afvalscheiden, goed bezig!'

  Op 19 maart 2008 namen de verantwoordelijke wethouders uit de regio Midden-Holland en Rijnstreek en de directeur van Cyclus afscheid van Bas de Bij, de mascotte van de voorlichtingscampagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’. Bovendien namen ze deel aan een levendig én scherp debat over afvalscheiding, onder leiding van Wouke van Scherrenburg. Zo sloten zij na drie jaar het project af waarbinnen allerlei maatregelen zijn genomen om het afvalscheidingspercentage in de regio te verbeteren.

  Tijdens het Goed bezig-debat voelde Wouke van Scherrenburg de genodigden aan de tand. Zo vroeg zij Cyclus-directeur Mensing of hij tevreden is met de behaalde resultaten. Mensing: ”Voor u staat een blij mens. We hebben misschien niet het streefpercentage van 56% behaald, maar we hebben wel met 16 gemeenten samen een regiobrede campagne gevoerd die door alle gemeenten afzonderlijk nooit van de grond gekomen zou zijn.”

  Afval scheiden gemakkelijker
  Van Scherrenburg vroeg een aantal genodigden naar concrete verbetermaatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen. Wethouder Groen in ’t Wout van de gemeente Alphen aan den Rijn vertelde over de invoering van minicontainers voor papier in een deel van zijn gemeente: “Het resultaat is verbluffend. De hoeveelheid ingezameld papier is ver boven verwachting!” In Schoonhoven zijn de duobakken vervangen door twee aparte minicontainers. Evelyn Dirkx van de gemeente vertelt: “De scheidingsresultaten zijn veel beter sinds we de duobakken hebben afgeschaft en er twee aparte voor in de plaats hebben gekregen.” Communicatieadviseur Suzanne de Vries van de gemeente Gouda kijkt tevreden terug op de campagne met Bas de Bij. “Samen met Cyclus hebben we ons echt ingezet voor de campagne. Bijvoorbeeld met een speciale locatie voor de prijsuitreikingen met Bas de Bij en het plaatsen van artikelen op onze website en in de huis-aan-huis-bladen.”

  Toekomstplannen
  Ook vroeg Van Scherrenburg de debaters wat er op het gebied van afvalscheiding nog staat te gebeuren ná het project. Wethouder Kasteleijn van de gemeente Gouda: “Wij willen meer ondergrondse containers gaan plaatsen, blijven communiceren en zelf het goede voorbeeld geven, met name aan jongeren. Voor mij heeft dit echt prioriteit.” Wethouder Vink van de gemeente Jacobswoude: “Wij willen het afvalbrengstation dat wij samen met de gemeente Nieuwkoop en Cyclus hebben ingericht verder optimaliseren voor onze burgers.” Wethouder Brouwer van de gemeente Nieuwkoop tot slot: “Wij hebben een relatief groot buitengebied waar papierinzameling lastig is. Wij willen hier een oplossing voor verzinnen. Uiteraard maken we daarbij graag gebruik van de kennis en expertise van Cyclus.” Heeft Cyclus ook nog toekomstplannen, wilde Van Scherrenburg tot slot weten. Mensing: “We hebben afgelopen jaar een proef gedaan met het gescheiden inzamelen van plastic. Daarnaast zoeken we uit of na-scheiding minder belastend is voor het milieu. Na-scheiding betekent dat al het afval wordt opgehaald en later in een fabriek wordt gescheiden in verschillende fracties. Een andere belangrijke ontwikkeling is de invoering van ons nieuwe logistieke concept. Zo zamelen we efficiënter in en maken onze voertuigen minder kilometers. Wat natuurlijk milieuwinst oplevert.”

  Afscheid Bas de Bij
  Na het debat namen alle genodigden afscheid van Bas de Bij, die achterop een inzamelvoertuig de feestelijke slotbijeenkomst verliet. Bas de Bij speelde de hoofdrol tijdens de regionale voorlichtingscampagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’, die onderdeel uitmaakte van het project. Overigens is het project nog niet helemaal ten einde. In april en mei verschijnt de eindrapportage . Dan wordt duidelijk in hoeverre de inwoners de maatregelen gewaardeerd hebben en of een en ander heeft geleid tot een beter afvalscheidingspercentage.

  Cyclus
  Cyclus is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van integraal beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer. De volgende gemeenten zijn aandeelhouders: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Jacobswoude, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwkoop, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle.
 • Krimpenerwaardgemeenten tekenen buurtbemiddelingscontract

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Burgemeester M. Th. van de Wouw tekende het contract namens de gemeente Ouderkerk

  Op woensdag 2 april 2008 hebben vier Krimpenerwaardgemeenten (Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist), de woningcorporaties in het gebied, de politie en de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in het Groene Hart, Factor-G het buurtbemiddelingscontract ondertekend.  De gemeente Bergambacht heeft al eerder een overeenkomst met Factor-G ondertekend. Het contract dat op 2 april wordt ondertekend, treedt op 1 april in werking. Sinds die datum kunnen de verschillende partijen een beroep kunnen doen op buurtbemiddeling.

   

     

  Buurtbemiddeling

  Factor-G leidt inwoners uit de kernen op om als buurtbemiddelaar op te treden in geval van burenruzies of conflicten in een buurt. Het kan daarbij gaan om onenigheid over erfafscheidingen, parkeren en dergelijke. Deze bemiddelaars nodigen buren uit voor een bemiddelingsgesprek. Ze spelen niet voor rechter en vellen geen vonnissen. Ze zijn onpartijdig. De bemiddelaars proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en samen een oplossing te vinden voor de overlast of de ruzie.

  Inwoners die een conflict hebben in de buurt kunnen zichzelf aanmelden voor hulp van een buurtbemiddelaar. Ook medewerkers van de deelnemende gemeenten, politie en woningcorporaties kunnen inwoners die een conflict hebben met elkaar doorverwijzen naar een buurtbemiddelaar. Dit gebeurt niet in alle gevallen. Als er sprake is van een conflict als gevolg van drugs- of alcoholgebruik of bij familieproblemen is hulp vanuit andere instanties wenselijk
 • Compostactie 2008

  Zoals al eerder aangekondigd wordt er op zaterdagmorgen 29 maart a.s., net als voorgaande jaren, door de gemeente compost beschikbaar gesteld aan de inwoners van Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel.

  Tussen 09.00 en 12.00 uur kunt u bij de terreinen van gemeentewerken aan de Kranepoort in Gouderak en aan het Zijdepark in Ouderkerk aan den IJssel de compost ophalen.

  De compost kost € 1,- per zak van ca. 25 liter.

  De zakken zijn goed hanteerbaar en er is een goede productinformatie op afgedrukt. Het is dan ook zeer aantrekkelijk voor u om, nu de lente is begonnen en uw tuin wel wat extra voeding kan gebruiken, deze compost aan te schaffen. Wel dient u zich, op verzoek, te legitimeren.

  Stercompost bv. zorgt ervoor dat het in onze gemeente ingezamelde Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) wordt omgezet in compost. Deze compost is heel goed te gebruiken als bodemverbeteraar. De compostactie wordt gehouden om het hergebruik van GFT opnieuw onder uw aandacht te brengen.

  Als u nog vragen hebt over de compostactie, dan kunt u inwinnen bij gemeentewerken, tel.: (0180) 681454.

 • Vakantiebaantjesbeurs voor jongeren

  De jongerenwerkers die in de Krimpenerwaard werken, organiseren een (vakantie)baantjesbeurs voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar.

   

  Deze beurs vindt plaats in Jongerencentrum Spoor 11 (Spoorstraat 11 in Schoonhoven) op zaterdag 19 april van 10.00 – 16.00 uur en in jongerencentrum Big Bear (Krimpenerbosweg 1 in Krimpen aan den IJssel) op zaterdag 26 april  van 10.00 – 16.00 uur.

   

  Sommige jongeren vinden het moeilijk om een (vakantie)baan te vinden. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: weinig motivatie, moeite met solliciteren, niet weten waar ze vacatures kunnen vinden, etc.

  Tijdens de vakantiebaantjesbeurs kunnen jongeren vragen stellen aan de aanwezige jeugd- en jongerenwerkers over allerlei zaken die met werk te maken hebben. Er zijn diverse instanties zoals uitzendbureaus, landmacht en het CWI aanwezig om jongeren te informeren over hun diensten. Daarnaast kunnen jongeren tijdens de (vakantie)baantjesbeurs informatie vinden zoals folders, voorbeelden van sollicitatiebrieven en CV’s, informatielijsten over het minimumloon voor jongeren, rechten en plichten (FNV) en dergelijke. Verder liggen er op verschillende tafels vacatures die jongeren mee naar huis kunnen nemen om op te solliciteren.

   

   
 • Versie 2008 'Ik heb wat, krijg ik ook wat?'

  De nieuwe versie van de folder 'Ik heb wat, krijg ik ook wat?' is beschikbaar. Deze wegwijzer geeft een overzicht van de huidige compensatieregelingen voor mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd.

  In ons land leven naar schatting 3,7 miljoen mensen die 'wat hebben'. Een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd leidt vaak tot extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten, in het andere geval is het een compleet aangepaste woning. Meestal gaat het om een combinatie van kosten voor hulpmiddelen, medische zaken en bijvoorbeeld hulp in het huishouden. Daarom zijn er verschillende regelingen voor vergoeding van kosten door ziekte, handicap of ouderdom.


  In de brochure 'Ik heb wat, krijg ik ook wat? http://bestel.postbus51.nl/content/pdf/16BR2008G014-200836-113641.pdf bieden de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën/Belastingdienst een overzicht van alle bestaande compensatieregelingen. U leest welke regelingen er zijn in 2008, hoe ze werken en waar u terecht kunt voor een aanvraag of meer informatie. Het gaat om de volgende regelingen: 

   

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Valys
  • Zorgverzekeringswet
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG 2000)
  • Bijzondere bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Aftrek buitengewone uitgaven: Wet op de inkomstenbelasting
  • Jonggehandicaptenkorting
  • Ophoging arbeidsongeschiktheidsuitkering

  Op de website van Postbus 51 kunt u de brochure downloaden of bestellen

  http://bestel.postbus51.nl/content/pdf/16BR2008G014-200836-113641.pdf

  U kunt de brochure ook bestellen door te bellen met de Postbus 51-informatielijn: 0800-8051 (gratis op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

 • Zwembad "De Baan" eind april weer open

  Op maandag 28 april gaat het openluchtzwembad “De Baan” in Gouderak weer open. Vanaf deze datum kan er (met uitzondering van 30 april) tot en met 6 oktober weer gezwommen worden. Dit is mede mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers die deze winter hard gewerkt hebben om er voor te zorgen dat het bad weer op tijd kan functioneren. Evenals de voorafgaande jaren kunnen in de voorverkoop, dat wil zeggen vóór 6 april, abonnementen met korting gekocht worden.

   

  Zwemlessen

  Het zwembad biedt de mogelijkheid om door de National Raad Zwemdiploma’s erkende diploma’s te halen. Verder kan iedereen er terecht voor “baantjes zwemmen”, snorkelen, conditiezwemmen, enzovoort. Bij voldoende animo worden er bovendien duiklessen gegeven.

  Alleen kinderen die op 1 september 2008 vijf jaar of ouder zijn komen in aanmerking voor de zwemlessen. Eén van de redenen hiervoor is het feit dat de diploma-eisen thans een stuk zwaarder zijn dan vroeger.

   

  Brochure

  Nadere informatie over openingstijden, inschrijven zwemlessen en tarieven staat vermeld in de brochure van “Stichting Zwembad Gouderak”. Deze brochure is voor de inwoners van Ouderkerk a/d IJssel vanaf 17 maart af te halen bij het gemeentehuis en The Readshop in het winkelcentrum. In Gouderak en Lageweg is genoemde brochure huis aan huis bezorgd. Ook zijn exemplaren te verkrijgen bij kantoorboekhandel Kamerbeek te Gouderak. Voor de inwoners van Berkenwoude ligt de brochure klaar in de winkelwagen van J. Boerefijn.

   

  Kijk voor meer informatie op www.zwembaddebaan.nl

 • Cadeau voor bezoekers afvalbrengstation

  LOGO BAS DE BIJ kl.jpgAfvalscheiden, goed bezig!

  Cadeau voor bezoekers afvalbrengstation

  Op donderdag 13 maart zette Bas de Bij een aantal bezoekers van het afvalbrengstation aan de Stormsweg in Krimpen aan den IJssel in het zonnetje. Nadat de bezoekers hun afval gescheiden hadden ingeleverd op het afvalbrengstation, kregen zij een fleurige hyacint cadeau. Want afval scheiden is een goede zaak.

  Bas de Bij organiseerde deze uitdeelactie op het afvalbrengstation in het kader van zijn voorlichtingscampagne 'Afvalscheiden, goed bezig!', die tot en met maart duurt. De mascotte deelde de voorjaarsbloeiers uit aan de bezoekers, omdat zij met hun bezoek aan het afvalbrengstation laten zien dat ze het scheiden van afval belangrijk vinden. En dat is een goede zaak, want het apart houden van afval ís ook heel belangrijk.

  Opnieuw gebruiken

  Heel veel soorten afval kunnen hergebruikt worden. Oud papier wordt bijvoorbeeld als grondstof gebruikt voor nieuw papier. Ook glas is 100% herbruikbaar. Van GFT wordt compost gemaakt. En andere mensen kunnen heel blij gemaakt worden met oude spullen, zoals meubels en kleding, waar u op uitgekeken bent.

  Goed voor het milieu

  Door afval opnieuw te gebruiken, hoeven er minder grondstoffen uit de natuur gehaald te worden. Denk aan het kappen van bomen voor de papierproductie, het gebruik van zand, soda en kalk voor het maken van glas en het afgraven van waardevolle veengebieden voor de productie van compost.Hyacintkl.jpg

  Bovendien komt al het afval dat niet gescheiden wordt, op de berg met restafval terecht. Dat afval wordt verbrand. En dat is niet alleen de duurste methode om afval te verwerken. Het is ook nog eens de minst milieuvriendelijke manier. Dus hoe kleiner de berg restafval, hoe beter!

  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info
 • Nationaal Museumweekend: 5 en 6 april 2008

  Dit jaar vieren musea en publiek op 5 en 6 april de 27ste editie van het Museumweekend. Het Museumweekend is het grootste culturele evenement van Nederland. Jaarlijks komen zo'n 800.000 tot 1 miljoen bezoekers. Meer dan 500 musea in heel Nederland doen mee. Na voorgaande jaren waarin genieten, verzamelen, bewaren, vertellen en weten centraal stonden, is het thema op 5 & 6 april De Kunst van de Waarheid.

  De Kunst van de Waarheid sluit aan bij de kerntaken van elk museum. Een museum bewaart, beschrijft, onderzoekt en toont zoveel mogelijk echte, authentieke objecten. Dat roept vragen en dilemma's op. Hoe gaan musea om met de geschiedenis van hun voorwerpen? Hoe belangrijk is het voor publiek om te weten wat echt en waar is en wat niet? Is een schilderij minder mooi als het niet van Frans Hals is, maar een exemplaar uit dezelfde tijd van een onbekende schilder? Hoe 'echt' zijn opgegraven, ooit aangekochte, zelf gevonden of geërfde voorwerpen in een museum? Alle objecten in musea zijn echt en oorspronkelijk, maar hoe echt hoort bijvoorbeeld een lijst bij een schilderij te zijn?

  Musea in heel Nederland nodigen op 5 & 6 april het publiek uit te komen zien hoe verwarrend 'echt' kan zijn en hoeveel verschillende waarheden rond een schilderij of object 'waar' kunnen zijn. Doel van het Museumweekend is nieuwe bezoekers kennis te laten maken met musea.

  Meer informatie: www.museumweekend.nl

  Musea kunnen zelf hun activiteiten aanmelden op de website, de informatie wordt dus steeds aangevuld.

 • Gemeente Ouderkerk scoort 100% op beheer speelplaatsen

  De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft in diverse gemeenten controles uitgevoerd op het beheer van speelplaatsen. Ouderkerk scoort 100%. De score is gebaseerd op een steekproef van drie logboeken van speeltoestellen. De VWA heeft gecontroleerd of de gegevens van inspecties zijn geregistreerd. "Een score van 100% geeft een indicatie van de kwaliteit van het beheer van de speelplaatsen", schrijft de VWA in de inspectiebevindingen.

  De gegevens van het onderzoek staan op www.vwa.nl onder openbare controlegegevens.

  "In Ouderkerk hebben we 19 speelplaatsen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en er vindt structureel beheer plaats van de speeltoestellen. Hiervan worden logboeken bijgehouden. We zijn blij dat het onderzoek bevestigt dat we dat goed doen. Het is altijd prettig te horen dat je op de goede weg zit.", zegt wethouder N. Dogterom. "Het is ook een compliment voor de afdeling gemeentewerken die het beheer van de speelplaatsen regelt."

 • Afvalscheiden, goed bezig!

  De scheidingsregels op een rij

  Bas de Bij heeft de afgelopen twee jaar actie gevoerd in Ouderkerk voor het scheiden van afval. Hij ging in op KCA, oud papier en karton, GFT, textiel, grof huishoudelijk afval en glas. Nu is Bas bezig aan zijn slotcampagne en zet hij de scheidingsregels nog eens voor u op een rij. 


   

  Oud papier
  Wel bij oud papier:
  - (venster)enveloppen
  - stapels papier met hier en daar een nietje, paperclip of plakbandje
  - kleine kartonnen doosjes en verpakkingen van rijst, hagelslag, thee of cosmetica
  - telefoongidsen, catalogi, tijdschriften en kranten
  - boeken, die je overigens ook naar de kringloopwinkel kunt brengen
  - lege rollen van toilet- en keukenpapier

  Niet bij oud papier:
  - pizza- en taartdozen en ander nat, vet of vies papier en karton
  - drank- en sappakken en ander geplastificeerd papier en karton
  - ordners en ringbanden
  - sanitair papier, o.a. zakdoekjes en luiers
  - behang, vinyl, fotopapier en carbonpapier
   

  Groente-, Fruit- en Tuinafval
  Wel bij het GFT:
  - schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
  - resten van gekookt eten
  - vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
  - pinda- en notendoppen en eierschalen
  - plantaardige olie en gestold vet
  - theezakjes en filters met koffiedik
  - brood en kaaskorsten (zonder plastic)
  - onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
  - snijbloemen en kamerplanten
  - mest van kleine huisdieren met stro
  - kattenbakkorrels met milieukeur
  - plastics met kiemplantlogo

   

  Niet bij het GFT:
  - as uit asbak en open haard
  - vogelkooizand
  - (volle) stofzuigerzakken
  - honden- en kattenharen
  - luiers
  - melk- en vruchtensappakken
  - hout en dikke takken
  - zand
  - kattenbakkorrels zonder milieukeur

  Klein Chemisch Afval
  Wel bij het Klein Chemisch Afval:
  - alle producten met het KCA-logo erop
  - doe-het-zelfproducten, zoals verf en terpetine
  - huishoudproducten, zoals batterijen en TL-buizen
  - hobbyproducten, zoals fotofixeer en foto-ontwikkelaar
  - spullen uit het medicijnkastje, zoals medicijnen en kwikthermometers
  - vervoerproducten, zoals accu’s en motorolie
  - TL-buizen

  Niet bij het Klein Chemisch Afval:
  - frituurvet
  - lege spuitbussen


  Glas
  Wel in de glasbak:
  - lege flessen en potten waarin dranken, levensmiddelen, cosmetica en medicijnen hebben gezeten
  - klein glas, zoals potjes babyvoeding, kruidenpotjes, tabascoflesjes, parfumflesjes en glazen deodorantrollers

   

  Niet in de glasbak:
  - doppen, deksels, kurken, jeneverkruiken en aardewerk
  - gebroken ruiten, spiegels, gelaagd glas, draadglas en isolatieglas (dit kunt u bij het afvalbrengstation als vlakglas inleveren) - gloeilampen, spaarlampen en TL-buizen
  - kristallen glazen
  - vazen en bloempotten
  - theekopjes en ander serviesgoed van porselein
  - kachelruitjes, keramische kookplaten en vuurvaste ovenschalen

  Textiel
  Wel bij textiel
  - kleding
  - schoenen, laarzen, gympen en sandalen (per paar gebonden)
  - gordijnen en vitrage
  - dekbedhoezen, lakens en dekens
  - handdoeken, washandjes, theedoeken
  - dassen, riemen, hoeden en petten

   

  Niet bij textiel
  - vloerbedekking en tapijt
  - matrassen, dekbedden en kussens
  - zwaar vervuild textiel
  - natte kleding of natte schoenen

  Grof huishoudelijk afval
  Al het huishoudelijk afval dat niet in een minicontainer of vuilniszak past of mag, is grof huishoudelijk afval. Denk aan elektrische apparaten, oude meubels en metaal. Veel van dit afval kan opnieuw gebruikt worden. Spullen die niet teveel beschadigd zijn, kunt u naar de kringloopwinkel brengen. Dingen die vies of kapot zijn, kunt u naar het afvalbrengstation brengen.  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info.

 • Gezamenlijke controles veehouderijsector Krimpenerwaard

  Vanaf februari 2008 gaan de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Milieudienst Midden-Holland als proef veehouderijbedrijven gezamenlijk controleren. De proef wordt gehouden in de gemeenten Vlist, Ouderkerk, Nederlek, Bergambacht en Schoonhoven. Gekeken wordt of deze samenwerking de last voor ondernemers vermindert en de kwaliteit van de controles verbetert.

  Proef
  Controleurs van beide diensten gaan in eerste instantie gezamenlijk op controle voor de onderlinge uitwisseling van hun expertise. Uiteindelijk is het de bedoeling dat beide diensten bepaalde werkzaamheden van elkaar over kunnen nemen en het aantal controlebezoeken wordt teruggebracht. Tijdens een controle wordt dan in één keer naar alle controlepunten gekeken, zoals het welzijn en de gezondheid van het vee en ook de naleving van milieuvoorschriften.

  Evaluatie
  Zowel ondernemers als controleurs kunnen snel na de controle hun ervaringen aangeven via een korte telefonische of schriftelijke enquête. Eind 2008 vindt een eindevaluatie van de proef plaats. Daarna wordt besloten of de samenwerking het beoogde effect heeft gehad en eventueel structureel wordt toegepast.

  Vernieuwing Toezicht
  De proef is een onderdeel van het programma ‘Vernieuwing Toezicht’, waarmee het kabinet onnodige toezichtslast bij ondernemers wil tegengaan. Naast de regio Krimpenerwaard wordt onder andere proefgedraaid in de regio Den Bosch, Ede, Noord-Limburg en Lansingerland.
 • Hoe en wanneer vraagt u een evenementenvergunning aan?

  Voor het houden van grootschalige evenementen, zoals b.v. een braderie, speelweek, kerstmarkt, koninginnedagactiviteiten, rommelmarkt, festiviteiten in een tent, dient jaarlijks voor uiterlijk 1 maart een vergunning aangevraagd te worden.

  Kleinere activiteiten
  Voor het houden van kleinere activiteiten, zoals b.v. een barbecue, avondvierdaagse, tentenkamp, is deze termijn gesteld op minimaal twee maanden voorafgaande aan de activiteit. U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat te laat ingediende verzoeken niet meer in behandeling worden genomen.

  Waarom zolang van te voren?
  Aanvragen voor een evenementenvergunning moeten in een vroegtijdig stadium worden ingediend zodat er een goed besluit kan worden genomen. Soms is het nodig dat de aanvraag voorgelegd wordt aan de Milieudienst Midden-Holland, de Politie of het K5-Stafbureau Openbare Orde & Veiligheid ter advisering. Bij te laat ingediende aanvragen is het niet mogelijk om met bovengenoemde instanties goede afspraken te maken over toezicht en advisering.

  Hoe kunt u een evenementenvergunning aanvragen?
  U kunt een aanvraag indienen door schriftelijk het aanvraagformulier voor Evenementenvergunningen in te vullen en in te leveren bij de gemeente Ouderkerk. U kunt het aanvraagformulier opvragen bij de gemeente Ouderkerk of downloaden en invullen op www.ouderkerk.nl onder Producten en diensten online - formulieren.

  Waar moet u verder nog rekening mee houden?
  Als uit de vergunningaanvraag blijkt dat er tijdens het evenement (op grond van artikel 2.1.1 van de Brandveiligheidsverordening 1993) gebruik gemaakt wordt van een tijdelijk bouwsel, zoals een tent waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, is een vergunning brandveilig gebruik voor tijdelijke bouwsels nodig. De aanvraag voor zo'n vergunning wordt door het K5-Stafbureau Openbare Orde & Veiligheid in behandeling genomen.

  Meer informatie
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Extern Beleid en Dienstverlening, tel. (0180) 681055, Anja Schoonhoven.
 • Geef uw mening over de gemeentegids 2008

  Vul de mini-enquête in
 • Testdagen 2008

  Iedere eerste maandag van de maand wordt om 12.00 uur de sirene getest. In 2008 is dat op de volgende data:

  - 7 januari

  - 4 februari

  - 3 maart

  - 7 april

  - Op maandag 5 mei vindt geen test plaats i.v.m. bevrijdingsdag.

  - 2 juni

  - 7 juli

  - 4 augustus

  - 1 september

  - 6 oktober

  - 3 november

  - 1 december

 • WEES VOORZICHTIG MET VUURWERK

  Nog even en het is weer oudejaarsavond. Jong en oud kan zich op deze avond uitleven met het afsteken van sterretjes, rotjes en ander vuurwerk. Dat is ook toegestaan. Wel moet het legaal vuurwerk zijn. Vuurwerk dat in Nederland is toegestaan moet zijn voorzien van een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Het afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan van maandag 31december 10.00 uur tot en met dinsdag 1 januari 02.00 uur. De politieteams zien er zoveel mogelijk op toe dat het afsteken van vuurwerk tot deze periode beperkt blijft. Wie buiten de toegestane periode vuurwerk afsteekt, loopt risico te worden aangehouden. Voor de goede orde: het ontsteken van (vreugde)vuren is niet toegestaan.

  Veiligheidstips

  Het afsteken van vuurwerk is leuk, maar kan soms ook nare gevolgen hebben. De politie Hollands-Midden geeft een aantal veiligheidstips om vuurwerk afsteken zo veilig mogelijk te maken.

  • Let op omstanders. Meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met mensen die staan kijken.
  • Houd goed afstand en let op aangestoken vuurpijlen.
  • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
  • Draag geen kunststof kleding of een capuchon.
  • Lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke pvc-buis die je stevig in de grond slaat.
  • Kleinere vuurpijlen steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles.
  • Steek vuurwerk niet vanuit de hand af.
  • Steek weigeraars nooit opnieuw aan.

  VUURWERK: DENK AAN DE KINDEREN

  Dat u voorzichtig moet zijn met het afsteken van vuurwerk is u niet onbekend. Als al het vuurwerk is afgestoken gaat u vast weer lekker naar binnen en kijkt terug op een fijne avond. Misschien bent u van plan de volgende ochtend het vuurwerkafval bij elkaar te vegen en op te ruimen. De gevolgen van wachten tot de volgende dag kunnen afschuwelijk zijn. Wat als een van de kinderen uit de buurt u voor is en met het vuurwerk aan de haal gaat dat niet is afgegaan? Dat wilt u toch niet op uw geweten hebben?

  Het gemeentebestuur van Ouderkerk verzoekt u vriendelijk het vuurwerkafval nog dezelfde avond op te ruimen om eventuele ongelukken te voorkomen.

  Lees meer

 • Politie wijst op gevaren onveilig gebruik vuurwerk

  Politie Hollands Midden wijst op de gevaren van onjuist gebruik van vuurwerk. Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk waardoor er een verhoogde kans is op letsel. Lontjes kunnen tekort zijn, vuurwerk beschadigd, teveel kruit waardoor het vuurwerk te snel, te hard of in een andere richting klapt dan gewenst. Dat maakt illegaal vuurwerk niet alleen gevaarlijk voor de vuurwerkafsteker, maar ook voor omstanders. Vuurwerk dat in Nederland is toegestaan moet zijn voorzien van een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

  Het afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan van maandag 31december 10.00 uur tot en met dinsdag 1 januari 02.00 uur. De politieteams zien er zoveel mogelijk op toe dat het afsteken van vuurwerk tot deze periode beperkt blijft. Wie buiten de toegestane periode vuurwerk afsteekt, loopt risico te worden aangehouden.

  Politie Hollands Midden heeft vorig jaar 228 vuurwerkovertreders naar Halt Hollands Midden Haaglanden gestuurd voor een alternatieve straf. Alleen minderjarigen die voor het eerst een overtreding plegen, komen voor een alternatieve straf in aanmerking. Personen vanaf 18 jaar die buiten de toegestane periode vuurwerk afsteken riskeren een boete vanaf 60 euro.

  Inbeslaggenomen vuurwerk

  In de regio is tot nu toe ongeveer 400 kg vuurwerk inbeslaggenomen. Het betrof onder meer nitrate thunders, titanium thunders, strijkers, supervlinders, lawinepijlen en diverse vuurwerkboxen. Het vuurwerk is inmiddels afgevoerd naar "De Domeinen" (justitiële verzamelplaats van inbeslaggenomen goederen) waar het vernietigd wordt.

  Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000)
  Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.) is de tiplijn waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Bel gratis het nummer 0800 - 7000, (7 dagen per week; van 08.00 tot 24.00 uur). Ook als u weet waar vuurwerk illegaal opgeslagen ligt en/of verhandeld wordt kunt u bellen met de tiplijn. Uiteraard is er voor spoedeisende zaken het alarmnummer 112.

  Veiligheidstips

  • Let op omstanders. Meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met mensen die staan kijken.
  • Houd goed afstand en let op aangestoken vuurpijlen.
  • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
  • Draag geen kunststof kleding of een capuchon.
  • Lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke pvc-buis die je stevig in de grond slaat.
  • Kleinere vuurpijlen steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles.
  • Steek vuurwerk niet vanuit de hand af.
  • Steek weigeraars nooit opnieuw aan.

 • Regionale Bodematlas voor Midden-Holland

  Op 10 december is door de wethouders RO en Milieu van de gemeenten in de regio Midden-Holland de Regionale Bodematlas vastgesteld. De atlas is het resultaat van een pilotproject dat de Milieudienst Midden-Holland samen met de provincie Zuid-Holland heeft uitgevoerd. In de Regionale Bodematlas is voor de regio Midden-Holland de beschikbare informatie over bodemdaling, draagkracht, verzilting, aardkundige waarden, archeologie, ondergronds bouwen en koude-warmte-opslag gebundeld in één document. Met de atlas in de hand kunnen de ambtenaren die zich bezighouden met ruimtelijke plannen de ondergrond betrekken bij de planvorming en zo beslissingen nemen op basis van de juiste argumenten en informatie. Om dit te stimuleren hebben de wethouders aan het ISMH (Milieudienst) gevraagd om een implementatieplan uit te werken en bij de bodematlas te voegen.

  Bodem biedt ook kansen
  De ondergrond wordt steeds belangrijker in de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Decennia lang is de ruimte ingericht alsof Nederland “maakbaar” is. Alsof je overal een woonwijk of weg kan aanleggen, zonder na te denken over de consequenties voor het beheer en onderhoud. Langzaam maar zeker groeit echter het besef dat we moeten leren leven met bijvoorbeeld wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. Steeds meer dringt het besef door dat we weer rekening moeten houden met de natuurlijke omstandigheden, waaronder de bodemgesteldheid. Daarbij komt dat door de toenemende ruimtedruk in voornamelijk het westen van ons land functies vechten om de ruimte. De bodem biedt hier ook kansen: ondergronds bouwen en winning van bodemwarmte.
  Het Rijk heeft bovenstaande onderkend en heeft in de Nota Ruimte (2004) en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (2008) gekozen voor de lagenbenadering. Volgens de lagenbenadering dient de ondergrond deel uit te maken van het ruimtelijke planvormingsproces om het gebruik van de bodem nu en in de toekomst te borgen.

  Pilotproject
  De provincie Zuid-Holland heeft een Bodemvisie opgesteld (2005), waarmee de kansen en bedreigingen van bodemgebruik inzichtelijk worden gemaakt. Om de provinciale bodemvisie te vertalen naar een regionaal schaalniveau heeft de provincie de Milieudienst Midden-Holland gevraagd een pilotproject uit te voeren. Resultaat van dit project is de Regionale Bodematlas. In de Regionale Bodematlas is voor de regio Midden-Holland de beschikbare informatie over bodemdaling, draagkracht, verzilting, aardkundige waarden, archeologie, ondergronds bouwen en koude-warmte-opslag gebundeld in één document. Met de atlas in de hand kunnen de ambtenaren die zich bezighouden met ruimtelijke plannen de ondergrond betrekken bij de planvorming en zo beslissingen nemen op basis van de juiste argumenten en informatie, bijvoorbeeld:

  • Aanleggen van wegen op zandige oevers van inmiddels verdwenen rivieren;
  • Accentueren van oude oeverwallenen behouden van veenstroompjes om identiteit van het gebied te versterken;
  • Geen diepe waterpartijen graven in gebieden met sterke kwel, om te voorkomen dat een onaantrekkelijke bruine waterplas ontstaat.
  • Natte natuur in gebieden met veel bodemdaling, woningbouw op stevige kleigrond;
  • Benutten van bodemwarmte voor de verwarming van gebouwen en kassen;
  • Ondergronds bouwen om ruimte te besparen.

  Primeur
  Gemeentelijke overheden zijn de laatste 20 jaar voornamelijk gefocust geweest op chemische bodemkwaliteit. Midden-Holland is het eerste gebied in Zuid-Holland en één van de eerste in heel Nederland waar breder naar de bodem wordt gekeken dan alleen naar bodemverontreinigingen.

 • Politie wijst op gevaren onveilig gebruik vuurwerk

  Politie Hollands Midden wijst op de gevaren van onjuist gebruik van vuurwerk. Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk waardoor er een verhoogde kans is op letsel. Lontjes kunnen tekort zijn, vuurwerk beschadigd, teveel kruit waardoor het vuurwerk te snel, te hard of in een andere richting klapt dan gewenst. Dat maakt illegaal vuurwerk niet alleen gevaarlijk voor de vuurwerkafsteker, maar ook voor omstanders. Vuurwerk dat in Nederland is toegestaan moet zijn voorzien van een Nederlandse gebruiksaanwijzing.

  Het afsteken van legaal vuurwerk is toegestaan van maandag 31december 10.00 uur tot en met dinsdag 1 januari 02.00 uur. De politieteams zien er zoveel mogelijk op toe dat het afsteken van vuurwerk tot deze periode beperkt blijft. Wie buiten de toegestane periode vuurwerk afsteekt, loopt risico te worden aangehouden.

  Politie Hollands Midden heeft vorig jaar 228 vuurwerkovertreders naar Halt Hollands Midden Haaglanden gestuurd voor een alternatieve straf. Alleen minderjarigen die voor het eerst een overtreding plegen, komen voor een alternatieve straf in aanmerking. Personen vanaf 18 jaar die buiten de toegestane periode vuurwerk afsteken riskeren een boete vanaf 60 euro.

  Inbeslaggenomen vuurwerk

  In de regio is tot nu toe ongeveer 400 kg vuurwerk inbeslaggenomen. Het betrof onder meer nitrate thunders, titanium thunders, strijkers, supervlinders, lawinepijlen en diverse vuurwerkboxen. Het vuurwerk is inmiddels afgevoerd naar "De Domeinen" (justitiële verzamelplaats van inbeslaggenomen goederen) waar het vernietigd wordt.

  Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000)
  Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.) is de tiplijn waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Bel gratis het nummer 0800 - 7000, (7 dagen per week; van 08.00 tot 24.00 uur). Ook als u weet waar vuurwerk illegaal opgeslagen ligt en/of verhandeld wordt kunt u bellen met de tiplijn. Uiteraard is er voor spoedeisende zaken het alarmnummer 112.

  Veiligheidstips

  • Let op omstanders. Meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met mensen die staan kijken.
  • Houd goed afstand en let op aangestoken vuurpijlen.
  • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont.
  • Draag geen kunststof kleding of een capuchon.
  • Lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke pvc-buis die je stevig in de grond slaat.
  • Kleinere vuurpijlen steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles.
  • Steek vuurwerk niet vanuit de hand af.
  • Steek weigeraars nooit opnieuw aan.

 • Verkeershinder N 207, Julianasluis, Coenecoopbrug en Hefbrug Boskoop

  Vanwege geplande werkzaamheden aan de Julianasluis in Gouda, de Coenecoopbrug in Waddinxveen en de Hefbrug in Boskoop is het scheepvaartverkeer in de Gouwe tussen 8 december en 16 december gestremd. De werkzaamheden brengen de nodige overlast voor het wegverkeer met zich mee.

  De Provincie heeft de werkzaamheden zoveel mogelijk gebundeld zodat er slechts eenmalig afsluiting van de vaarroute hoeft plaats te vinden. In bovengenoemde periode is er geen scheepvaart in de Gouwe waardoor er geen brugopeningen zijn. Verkeershinder is mogelijk.

  Julianasluis in Gouda
  Aan de Julianasluis wordt een sluisdeur vervangen waarvoor de zuidelijke sluisbrug van 8 december t/m 15 december wordt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid over de noordelijke sluisbrug. Tussen 20.00 en 06.00 uur is op de noordelijke sluisbrug slechts één rijstrook beschikbaar.

  Op de noordelijke sluisbrug wordt het zuidelijk fietspad afgesloten. Hierdoor moet alle fietsverkeer gebruikmaken van het noordelijk fietspad.

  Coenecoopbrug in Waddinxveen
  In de periode van 8 december t/m 15 december wordt een hoofdligger van de noordelijke brugklep van de Coenecoopbrug vervangen. Hierdoor is slechts één rijstrook beschikbaar voor het autoverkeer. Voor (brom)fietsers is er een versmalling van het fietspad.

  Hefbrug in Boskoop
  De Hefbrug is van 8 december t/m 14 december tussen 21.00 uur en 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Dit geldt ook voor (brom)fietsverkeer. De kabels van de brug worden vervangen waarvoor het noodzakelijk is dat de brug regelmatig omhoog moet blijven staan. Hierdoor is geen enkel verkeer mogelijk. Voor voetgangers en (brom)fietsverkeer vaart tijdens de afgesloten uren een gratis pont.

  Openbaar vervoer
  Het openbaar vervoer over de Coenecoopbrug en Julianasluis kan door de werkzaamheden vertraging ondervinden.

  Omleidingen
  Bij de Julianasluis en de Hefbrug worden omleidingen met borden aangegeven.

  Meer informatie
  Kijk voor de laatste informatie over de werkzaamheden op www.zuid-holland.nl onder werk in uitvoering.

 • Inwoner Ouderkerk valt in de prijzen

  De laatste maanden van het jaar vraagt Bas de Bij aandacht voor het apart houden van glas. Want glas is 100 procent herbruikbaar. Inwoners van Ouderkerk reageerden massaal op de puzzel Zzzzzudoku uit de informatieve krant Afvalnieuws over glas. De uitkomst van de puzzel luidt: 'In de regio Midden-Holland en Rijnstreek staan 430 glasbakken'. De prijswinnaar in Ouderkerk is mevrouw Bogaard. Zij ontving samen met haar zoontje op 22 november een bijzondere prijs van wethouder Boere: een cadeaubox van de Wereldwinkel met daarin flesjes wijn plus prachtige glazen en een karaf gemaakt van gerecycled glas.
  Wist u dat 72 procent van het glas in uw regio naar de glasbak wordt gebracht? Dit is ruim 21
  kilo per inwoner per jaar.

  Wel in de glasbak
  * Lege flessen en potten waarin dranken, eten, cosmetica en medicijnen hebben gezeten.
  * Klein glas, zoals potjes babyvoeding, kruidenpotjes, tabascoflesjes, parfumflesjes en glazen deodorantrollers.

  Niet in de glasbak
  * Doppen, deksels, kurken, jeneverkruiken en aardewerk.
  * Gebroken ruiten, spiegels, gelaagd glas, draadglas en isolatieglas (dit kunt u bij het afvalbrengstation als vlakglas inleveren).
  * Gloeilampen (kan bij het restafval) en spaarlampen en TL-lampen (kunnen allebei bij het kleine chemisch afval).
  * Kristallen glazen (bevat loodoxide dat niet in het nieuwe verpakkingglas terecht mag komen).
  * Vazen en bloempotten.
  * Theekopjes en ander serviesgoed van porselein.
  * Kachelruitjes, keramische kookplaten en vuurvaste ovenschalen.


  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.
  - per e-mail: afvaltip@cyclusnv.nl
  - per post: o.v.v. afvaltip, antwoordnummer 10075, 2800 VB Gouda.


  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afval scheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne 'Afvalscheiden, goed bezig!'.

  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info.

 • Bijna 400 deelnemers in de regio Midden-Holland probeerden 24 uur niet te roken

  Actie 'Rokers verdienen 'n beloning' slaat aan

  Meer deelnemers en meer mensen die 24 uur niet (62%) of minder dan normaal (35%) hebben gerookt dan vorig jaar. Dat zijn de klinkende resultaten van de actie 'Rokers verdienen 'n beloning' die op 6 november 2007 werd gehouden door STIVORO en GGD Hollands Midden. Op die dag probeerden de deelnemers 24 uur niet te roken. Daarvoor kregen ze een beloning, maar dan moesten ze zich wel aanmelden. Bijna 400 mensen in de regio Midden-Holland hebben dat gedaan. In heel Nederland deden ruim 9.500 mensen dat.

  Mischa Laeven: "Wat opvalt, is dat er meer deelnemers zijn dan in 2006 (TNS NIPO, 2007), maar dat het aantal geregistreerde deelnemers is afgenomen. Natuurlijk zien we liever dat mensen zich aanmelden voor de actie. Dan kunnen we hen persoonlijke informatie geven die is gebaseerd op hun ervaringen. Maar al met al is het natuurlijk geweldig dat er een stijgende lijn in het aantal deelnemers zit."

  Bekendheid actie groter
  Niet alleen het aantal deelnemers, maar ook de bekendheid van de actie was groter dan in 2006. Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat 47% van de volwassen rokers bekend was met 'Rokers verdienen 'n beloning'. Mischa Laeven: "Ook goed om te zien, is dat 97% echt 24 uur niet of minder heeft gerookt. Dat was in 2006 nog 79%. In die zin hebben we flinke stappen vooruit gezet."

  Beloning
  De deelnemers die een vragenlijst hadden ingevuld op www.verdieneenbeloning.nl kregen een tijdschrift naar keuze. Een gelukkige winnaar, mevrouw Hielkje Schmitz, ontvangt binnenkort als beloning een LCD-tv. Met de actie wilden STIVORO en de GGD Hollands Midden ervoor zorgen dat rokers, door het niet roken een keer uit te proberen, vertrouwen krijgen in een eventuele latere stoppoging. De actie werd landelijk gehouden, maar werd door de deelnemende GGD'en, waaronder die in de regio Midden-Holland ook plaatselijk onder de aandacht gebracht.
 • Al een paar duizend rokers steken 24 uur geen sigaret op

  Al veel animo voor beloningsactie in regio Midden-Holland

  Al een paar duizend rokers hebben zich tot nu toe aangemeld voor de actie 'Rokers verdienen 'n beloning' die de GGD Hollands Midden, vestiging Gouda samen met STIVORO organiseert. Dat betekent dat ze proberen op 6 november 24 uur lang geen sigaret op te steken. Daarvoor krijgen ze een beloning. Deelnemers die de dag erna een vragenlijst invullen op http://www.verdieneenbeloning.nl ontvangen als beloning een tijdschrift naar keuze. Daarnaast maken ze kans op een LCD-tv. Bovendien ontvangen ze persoonlijke informatie, gebaseerd op hun ervaringen. "De actie is amper een week geleden van start gegaan en we hebben nu al een paar duizend deelnemers. Dat is een prachtig resultaat, zeker omdat de media-inzet van de actie dit jaar iets later dan vorig jaar is gestart. Maar er kunnen nog meer deelnemers bijkomen. Rokers kunnen zich tot 5 november 23.59 uur aanmelden", zegt Mischa Laeven, functionaris gezondheidsbevordering bij de GGD Hollands Midden.

  De actie wordt gehouden in de regio Midden-Holland, maar heeft een landelijk karakter. Doel is rokers ertoe te bewegen hun sigaret 24 uur te laten liggen. Mischa Laeven: "Stoppen met roken is lastig, maar niet onmogelijk. Het aantal deelnemers tot nu toe laat zien dat we heel wat rokers bereiken. Exacte aantallen voor onze regio zijn er nog niet, maar de animo is groot. De ervaring dat ze het vol kunnen houden om een dagje niet te roken, geeft ze wellicht net dat extra zetje om er later wellicht ook definitief een punt achter te zetten."

  Persoonlijke informatie
  Op 7 november krijgen de deelnemers rond 12.00 uur een e-mail waarin ze gevraagd worden, via een korte vragenlijst, hun ervaringen door te geven. Dit kunnen ze doen tot 9 november 12.00 uur. Mischa Laeven: "Op deze manier krijgen we een goed beeld van de deelnemers en hoe zij het 24 uur niet roken hebben ervaren. Op basis van deze ervaringen krijgt iedere deelnemer van ons persoonlijke informatie. Deze informatie op maat kan hem of haar vertrouwen geven in een eventuele latere stoppoging. Onderzoek heeft uitgewezen dat 24 uur niet roken in combinatie met persoonlijke informatie de intentie om te stoppen met roken vergroot."

  Werving en ondersteuning
  Dit jaar doen er bijna twee keer zoveel GGD'en mee. "We zetten via ons netwerk posters en flyers in om de actie onder de aandacht te brengen", aldus Mischa Laeven. "Daarnaast zet STIVORO abri's, driehoeksborden, radiospotjes en banners op internet in om zoveel mogelijk rokers op te roepen mee te doen aan de actie". Vorig jaar is gebleken dat het 55% van de deelnemers ook echt 24 uur lukt om niet te roken. 41% lukte het om 24 uur minder te roken dan normaal. Nieuw dit jaar is dat actiedeelnemers online gevolgd kunnen worden. Op 6 november zullen namelijk 3 deelnemers op de actiesite een dagboek bijhouden, de zogenaamde '24-uur reporters'. Door de ervaring en tips van anderen hopen we dat nog meer deelnemers dan vorig jaar het lukt die sigaret 24 uur lang niet aan te raken.
 • Beloning voor rokers uit de regio Midden-Holland die 24 uur niet roken

  Op 6 november organiseert de GGD Hollands Midden, vestiging Gouda samen met STIVORO de actie 'Rokers verdienen 'n beloning' in de regio Midden-Holland. Rokers uit de regio Midden-Holland die op deze dag 24 uur lang niet roken, ontvangen een beloning. Hiervoor moeten ze zich wel aanmelden en de dag erna een vragenlijst invullen op www.verdieneenbeloning.nl. Vervolgens krijgen ze dan persoonlijke informatie. "Vorig jaar hebben in het hele land ruim 17.000 rokers aan deze actie deelgenomen. Dit jaar hopen we op een nog hoger aantal deelnemers", zegt Mischa Laeven, functionaris gezondheidsbevordering bij de GGD Hollands Midden.

  Het doel van de actie is rokers ertoe te bewegen hun sigaret 24 uur te laten liggen. Mischa Laeven: "Stoppen met roken is lastig, maar niet onmogelijk. Het gaat erom dat we zoveel mogelijk rokers bereiken. De ervaring dat rokers het vol kunnen houden om een dagje niet te roken, geeft ze wellicht net dat extra zetje om er later wellicht ook definitief een punt achter te zetten."

  Beloning

  De actie wordt gehouden in de regio Midden-Holland maar heeft een landelijk karakter. Aanmelden kan heel eenvoudig via www.verdieneenbeloning.nl. Op de site staan een paar korte vragen. Het is de bedoeling dat de deelnemers deze beantwoorden. Wie deelneemt, maakt kans op een LCD-tv. Bovendien krijgen alle rokers die zich opgeven, en achteraf hun ervaringen over 24 uur niet roken doorgeven, een tijdschrift naar keuze.

  Persoonlijke informatie

  Tot 6 november kunnen rokers zich via internet aanmelden voor de actie. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een e-mail als bevestiging. Op 5 november krijgen ze 's avonds een SMS. Hierin wensen we hen succes en herinneren we hen aan de mogelijkheid om op 6 november te bellen naar 0900-9390 (€0,10/min) (24 uur lang bereikbaar) voor advies en steun bij het 24 uur niet roken. Op 7 november 12.00 uur, krijgen de deelnemers een e-mail waarin ze gevraagd worden, via een korte vragenlijst, hun ervaringen door te geven. Dit kunnen ze doen tot 9 november 12.00 uur. Mischa Laeven: "Op deze manier krijgen we een goed beeld van de deelnemers en hoe zij het 24 uur niet roken hebben ervaren. Op basis van deze gegevens en de doorgegeven ervaringen krijgt iedere deelnemer van ons persoonlijke informatie. Deze informatie op maat kan hem of haar vertrouwen geven in een eventuele latere stoppoging. Onderzoek heeft uitgewezen dat 24 uur niet roken in combinatie met persoonlijke informatie de intentie om te stoppen met roken vergroot."

  Andere stoppen met roken-acties in de regio

  Naast deze korte stopactie, bieden de GGD Hollands Midden en het Transmuraal Centrum Midden Holland het hele jaar door ondersteuningsmogelijkheden bij het stoppen met roken. Voor begeleiding in groepsverband kan met terecht bij de Pakje Kans trainingen die een aantal keer per jaar door de GGD en het Transmuraal Centrum worden georganiseerd. De eerstvolgende informatiebijeenkomst is op 30 oktober 2007, meer informatie is verkrijgbaar bij de GGD Hollands Midden tel. (0182) 54 56 46 of AGZ_Secretariaat@ggdhm.nl.

  Voor individuele begeleiding is men welkom op de 'Stoppen-met-roken-poli' van het Transmuraal Centrum. Voor een afspraak of meer informatie kan men bellen naar (0182) 50 50 50 toestel 3417 of mailen naar stoppenmetroken@ghz.nl.

 • Open dag bij Cyclus: Opgeruimd staat netjes!

  Op 22 september 2007 organiseert Cyclus een feestelijke open dag op het overlaadstation in Alphen aan den Rijn. De open dag biedt inwoners van gemeenten in de omgeving de mogelijkheid om eens achter de schermen van Cyclus te kijken. Ruud Feltkamp, bekend van onder andere GTST en Kruimeltje, reikt een prijs uit aan de winnaar van de prijsvraag van de campagne “Afvalscheiden, Goed bezig!”.

  In verband met de landelijke Afval- & Recyclingdag dag van de NVRD, (vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) organiseert Cyclus op 22 september een open dag. Van 11.00 tot 16.00 uur is het overlaadstation op De Schans 27 in Alpen aan den Rijn geopend voor inwoners van de regio en andere belangstellenden. De toegang is gratis.

  Programma
  Voor jong en oud is er van alles te beleven tijdens de open dag. Zo presenteren de Cyclus-teams onze activiteiten en producten, kunt u deelnemen aan een rondleiding op het overlaadstation en zijn er demonstraties met inzamel- en reinigingsvoertuigen (vuilnis- en veegwagens). Ook is er een spectaculair afvaloptreden. Voor kinderen is er een rommelmarkt, een springkussen, een kleurhoek, een schminker, een speurtocht en nog veel meer. Kortom, een compleet programma voor jong en oud. Bovendien is Bas de Bij (bekend van de campagne “Afvalscheiden, Goed bezig!”) aanwezig om aandacht te vragen voor gescheiden afvalinzameling.

  Het overlaadstation
  Een overlaadstation is een verzamelpunt waar afval-inzamelvoertuigen hun lading kunnen storten. Op die manier hoeven de inzamelvoertuigen geen grote afstanden af te leggen en kunnen wij meer tijd besteden aan het daadwerkelijk inzamelen van afval.

  Cyclus
  Cyclus is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer. Cyclus zamelt het huishoudelijk afval in, in 17 gemeenten in en heeft 6 afvalbrengstations waar inwoners van de betreffende gemeenten onder andere hun grofvuil, klein chemisch afval en papier in kunnen leveren. In de gemeente Gouda verzorgt Cyclus ook het beheer van de openbare ruimte. Dit betekent dat het onderhoud van groenvoorzieningen, sportvelden, straten en trottoirs en riolering door Cyclus worden verzorgd.

  Cyclus is een overheids-NV. De volgende gemeenten zijn aandeelhouders: Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Jacobswoude, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwkoop, Ouderkerk, Reeuwijk, Rijnwoude, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle.
 • Eerste groep oudkomers krijgt informatie over inburgeringsplicht

  Twaalf gemeenten in Midden Holland starten vanaf dit najaar met de uitvoering van de Wet inburgering. In deze wet die per 1 januari 2007 is ingegaan, staat dat alle mensen die in Nederland wonen voldoende Nederlands moeten spreken en over kennis moeten beschikken van onze samenleving. Is dit niet het geval, dan krijgen zij een ‘inburgeringsplicht’ opgelegd. Zij zullen daarna uiterlijk binnen vijf jaar een inburgeringsexamen moeten halen, dat hun kennis en taalbeheersing toetst. Als zij dit examen niet halen, krijgen zij mogelijk een boete opgelegd of wordt mogelijk de verblijfsvergunning ingetrokken.

  Oud- en nieuwkomers
  De inburgeringsplicht geldt voor mensen die zich vóór 1 januari 2007 in Nederland hebben gevestigd, de zogenaamde oudkomers, maar ook voor nieuwkomers, mensen die ná 1 januari 2007 naar Nederland zijn gekomen. Iemand krijgt géén inburgeringsplicht opgelegd als hij of zij aantoonbaar - door diploma’s of werk - de Nederlandse taal beheerst en over voldoende kennis van ons land beschikt.

  Vluchtelingenwerk gaat deze zomer en najaar namens twaalf gemeenten in Midden-Holland de eerste groep van 300 oudkomers via een brief uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden deze personen ingelicht of voor hen wel of geen inburgeringsplicht geldt. Ook krijgen zij te horen wat de mogelijkheden zijn voor ondersteuning bij het inburgeren. De gemeente zal waar mogelijk inburgeringsplichtigen een aanbod doen om cursussen te volgen en examens af te leggen.

  Centraal bestand
  Gemeenten zijn verplicht uit te zoeken hoeveel inwoners inburgeringsplichtig zijn. Zij maken daarbij gebruik van gegevens van de Informatie Beheergroep in Groningen. Deze gegevens zijn vergeleken met informatie van het UWV en bestanden met gediplomeerden van regionale opleidingsinstellingen. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de gemeente Ouderkerk ruim 16 potentiële inburgeringsplichtigen telt.

  Deltaplan inburgering
  Deze week is bekend geworden dat de huidige minister voor integratie, mevrouw Vogelaar, een ingrijpende wijziging van de Wet inburgering wil doorvoeren. Het zogenaamde Deltaplan Inburgering. De Midden-Holland gemeenten wachten nadere informatie over deze wijziging af maar gaan door met de uitvoering van de Wet inburgering. Verwacht wordt dat diegenen die ook al onder de huidige versie van de Wet inburgering een cursusaanbod krijgen dat ook onder de nieuwe regeling ontvangen.

  Samenwerking
  In Midden-Holland is een aantal taken rond de uitvoering van de Wet inburgering geregeld via een intergemeentelijke samenwerking. Deze taken betreffen onder meer het informeren en begeleiden van de inburgeringsplichtigen. Een andere taak die intergemeentelijk is geregeld, betreft de Europese aanbesteding van de inburgeringstrajecten. Deze Europese aanbesteding wordt in november afgerond met een selectie van opleidingsinstellingen. De gemeente bepaalt bij welke van deze opleidingsinstellingen de personen die een aanbod krijgen, hun cursustraject kunnen doorlopen.
 • Programma speelweek 2007

  Programma Speelweek 2007

   

   

  Dinsdag 28 augustus

   

   

  09.45: Opening

              Toespraak, hijsen van de speelweekvlag en oplaten ballonnen.

   

  10.15: Waterspelen (8 t/m 12 jaar)

  10.30: Boerderijdierenjacht (4 t/m 7 jaar)

  12.30: Lunch (gratis voor alle deelnemers)

  13.30: Waterspelen (4 t/m 7 jaar)

  13.30: Magneetfiguren maken (8 t/m 12 jaar)

  15.30: Waterspelen (8 t/m 12 jaar)

  15.30: Boerderijkijkdoos maken (4 t/m 7 jaar)

  19.00: Karaoke (alle leeftijden)

  19.00: Danswedstrijd in de tent ( 8 t/m 12 jaar)

  19.00: Waterspelen ( 8 t/m 16 jaar), vanaf 20.30 voor ouderen

   

   

  Woensdag 29 augustus

   

   

  10.00: Atletiek ( 8 t/m 12 jaar)

  10.15: Mozaiekfiguren maken ( 4 t/m 7 jaar)

  10.15: Speeltuin ( 4 t/m 7 jaar)

  13.15: Schminken

  14.30: Clownvoorstelling (alle leeftijden)

  16.00: Veld gereedmaken voor tentenkamp

  16.30: Verzamelen voor tentenkamp

  17.00: Tentenkamp ( 8 t/m 12 jaar)

   

   

  Donderdag 30 augustus

   

   

  07.00: Opstaan deelnemers tentenkamp, ontbijt en ochtendgymnastiek

  09.45: Viswedstrijd (4 t/m 12 jaar)

  10.00: Boerengolf (4 t/m 12 jaar)

  11.00: Voorrondes penalty schieten (7 t/m 12 jaar)

  13.00: Survival ( 8 t/m 12 jaar)

  13.30: Muziekinstrumenten maken (4 t/m 7 jaar)

  16.00: Finale penalty schieten (7 t/m 12 jaar)

  18.45: Avondprogramma (alle leeftijden)

  19.00: Touwtrekken ( 4 t/m 12 jaar)

  20.00: Ouderkerks Touwtrekkampioenschap

  20.00: Jumpstyle avond

   

   

  Vrijdag 31 augustus

   

   

  10.00: Boerendag (4 t/m 12 jaar)

  12.30: Lunch

  13.15: Loting playbackshow

  13.30: vervolg boerendag

  19.00: Playbackshow ( leeftijd t/m 15 jaar)

             

  Na afloop van de playbackshow muziek van de band CONTACT (tot 24.00 uur)

   

   

  Zaterdag 1 september

   

   

  Ren je rot……………

   

  10.30: Kermis (alle leeftijden)

              met jungleballenbak, lasergame, rodeostier, kartbaan, ren je rot, bungeejump.

             

              Kinderrommelmarkt

   

              Poppenkast

   

              Oliebollenkraam

   

  15.00: Slotmanifestatie

              Optreden winnaars Playbackshow

              Bekendmaking prijswinnaars speelweekloterij

 • Afvalscheiden, goed bezig!

  Afvalscheiden, goed bezig!

  Mevr. Van Houwelingen wint prijsvraag afvalcampagne

  'Ik hou grof huishoudelijk afval apart, omdat het meeste geschikt is voor hergebruik en leuk voor braderie en rommelmarkt.' Met deze slagzin is mevrouw van Houwelingen uit Ouderkerk a/d IJssel in de prijzen gevallen. Bas de Bij reikte op maandag 9 juli, samen met wethouder Boere, een toepasselijke prijs uit.


  Mevrouw van Houwelingen ging eerder aan de slag met de woordzzzoeker uit de informatieve krant Afvalnieuws over grof huishoudelijk afval. Net als vele andere inwoners uit Ouderkerk overigens. Bas de Bij, het gezicht van de regionale campagne 'Afvalscheiden, goed bezig!', vond de slagzin van mevrouw van Houwelingen de meest originele en zette de prijswinnaar in het zonnetje.


  Prijs uit kringloopwinkel
  De prijswinnaar kreeg een leuk tweedehandse vaasje, oude spullen zijn immers vaak nog prima bruikbaar. Bas de Bij had het vaasje gekocht bij een kringloopwinkel in de buurt, die hij onlangs bezocht in het kader van de campagne over grof huishoudelijk afval. In de vaas zat een bloemenbon én het - inmiddels befaamde - kwartetspel 'Afvalscheiden, goed bezig!'.

  Op naar glas
  De campagne over grof huishoudelijk afval loopt ten einde. In de zomervakantie doet Bas de Bij het wat rustiger aan om in september vol energie campagne te voeren voor het apart houden van glas.


  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.
  - per e-mail: afvaltip@cyclusnv.nl
  - per post: o.v.v. afvaltip, antwoordnummer 10075, 2800 VB Gouda.

  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afvalscheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne 'Afvalscheiden, goed bezig!'.


  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op http://www.afvalscheiden.info


 • SCHOK presenteert Schatrijk Krimpenerwaard

  Schatrijk Krimpenerwaard.png

   

  Eerste exemplaar voor statenlid Marian de Wild

  Op 26 juni a.s. verschijnt de publicatie Schatrijk Krimpenerwaard. Provinciaal statenlid en voorzitter van de statencommissie Groen, Water en Milieu Marian de Wild zal in het Streekmuseum voor de Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Aansluitend gaan 65 leerlingen terug in de tijd. Tijdens een twee uur durend programma leren ze hoe kaas te maken, gaan ze wentelteefjes bakken, met trapnaaimachines aan het werk en doen een wedstrijd ‘Wie wordt de beste boer of boerin?’.

  Schatrijk Krimpenerwaard bestaat uit twee delen: een fleurig geïllustreerd 48 pagina tellend boekwerkje en een audio cd. In de publicatie zijn onder andere dertien gesprekken met mensen op leeftijd opgenomen. Zij schetsen een beeld van het leven in de eerste helft van de twintigste eeuw in de Krimpenerwaard.
  Schatrijk Krimpenerwaard is een uitgave van de Stichting Cultuur Historisch Overleg Krimpenerwaard, afgekort SCHOK. Dit overlegorgaan van de plaatselijke historische verenigingen en streekmusea in de Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat de jeugd kennis maakt met het regionale culturele erfgoed.
  Via dit boekwerkje en audio cd draagt de huidige opa / omageneratie hun kennis over de boerencultuur in de Krimpenerwaard over op jongeren. Vandaar dat Schatrijk Krimpenerwaard vooral bedoeld is voor tieners tot 14 jaar. Voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan de publicatie een plezierige bijdrage leveren aan de lessen omgevingsgeschiedenis en erfgoededucatie. De onderliggende boodschap van deze uitgave is ‘laten wij nu en in de toekomst zuinig zijn op het cultuurgoed in de Krimpenerwaard en doorvertellen hoe hier vroeger het leven werd geleefd’.

  Tik in de kaas
  Onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld het schaatsen van de Negendorpentochten, het paling vangen, verhuizingen met paard en wagen, het kaasmaken op de boerderijen, het verzet in de Tweede Wereldoorlog, grondverkoop en alledaagse gebeurtenissen in het gezin. Delen van die gesprekken zijn bondig weergegeven. Daarnaast zijn enkele delen uit de interviews te beluisteren op de bijgevoegde audio cd. Ook het lied De Krimpenerwaard uit 1982 staat daarop.
  Schatrijk Krimpenerwaard is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen mensen, die een band met de Krimpenerwaard hebben en daar over willen verhalen. Om te voorkomen dat de bijdragen als los zand aan elkaar hangen heeft de in Gouderak geboren en getogen historica Corrie Verstoep verbindende hoofdstukken geschreven. Schatrijk Krimpenerwaard is een eenmalige uitgave en wordt financieel ondersteund door de Provincie Zuid-Holland.

  Vanaf medio komende week liggen o.a. bij de gemeentehuizen in de Krimpenerwaard, het Streek-museum voor de Krimpenerwaard in Krimpen aan den IJssel en het Poldermuseum Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht te Haastrecht een inkijkexemplaar op de balie.
  Schatrijk Krimpenerwaard kost € 7,95. Bestellingen kunnen gedaan worden bij coördinator Lyanne de Laat via email: schok@planet.nl en mobiel telefoonnummer: 06 3001 3037.

 • Rampbestrijdingsplan (dreiging) dijkdoorbraak Krimpener- en Lopikerwaard

  In het rampbestrijdingsplan Krimpener- en Lopikerwaard staan mogelijke en realistische scenario's van dijkdoorbraken omschreven. De gemeente Ouderkerk ligt in bovengenoemd gebied. Het plan gaat in op de dreiging van een mogelijke doorbraak van de Lekdijk. Bij deze scenario's staat het handelen van de hulpverleningsdiensten en overheden bij een daadwerkelijke overstroming centraal.

  Het plan treedt in werking vanaf 19 juni 2007. Het rampbestrijdingsplan is bedoeld voor hulpverleningsdiensten, overheden en organisaties die betrokken zijn bij het bestrijden van de gevolgen van een dreigende of daadwerkelijke overstroming.

  Ter inzagelegging
  Het rampbestrijdingsplan (Dreiging) Dijkdoorbraak Krimpener- en Lopikerwaard ligt vanaf 28 juni 2007 tot en met 1 september 2007 tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Ouderkerk.

  Vragen
  Met vragen of opmerkingen over het plan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. den Boer, via tel: (0180) 681055, email: jdboer@ouderkerk.nl

  Meer informatie
  Voor meer informatie over wat u zelf kunt doen bij een (dreigende) overstroming, kijk op www.crisis.nl
 • Gemeenten tekenen voor gezamenlijk optreden bij dijkdoorbraak

  Eerste rampbestrijdingsplan Dijkdoorbraak Lopiker- en Krimpenerwaard is een feit.

  Maandag 18 juni is het rampbestrijdingsplan '(Dreiging) dijkdoorbraak Lopiker- en Krimpenerwaard' dijkring 15 ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten in het gebied van de betreffende dijkring. Met het zetten van hun handtekening bekrachtigden zij de afspraken die zij voor het eerst met elkaar hebben gemaakt ter voorbereiding op een eventuele dijkdoorbraak of de dreiging daarop.

  De Lopiker- en Krimpenerwaard ligt onder andere in twee provincies, drie veiligheidsregio's, twee waterschappen en 13 gemeenten. Alle betrokken partners hebben in het rampbestrijdingsplan met elkaar afgesproken bij een (dreigende) dijkdoorbraak gezamenlijk op te trekken en in actie te komen. In het gebied dat maximaal kan onderlopen als gevolg van een overstroming wonen meer dan 200.000 mensen.

  Inhoud plan
  Onderdeel van het rampbestrijdingsplan is een overzichtskaart van het gebied, waar informatie op staat over bijvoorbeeld het aantal mensen per gemeente dat wordt bedreigd door het gevaar en hun evacuatieroutes. De kaart kan ook worden gebruikt om bewoners van het gebied aan te geven hoe zij moeten handelen bij een dreigende overstroming.


  Voor wie is het plan bedoeld?
  Het plan is bedoeld voor hulpverleningsdiensten, overheden en organisaties die betrokken zijn bij rampenbestrijding. De Veiligheidsregio Utrecht heeft de totstandkoming van het plan begeleid. De waterschappen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben ook een bijdrage geleverd.

  Gemeenten in Lopiker- en Krimpenerwaard
  In de Lopiker-en Krimpenerwaard liggen de gemeenten Bergambacht, Gouda, IJsselstein, Krimpen aan den IJssel, Lopik, Montfoort, Nederlek, Nieuwegein, Ouderkerk, Oudewater, Schoonhoven, Utrecht en Vlist.

  Ondertekening dijkring 2.jpg

  Op maandag 18 juni jl. is het Rampenbestrijdingsplan Dijkdoorbraak Lopiker- en Krimpenerwaard ondertekend in de raadzaal van het stadhuis van Schoonhoven.

  Meer informatie over het rampbestrijdingsplan '(Dreiging) dijkdoorbraak Lopiker-en Krimpenerwaard' dijkring 15 kunt u vinden op www.vru.nl.

 • Werkzaamheden langs en aan de Algeraweg

  Op maandag 11 juni zijn de eerste werkzaamheden gestart aan het project Herindeling Algeracorridor in Capelle aan den IJssel. Hiermee willen we de doorstroming over de Algeracorridor verbeteren. Nu staan daar tijdens de spits files van en naar Krimpen aan den IJssel respectievelijk 's ochtends en 's avonds).

  Het werk is opgedeeld in drie delen:

  1. 11 juni -20 juli verlengen en ophogen geluidsschermen: lichte verkeershinder buiten spits;
  2. 23 juli-27 augustus herindeling Algeraweg: slechts één rijstrook in elke richting;
  3. 27 augustus-24 september afrit Ketensedijk: afrit Ketensedijk afgesloten - volg omleiding.

  Geluidsschermen
  Langs de Algeraweg begint de aannemer op 11 juni met het weghalen van een deel van de oude geluidswering tussen het Capelseplein en de Algerabrug. Dit zal ongeveer twee weken duren tot 22 juni. Aansluitend werkt hij ongeveer vier weken (tot 20 juli) aan de opbouw van een hoger en langer geluidsscherm. (1) Dit is een voorwaarde voor de herindeling van de Algeraweg.
  In verband hiermee sluit de aannemer een van de twee uitvoegstroken op de Abram van Rijckevorselweg af, vanuit de richting Rotterdam naar Krimpen aan den IJssel. Vervolgens wordt het verkeer richting Krimpen over de busbaan geleid. Dit uitsluitend tijdens de werktijden van 8.30 tot 15.30 uur. Hierdoor blijft de verkeersoverlast beperkt.
  Voor omwonenden kunnen de werkzaamheden geluidsoverlast opleveren.

  Herindeling Algeraweg
  Vanaf 23 juli tot 27 augustus start het werk aan de herindeling van de Algeraweg.
  Tijdens deze werkzaamheden is per rijrichting slechts één rijstrook op de Algeraweg beschikbaar. Dit brengt vertraging met zich mee. Daarom heeft de gemeente Capelle aan den IJssel ervoor gekozen dit deel van het werk tijdens de zomervakantie en bouwvakperiode uit te voeren.
  Door een nieuwe indeling van de weg is het mogelijk een extra rijstrook (2) vanuit de richting Rotterdam naar Krimpen aan den IJssel te realiseren. Hiermee kan de doorstroming naar Krimpen en ook de doorstroming vanuit Rotterdam naar Capelle aan den IJssel verbeteren. Wel zullen de nieuwe rijstroken smaller zijn dan eerst. Daarom gaat, in verband met de verkeersveiligheid, na de werkzaamheden de maximumsnelheid op de Algeraweg omlaag van 80 km/h naar 50 km/h. Dit heeft een gunstig effect op geluid en luchtkwaliteit.
  Ook wordt de opstelstrook op de Algeraweg voor het rechtsafslaande verkeer vanuit Krimpen naar Nieuwerkerk verlengd. (3) Het linksafslaande en rechtdoorgaande verkeer in de richting Rotterdam kan dan beter doorgang vinden.

  Busvervoer
  Tijdens de herindeling van de Algeraweg hoeven geen bushaltes te worden afgesloten. Wel worden de busbanen gebruikt om in beide richtingen een rijbaan open te houden. Daarom zullen de bussen van Connexxion dezelfde vertraging oplopen als het overige verkeer.
  Na afloop van de werkzaamheden gaat de bus weer over de busbaan rijden. Ook op de busbaan gaat de maximumsnelheid omlaag en wel van 80 km/h naar 70 km/h. Dit heeft een gunstig effect op het geluid en uitstoot van uitlaatgassen.

  Afrit Ketensedijk
  Vanaf 27 augustus tot 24 september
  wordt gewerkt aan de afslag vanaf Krimpen aan den IJssel naar de Ketensedijk. Beide afslagen zijn in die periode afgesloten. Hier wordt een omleidingsroute aangegeven. De wisselstrook over de Algerabrug blijft wel in gebruik als doorgaande strook naar het Capelseplein.
  Na de afrit Ketensedijk komt een extra baan voor rechtsafslaand verkeer richting Nijverheidsstraat. (4) Hierdoor kan de doorstroming op de Algeraweg in de ochtendspits richting Capelseplein verbeteren.

  Werktijden
  Het werk aan de geluidsschermen vindt uitsluitend plaats op werkdagen van 8.30 tot 15.30 uur.
  Tijdens het werk aan de Algeraweg en de afslag Ketensedijk werkt de aannemer in principe van 7.00 tot 16.00 uur tijdens werkdagen om geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Echter wanneer het werk uitloopt, kan de aannemer naar eigen inzicht de werkdagen verlengen en eventueel zelfs dag en nacht en in de weekends doorgaan.

  Financiën
  Dit project wordt gefinancierd door de Stadsregio Rotterdam, de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en de Provincie Zuid-Holland. De gemeente Capelle aan den IJssel voert de regie.

  Proef afsluiting oprit Nijverheidsstraat
  Na afronding van de werkzaamheden, in het vierde kwartaal van 2007 start de gemeente Capelle aan den IJssel een proef met het afsluiten van de oprit vanaf de Nijverheidsstraat naar de Algeraweg tijdens de avondspits. (5) Hiermee voorkomen we dat invoegend verkeer de doorstroming van het verkeer op de Algeraweg naar Krimpen aan den IJssel belemmert.

  Informatie
  Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoonnummer: (010) 284 84 84.

  U kunt de folder downloaden voor eigen gebruik of om door te sturen aan uw kennissen, (zaken)relaties of werknemers, zodat ook zij met de werkzaamheden rekening kunnen houden.

  Meer informatie vindt u op www.capelleaandenijssel.nl.

 • Politie adviseert de deur op slot te draaien

  De politie waarschuwt bewoners van de Krimpenerwaard voor inbrekers. Inmiddels heeft de politie aangiftes van diefstal uit Ouderkerk, Lekkerkerk, Stolwijk en Schoonhoven opgenomen waarbij vermoedelijk de inbreker via te hengelen is binnengedrongen.

  Inbraken via hengelen zijn eenvoudig te voorkomen. De inbrekerstechniek hengelen houdt in dat inbrekers via de brievenbus de klink van de deur naar beneden proberen te duwen zodat de deur openvalt. Wanneer de deur op slot wordt gedraaid maakt de inbreker geen kans. De politie adviseert ’s nachts de deuren op het nachtslot te doen, maar ook als de bewoner eventjes het huis verlaat.

  Laat niet de sleutel in de deur
  Als de deur op slot wordt gedraaid is het raadzaam de sleutel uit het slot te halen. Wanneer de sleutel in het slot wordt gelaten kan de inbreker mogelijk de sleutel uit het slot vissen en alsnog de deur openen.

  Nachtslot verkomt ook flipperen
  Een andere regelmatig voorkomende inbrekerstechniek is flipperen. De inbreker gebruikt hierbij een hard stukje plastic waarmee hij de schoot van het slot probeert terug te duwen waardoor de deur openvalt. Ook dit kan worden voorkomen als de deur op het nachtslot is gedraaid.

  Politiekeurmerk
  Wilt u weten hoe u uw huis beter kunt beveiligen tegen inbraak? Aanbevelingen voor het beter beveiligen van een bestaande woning vindt u op: http://www.politiekeurmerk.nl

   

  Of vraag hiernaar tijdens het spreekuur van de wijkagent.

   

  Politiespreekuur in Ouderkerk
  Wijkagent Hans Post houdt iedere dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur spreekuur in de brandweerkazerne van Gouderak en iedere dinsdagmiddag van 15.30 tot 16. 30 uur in de brandweerkazerne van Ouderkerk aan den IJssel.

 • Gezocht: mensen die willen bijdragen aan de veiligheid op straat!

  Politie Hollands Midden is op zoek naar gemotiveerde politievrijwilligers die naast hun gewone baan op een bijzondere manier iets voor de samenleving willen betekenen.

  Afwisselende functie
  De politievrijwilliger surveilleert samen met de beroepsfunctionarissen op straat, waar zij van alles tegen kunnen komen, van verkeersongelukken tot zakkenrollers. De vrijwilliger ondersteunt ook bij speciale activiteiten zoals verkeerscontroles en bijzondere evenementen waaronder sportwedstrijden, jaarmarkten en kermissen. De vrijwilliger draagt bij aan de veiligheid op straat en kan vanuit haar eigen werkachtergrond en levenservaring de politieorganisatie bijstaan.

  Professionele opleiding
  De vrijwilliger gaat uiteraard niet zo maar de straat op. Hij/ zij krijgt een professionele (avond)opleiding van ongeveer 3 jaar (gemiddeld één avond per week). Dit is dezelfde opleiding als een beroepsagent volgt om surveillant te worden. Hierbij wisselen studeren en werken in de praktijk elkaar af. Na de opleiding is het niveau van politiesurveillant bereikt. De vrijwilliger beschikt dan over precies dezelfde bevoegdheden als een beroepssurveillant. Uiteraard biedt het korps de politievrijwilligers de mogelijkheid om door te studeren en zich te specialiseren in een bepaald vakgebied.

  Werken in een hecht team
  Hij/ zij beschikt over minimaal een diploma VMBO-B. Is flexibel, hulpvaardig en is graag op een bijzondere wijze onder de mensen. De vrijwilligers dienen een goede conditie te hebben en goed de Nederlandse taal te beheersen. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze minimaal 240 uur per jaar inzetbaar zijn. De uren zijn met het team waaraan de vrijwilliger wordt toegewezen bespreekbaar.

  De vrijwilliger ontvangt een bescheiden jaarlijkse uitkering, een urenvergoeding en een kledingtoelage. Maar de meeste vrijwilligers doen het niet voor het geld, maar voor de zinnige bijdrage aan de samenleving. De vrijwilligers komen in een vast politieteam te werken, waar de ervaring is dat zij met open armen worden ontvangen.

  Wilt u zich ook inzetten voor een veilige samenleving?
  Wilt u meer weten over hoe u zich kunt inzetten voor een veilige samenleving, kom dan op woensdag 20 juni langs op de informatieavond in Gouda of dinsdag 3 juli in Noordwijk. U kunt zich aanmelden door te bellen met (070) 4244545.
 • Opnieuw bevolkingsonderzoek borstkanker in Ouderkerk aan den IJssel

  Op 14 juni a.s. aanstaande gaat in Ouderkerk a/d IJssel opnieuw het Bevolkingsonderzoek Borstkanker van start. Elke vrouw van 50 tot en met 75 jaar in Ouderkerk a/d IJssel ontvangt daarvoor een schriftelijke uitnodiging. Het onderzoek heeft plaats in een mobiele onderzoeksruimte die komt te staan Ouderkerk a/d IJssel: achter de brandweerkazerne aan de Groene Boom op de parkeerplaats.

  Borstkanker: vroege opsporing vergroot de genezingskans
  Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen: elk jaar wordt bij ongeveer 10.000 vrouwen in ons land borstkanker geconstateerd. Hoe vroeger de ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans is op succesvolle behandeling en genezing. Door het bevolkingsonderzoek kan de ziekte bij vrouwen al vroeg worden opgespoord en zal het aantal vrouwen dat geneest toenemen. Het is dus van groot belang dat zoveel mogelijk vrouwen van 50 tot en met 75 jaar aan het onderzoek deelnemen! Aan het onderzoek zijn voor de vrouwen geen kosten verbonden.

  Nieuwe ronde in Ouderkerk a/d IJssel
  Het bevolkingsonderzoek is bestemd voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Alle vrouwen in die leeftijdsgroep krijgen elke 2 jaar een schriftelijke uitnodiging.
  Elke vrouw ontvangt de uitnodiging enkele weken voordat ze aan de beurt is. Het onderzoek heeft plaats in een mobiele onderzoeksruimte, de zogenaamde mammobiel. In Ouderkerk a/d IJssel komt de mammobiel, evenals bij vorige rondes, te staan:

  Ouderkerk a/d IJssel: achter de brandweerkazerne aan de Groene Boom op de parkeerplaats.

  Dat staat ook op de uitnodiging aan de vrouwen. Eveneens staat vermeld welke datum de vrouw verwacht wordt en hoe laat.
 • Kledinginzameling in Ouderkerk

  Opbrengst naar Koerdische vrouwen en weeskinderen

  In Ouderkerk wordt vier keer per jaar kleding en textiel opgehaald voor het goede doel. In juni is het de beurt aan Stichting CIBO, een afkorting van Cizira-Botan, twee plaatsjes aan de Turks/Iraakse grens. De stichting verleent hulp aan Koerdische moeders en kinderen die slachtoffer zijn geworden van de binnenlandse oorlog. "Door kleding en textiel te doneren kunnen mensen écht helpen", zegt Aloysa van Amersfoort, penningmeester van Stichting CIBO. "Vorig jaar leverde de kledinginzameling door het hele land ons 41.000 euro op. Reken maar dat we dat geld goed besteed hebben!"

  Aloysa van Amersfoort is één van de bestuursleden van het eerste uur en vertelt vol vuur over 'haar' stichting. "In 1990 hielden we met een klein groepje vredesactivisten een maandelijkse wake op het vliegveld Eindhoven, als protest tegen de bommenwerpers die daar vertrokken om Koerdistan te bombarderen. Op een gegeven moment sloten een paar Koerdische vluchtelingen zich spontaan bij ons aan. Ze maakten muziek, lieten foto's zien en vertelden verhalen over de oorlog." De verhalen raakten de 77-jarige mevrouw van Amersfoort diep. "Ik heb zelf de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. We woonden in Den Helder waar het zeer gevaarlijk was omdat het als marinestad zo vaak werd gebombardeerd. Ik heb in totaal zestien keer moeten vluchten en ik weet: een oorlogsverleden raak je nooit meer helemaal kwijt."

  Hulp bij hongerstaking
  Het contact met de vluchtelingen werd nog intensiever toen de Koerden in hongerstaking gingen en vroegen of het clubje vredesactivisten hen daarbij zouden willen ondersteunen. "Dat hebben we gedaan", zegt Van Amersfoort. "We hielden de omgeving schoon, zorgden dat er artsen langs kwamen, voorzagen de vluchtelingen regelmatig van thee en zorgden ervoor dat ze een plek hadden om te douchen. Het was een totaal nieuwe ervaring voor ons en we hebben elkaar in die 21 dagen dat de hongerstaking duurde, goed leren kennen."

  Met eigen ogen...
  Na het delen van zoveel lief en leed, was het voor het clubje vredesactivisten niet meer dan logisch dat ze de plek waar hun Koerdische vrienden vandaan kwamen, met eigen ogen wilden zien. Met z'n tienen reisden ze af naar Turks Koerdistan en dat was meteen het begin van de stichting CIBO. Van Amersfoort: "We waren enorm onder de indruk van de armoede en we hadden echt het gevoel dat we hier gewoon iets aan moesten doen! Na een tip van een vriendin besloten we kleding te gaan inzamelen en de opbrengst te gebruiken voor verschillende projecten van lokale organisaties. Zij weten hun weg daar beter te vinden dan wij en weten ook precies waar behoefte aan is. Zo weten we zeker dat het geld goed terecht komt."

  Vluchtelingen en vrouwenzaken
  Momenteel bestaat het bestuur van Stichting CIBO uit alleen maar vrouwen. "Als vrouwen voelen we ons erg betrokken bij de nood van Koerdische moeders en hun kinderen. De oorlog heeft vluchtelingen van ze gemaakt en ze hebben vrijwel niks meer. Nauwelijks te eten en te drinken en dan ook nog eens een identiteit waar ze om worden veroordeeld. Dat is toch een zwaar leven." Inmiddels heeft de Stichting CIBO banden gekregen met een internationale vrouwenstichting in Rotterdam die actief is in een vluchtelingenkamp van Turkse Koerden in Noord-Irak. "Zo'n kamp is eigenlijk meer een stad: er verblijven ruim 10.000 mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Door samen te werken met andere organisaties houden we de onkosten laag en proberen we zoveel mogelijk te doen met ons geld", vertelt Van Amersfoort.

  Koerdische Rode Kruis
  Eén van de grootste begunstigers van de Stichting CIBO is de Rode Halve Maan, oftewel het Koerdische Rode Kruis. Zij hebben een project voor weeskinderen, kinderen die hun ouders door de oorlog zijn verloren. Van Amersfoort vertelt dat kinderen daar niet in weeshuizen zitten, maar liefdevol worden opgenomen bij lokale families. "Met het geld van de kledinginzameling betalen we die families voor hun onkosten en overige zaken. Moet je je dus eens voorstellen: door het opruimen van je klerenkast maak je het mogelijk dat een weeskind weer een gezin krijgt. Dat is toch prachtig?"


  In Ouderkerk wordt door de volgende organisaties huis-aan-huis textiel ingezameld:
  In maart 2007 huis-aan-huis inzameling door Stichting Kinderleed.
  In juni 2007 huis-aan-huis inzameling door Stichting CIBO-CIZIRO Botan.
  In augustus 2007 huis-aan-huis inzameling door Stichting Kuren Met Reuma.
  In november 2007 huis-aan-huis inzameling door Stichting sociaal/medische hulpverlening aan Oost-Europa.

  Textielcontainers op de volgende locaties:
  - het afvalbrengstation aan de Stormsweg 9 in Krimpen aan den IJssel
  - het afvalbrengstation aan de Goudkade 23 in Gouda

  Textielcontainers van VAOP Textiel BV op de volgende locaties:
  - Rozenlaan/Nachtegaallaan naast de glasbakken (Ouderkerk aan den IJssel)
  - Burgemeester Neetstraat t.o. winkelcentrum De Wetering (Ouderkerk aan den IJssel)
  - Nabij parkeerterrein aan de Essendreef naast de glasbakken (Gouderak)
  - Lageweg/Breeweer naast de glasbakken (Lageweg)


 • Afvalscheiden, goed bezig!

  Aandacht voor grof huishoudelijk afval

  Wist u dat 75% van alle oude spullen die op het afvalbrengstation worden ingeleverd, geschikt zijn voor hergebruik? Daarom vraagt Bas de Bij de komende maanden in Ouderkerk aandacht voor het apart houden van grof huishoudelijk afval tijdens de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’

  Kapotte of oude huisraad, elektrische apparaten, metaal, grof tuinafval en verbouwingspuin vallen allemaal onder de noemer grof huishoudelijk afval. Eigenlijk gaat het bij deze afvalsoort om al het huishoudelijk afval dat niet in de minicontainer of vuilniszak past, of mag.
  Het aanbieden van uw oude spullen aan de kringloopwinkel heeft de voorkeur. Want, zo maakt u andere mensen blij met uw oude spullen. Spullen die echt vies of kapot zijn, kunt u bij het afvalbrengstation brengen.

  Actie
  Bas de Bij komt de komende maanden in actie voor grof huishoudelijk afval. Zijn campagne start met ‘Afvalnieuws’. Deze informatieve krant over afvalscheiden en afvalhergebruik valt half mei bij u op de deurmat. U kunt lezen over het nut van het apart inzamelen van grof huishoudelijk afval. Ook vindt u in de krant informatie over de verwerking van grof huishoudelijk afval. Naast de informatieve krant worden er posters in de gemeente opgehangen, rijdt er een inzamelwagen in campagnestijl rond én zijn er op www.afvalscheiden.info belangrijke feiten over grof huishoudelijk afval voor u op een rijtje gezet.

  Terugblik op textiel

  In de voorgaande maanden heeft Bas de Bij uw aandacht gevraagd voor textiel. Er is toen massaal gereageerd op de puzzel Kruizzzwoordraadzzzel uit ‘Afvalnieuws’. De uitkomst van de puzzel luidt: ‘Wie oud textiel apart inlevert is goed bezig’. De prijswinnaar uit Ouderkerk is mevrouw Vink. De prijs – een handdoekenset en een cadeaubon – is op 15 mei 2007 uitgereikt door wethouder Boere.


  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.
  - per e-mail: afvaltip@cyclusnv.nl
  - per post: o.v.v. afvaltip, antwoordnummer 10075, 2800 VB Gouda.

  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afvalscheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’.


  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info.
 • Behandeling jaarrekening 2006

  Tijdens de commissievergadering FEA van 16 mei wordt onder andere de jaarrekening 2006 behandeld. De jaarrekening sluit met een negatief saldo van €. 426.830,-. Bij de laatste begrotingsbehandeling 2006, de najaarsnota 2006/13e begrotingswijziging was uitgegaan van een tekort van € 667.033,-.


  Hoe komt het dat de jaarrekening een tekort heeft?
  Het tekort wordt onder andere veroorzaakt door enkele grote financiële tegenvallers. Sommige tegenvallers zijn éénmalig, andere leiden slechts tot uitstel van ontvangsten.
  Enkele concrete oorzaken voor het tekort zijn:
  - Voor de opbrengst van de verkoop van het terrein waar de volière opstaat, was in 2006 een bedrag opgenomen van € 300.000,-. Het terrein is echter niet in 2006 verkocht, waardoor deze opbrengst dus niet in 2006 is binnengekomen.
  - Met het oog op uit te keren planschadeclaims als gevolg van de aanleg van de Zijdeweg in 1993 is rekening gehouden met een bedrag ad. € 200.000;-. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden.
  - De begroting 2006 voorzag in een opbrengst bouwleges van € 499.500,-. Deze opbrengst is uiteindelijk doordat een aantal bouwvergunningen voor omvangrijke projecten niet in 2006 is verstrekt, afgeraamd tot € 225.000,-. Bij het opstellen van de jaarrekening bleek dat € 240.226,- aan bouwleges is ontvangen. De verwachting is dat in 2007 en 2008 de geplande bouwprojecten wel plaatsvinden en dat de legesopbrengst dan alsnog binnenkomt.
  - In de begroting 2006 is uitgegaan van een opbrengst begrafenisrechten van € 297.652,-. Deze inkomst is later afgeraamd tot een bedrag van € 133.600,-. Deze aframing heeft mede plaatsgevonden omdat de opbrengst van de begrafenisrechten lager was dan aanvankelijk begroot.
  - Het dekkingspercentage riolering is in 2006 dusdanig dat sprake is van een overschot van € 243.437,- in plaats van € 59.289,-. Dit voordeel is niet in het exploitatieresultaat verwerkt, maar is gestort in de reserve tariefsegalisatie riolering
  - Daarnaast valt het rendement van onze beleggingsportefeuille in 2006 net als 2005 weer tegen. Deze tegenvaller is ten laste van de reserve geboekt ad. € 563.166,-.

 • Programma's Koninginnedag 2007

  Programma Koninginnedag Gouderak

  8.30 : Napoleon haalt de strijdertjes op van school
  8.45 : aubade
  9.00

  : Robartho: goochelaar en clown voor de jeugd tot en met groep 4 in het Dorpshuis

  : Franse vossenzoektocht door het dorp voor de jeugd van groep 5 tot en met 8

  10.00 : kinderspelen
  12.00- 15.00 : Scouting Moordrecht
  Le rac do'r spelen:
  12.00 : Jeu Alpe d'Heuz
  12.00-16.30

  : Levende standbeelden

  : Jeu de restaurant

  13.00 : Jeu de blind
  14.00

  : 50+ quiz

  : Monmatre

  : Moulin race

  14.30 : Escargot hindernis race
  15.45 : Tour de France dopingspel

  Vanaf circa 16.15 uur klinkt er populaire Franse en dansmuziek vanaf het podium

  en optredens tussen het publiek van de stroopzoolen

  Ter afsluiting treedt er een band op.

  Het programma voor Koninginnedag 2007 in Ouderkerk aan den IJssel

  08.00 uur Lawaaioptocht thema "Prinsen en prinsessen"
  09.15 uur Aubade dit jaar in een geheel nieuwe opzet
  10.00 uur Kinderspelen met als thema "Prinsen en prinsessen"
  10.15 uur Concert in Geerestein, verzorgd door Harmonie Excelsior
  11.30 uur Ontvangst van gedecoreerden in de grote zaal van "De Drie Maenen"
  12.30 uur Truck trekken
  13.30 uur Blokrock 2007 op het parkeer terrein aan de Dekkerstraat
  14.15 uur Ringsteken met paarden
  19.00 uur Kinderdisco in de "De Drie Maenen" voor kinderen tot 13 jaar
  21.00 uur Après Skihut uit Rotterdam in "De Drie Maenen"

  De gehele dag is er een fotopuzzeltocht. Gestart kan worden vanaf 10.00 uur bij De drie Maenen.

  Het programma van Koninginnedag is als volgt:

 • Dodenherdenking vrijdag 4 mei 2007

  Op 4 mei herdenken we de gevallenen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en al die andere oorlogen die sindsdien plaats hebben gevonden. Deze herdenking vindt plaats op vrijdag 4 mei 2007 om 20.00 uur bij het monument voor de gevallenen in het plantsoen bij de muziektent in Ouderkerk aan den IJssel.

  Het programma ziet er als volgt uit:

  18.00 uur: De nationale vlag wordt door de voorzitter van de Stichting Nationale Feesten Ouderkerk
  half stok gehesen bij het monument

  19.25 uur: Verzamelen in het plantsoen

  19.30 uur: Muziekvereniging Excelsior speelt koraalmuziek

  19.45 uur: Luiden van de kerkklok

  19.50 uur: Toespraak door de voorzitter van de Stichting Nationale Feesten Ouderkerk

  19.55 uur: Toespraak door burgemeester de heer M. Th. van de Wouw

  19.58 uur: Kranslegging door het gemeentebestuur en Stichting Nationale Feesten Ouderkerk

  20.00 uur: Slaan van de torenklok; aansluitend twee minuten stilte

  20.02 uur: Signaal taptoe, gevolgd door het “Wilhelmus” (1e couplet) gespeeld door muziekvereniging Excelsior

  20.05 uur: Stille tocht langs het monument door het gemeentebestuur, gevolgd door verdere
  belangstellenden. Belangstellenden hebben hierbij gelegenheid om bloemen bij het
  monument te leggen

  20.15 uur: Afsluiting

  U bent van harte welkom om deze herdenking bij te wonen.
 • Meer aandacht voor huiselijk geweld

   
  Huiselijk geweld: nu is het genoeg
  Een man die zijn vrouw slaat, een oudere die verwaarloosd wordt door haar dochter, een kind dat ziet hoe zijn ouders elkaar iets aandoen. Mishandeling, maar ook vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting: huiselijk geweld kan veel vormen aannemen. Gedurende de landelijke campagne ‘Huiselijk geweld: nu is het genoeg’ verschijnt in deze krant elke week een artikel dat een facet van huiselijk geweld belicht. Deze keer deel 1: buren en andere omstanders. 

   
  Advies en steun
  Huiselijk geweld komt veel voor. Maar er is iets aan te doen. Heeft u te maken met huiselijk geweld of vermoedt u dat iemand in uw omgeving slachtoffer is? Zoek hulp en help uzelf of de ander! Voor advies, verwijzing of een luisterend oor kunt u contact opnemen met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, tel. 0900-0456000. De medewerkers van het steunpunt zoeken samen met u naar een oplossing. Ze hebben geheimhoudingsplicht en u kunt anoniem bellen.

  Rumoer bij de buren

  Hoe vaak huiselijk geweld voorkomt, blijkt uit de cijfers: vijfenveertig procent van de Nederlanders krijgt er ooit mee te maken. Maar huiselijk geweld is níet normaal. Wat doe je als je wekelijks herrie hoort bij de buren of als je collega voor de zoveelste keer met blauwe plekken op het werk verschijnt?

  Eén derde van de mensen die het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld belt, doet dat met een vraag over een buur, een ver familielid of iemand op het werk. “Bijvoorbeeld omdat ze geschreeuw horen,” vertelt Ellen Schot van het steunpunt. “Er was ook eens een apotheker die regelmatig thuis bij een gezin medicijnen bracht en vermoedde dat de vrouw des huizes mishandeld werd.” Vaak heeft zo’n ‘omstander’ lang getwijfeld voordat hij aan de bel trekt. “Mensen zijn bang om zich met een ander te bemoeien, om te oordelen zonder het fijne van de zaak te weten,” zegt Schot. Toch kan het heel belangrijk zijn wél actie te ondernemen. Je voorkomt daarmee mogelijk dat de situatie uit de hand loopt en daarbij heeft iedereen baat. Schot: “Zeker als het om een echtpaar gaat, zijn buren of familieleden terughoudend. Het gaat immers om volwassen mensen. Wij zeggen dan: laat een instantie het uitzoeken. Er is kennelijk een reden voor zorg, anders zou de omstander niet bellen.”

  Wat kan je doen?
  Als een omstander het steunpunt belt, bespreekt Ellen Schot de mogelijkheden om te helpen. “Als je al contact hebt met het mogelijke slachtoffer, kun je beginnen met eens te polsen: ‘Gaat het wel goed?’ en ‘Je weet toch dat je altijd bij me terecht kunt?’. Een onbekende buurvrouw kun je uitnodigen op de koffie. “Maar,” zegt Ellen Schot, “het is belangrijk dat de omstander weet dat hij hulp kan krijgen van instanties. Hij hoeft het niet alleen te doen.” Bellen met het steunpunt kan anoniem. Iedereen kan zijn zorgen dus delen zonder dat daarvan een rapport wordt gemaakt. “Als er duidelijke aanwijzingen zijn voor kindermishandeling, raden we wel aan een officiële melding te doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,” zegt Schot. “Dat wil de beller in zo’n geval eigenlijk ook altijd. Want kinderen zijn extra kwetsbaar.”

  Advies of melding
  Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld is altijd beschikbaar voor vragen of advies. U kunt bellen als u zich afvraagt of het wel normaal is wat zich bij uw buren afspeelt of als u vermoedt dat er in uw omgeving sprake is van huiselijk geweld. Als het niet lukt het slachtoffer te helpen of hem of haar te overtuigen contact op te nemen met het steunpunt, kunt u het Meldpunt Zorg- en Overlast bellen, tel. 0182-54 56 46.
  Bij dit meldpunt wordt in tegenstelling tot bij het Advies- en Steunpunt wel naar uw naam gevraagd. Het meldpunt zal uw naam echter niet zonder uw toestemming doorgeven aan de persoon waarover u zich zorgen maakt. Het Meldpunt Zorg- en Overlast onderzoekt wat er aan de hand is en zorgt ervoor dat er hulp komt. Bel bij acuut gevaar het alarmnummer 112.
 • Open dagen/inschrijving openbaar basisonderwijs

  De openbare basisscholen in de gemeente Ouderkerk houden binnenkort een open dag. Ouders en verzorgers van kinderen, jonger dan 6 jaar, zijn op deze dag welkom om in de school en met name om in de kleutergroepen een kijkje te komen nemen.

  In beide scholen is op onderstaande momenten ook gelegenheid om vragen te stellen aan de schoolleiding om een beeld te krijgen van de hele school. Daarnaast is er op deze dagen de mogelijkheid om uw kind op de betreffende school in te schrijven. Voor opvang van jonge kinderen wordt op deze dag op beide scholen zorg gedragen.

  Ouders/verzorgers die op onderstaande momenten verhinderd zijn, kunnen telefonisch contact opnemen om een nadere afspraak op een ander tijdstip te maken.

  Ouderkerk a.d. IJssel:
  Obs. “De Schakel”, Kerkweg 82, 2935 AK Ouderkerk a.d. IJssel. Open dag op donderdagochtend 19 april van 8.30 tot 11.00 uur.

  Gouderak:
  Obs. De Kranepoort, Kranepoort 5, 3831AK Gouderak. Open dag op donderdagmiddag 19 april, van 13.30 tot 15.00 uur.

  Voor informatie m.b.t. beide scholen kunt u zich wenden tot de directeur, de heer L. Bakker. Tel: 0180-681994 (De Schakel) of 0182-372855 (De Kranepoort).
 • Inzamelactie gasflessen brandweer Ouderkerk

  Hebt u nog een flesje campinggas op zolder liggen of staat er nog een fles buta- of propaangas in de schuur? Nu is u kans om deze in te leveren bij de brandweer Ouderkerk. Graag horen we voor 1 mei a.s. van u als u een of meerdere gasflessen in of om uw woning hebt staan. U kunt dit doorgeven aan Hans Trouborst, beleidsmedewerker brandweer, tel: (0180) 681327 of aan Tamara Centi, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Ouderkerk, tel: (0180) 441 433. Deze actie geldt alleen voor particulieren.

  Verborgen "bommen"
  Gasflessen die niet meer in gebruik zijn, verdwijnen veelal in bergruimten. Deze oude, niet meer gekeurde flessen zijn zeer explosief bij brand of oververhitting. De aanwezigheid van oude gasflessen in huis levert een groot risico op, voor bewoners maar ook voor personeelsleden van de Brandweer. Het is verscheidene malen voorgekomen dat werkzaamheden van de Brandweer moesten worden gestaakt wegens exploderende (vergeten) gasflessen. De Brandweer spreekt dan ook van heuse "bommen". Vaak weten bewoners niet meer dat de gasflessen in huis zijn. Tijdens bluswerkzaamheden speelt de mogelijke aanwezigheid van zulke flessen een grote rol. Het gaat hier in het algemeen om alle op de markt zijnde butagas- propaangasflessen of- cilinders, die tien jaar of langer geen keuring door het Stoomwezen hebben ondergaan.

  Hergebruik
  Gasflessen die worden gebruikt, rouleren in een circuit en worden regelmatig gekeurd. De gashandelaar brengt de inhoud van een fles in rekening. Op de fles zelf wordt statiegeld geheven. Deze flessen kunnen normaliter worden geretourneerd aan de leverancier bij het overleggen van de afleveringsnota. Er wordt niets terugbetaald als de nota niet kan worden getoond. Deze oude flessen worden gratis ingenomen door de Brandweer. Van hieruit worden ze naar de distributeur afgevoerd. Deze bekijkt of de flessen geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik. Is dit niet het geval, dan worden ze op een, daartoe bestemde plaats, vernietigd.

 • Vacature bestuurslid Algemene Woningbouwvereniging Gouderak

  Algemene Woningbouwvereniging Gouderak

  Secretariaat: Boezemsingel 4,
  2831 XR Gouderak

  E-mail:wbv.gouderak@hetnet.nl
  Website: wbvgouderak.nl

  De Algemene Woningbouwvereniging Gouderak is een kleine zelfstandige woningcorporatie met 334 woningen in beheer in Gouderak. In de komende jaren zullen in Gouderak nieuwe woonprojecten worden geraliseerd. De vereniging heeft de ambitie daarbij actief betrokken te zijn. De vereniging heeft geen werknemers in dienst, daarom wordt een deel van de werkzaamheden betreffende het beheer van de woningen uitbesteed.

  In verband met het statutair aftreden van een van de bestuursleden, zijn wij op zoek naar een:

  BESTUURSLID

  Gezien de aard van de vacature zoeken wij iemand met:
  - Affiniteit met installatietechnische en bouwkundige werkzaamheden
  - Bestuurlijke ervaring
  - Goede communicatieve vaardigheden
  - Een brede maatschappelijke belangstelling

  De specifieke werkzaamheden van dit bestuurslid zullen o.a. bestaan uit:
  - Het afhandelen van storingen en klachten
  - Het coördineren en aansturen van uitbestede werkzaamheden

  I.v.m. de aard van de werkzaamheden zoeken wij een bestuurslid dat overdag ook enige uren beschikbaar kan zijn. Aan de functie is een bestuursvergoeding verbonden.

  Indien u beschikt over genoemde kwaliteiten en past in de cultuur van een kleine plattelandscorporatie, wordt u van harte uitgenodigd binnen 14 dagen te reageren.
  Voor meer informatie of uw reactie kunt u contact opnemen met:
  Dhr. C.M. van Leeuwen
  Woningbouwvereniging Gouderak
  Boezemsingel 4
  2831 XR Gouderak
  Tel.: 06 12422728 of 0182 373479

 • Te hoge aanslagen ozb?

  U hebt een aanslag ontvangen voor de onroerende zaakbelasting (ozb). In Het Kontakt van 13 maart hebt u gelezen dat deze “te hoog” is. In het Algemeen Dagblad Rotterdams Dagblad van 15 maart hebt u misschien gelezen dat het “tientjeswerk” blijft. En nu vraagt u zich wellicht af wat u met de aanslag moet doen die u door de brievenbus hebt gekregen of nog krijgt.

   

  Ozb-aanslag betalen
  U dient deze zoals gebruikelijk, gewoon voor de datum die op de aanslag staat vermeld, te betalen. Het college van burgemeester en wethouders is nog aan het onderzoeken hoe en wanneer een herberekening moet plaatsvinden. Als de aanslag die u hebt gekregen inderdaad te hoog is uitgevallen, wordt dit op een later moment verrekend. U hoeft daarvoor verder geen stappen te ondernemen.

  Hoe komt het dat de ozb hoger uitvalt dan gepland?
  Voor de tarieven van 2007 heeft een hertaxatie van de woningen plaatsgevonden. Toen de begroting 2007 werd vastgesteld waren deze waarden nog niet bekend en is begroot op basis van het landelijk gemiddelde. Het werkelijke gemiddelde van de hertaxaties is hoger uitgevallen dan de aanname. Hierdoor is een aantal aanslagen hoger dan aanvankelijk was vastgesteld.

 • DAG VAN DE LEERPLICHT

  De K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist doen op donderdag 15 maart actief mee aan de Dag van de Leerplicht. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert deze dag voor de vierde keer. Er zijn diverse activiteiten om de leerplicht extra onder de aandacht te brengen van leerlingen, ouders en scholen, met als doel het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

   

  Froukje Eikenboom, de leerplichtambtenaar binnen de K5, neemt op 15 maart voor drie kwartier de lessen over van de leerkrachten van groep 8 van onderstaande scholen. Zij praat dan met de leerlingen over bijvoorbeeld het halen van een diploma; waarom is dat belangrijk, en waarom bestaat er in Nederland eigenlijk een Leerplichtwet?

   

  De vijf gemeenten koppelen aan de Dag van de Leerplicht een wedstrijd. Zij hebben de deelnemende basisscholen gevraagd of de 8ste groepers een werkstuk willen maken over de leerplicht. Op 15 maart geven de wethouders van de vijf gemeenten met onderwijs in hun portefeuille, hiervoor het startsein.

   

  Froukje is, samen met de wethouder van de betreffende gemeente, aanwezig:

  • van   8.45 tot   9.30 uur op de Kranepoort in Gouderak
  • van 10.00 tot 10.45 uur op het Schateiland in Lekkerkerk
  • van 11.15 tot 12.00 uur op de Ark in Bergambacht
  • van 13.15 tot 14.00 uur op de Vlisterstroom in Haastrecht
  • van 14.30 tot 15.15 uur op de Krullevaar in Schoonhoven

   

  Op vrijdag 20 april wordt de winnaar van deze wedstrijd door de burgemeester van de betreffende gemeente bekend gemaakt en ruimschoots beloond!Ook de andere vier scholen krijgen voor hun inspanning een leuke verrassing.

   

 • Afvalscheiden, goed bezig!

  Aandacht voor textiel
  Wist u dat veel liefdadigheidsinstellingen textiel inzamelen in Ouderkerk? Met het apart houden van oud textiel en schoeisel helpt u dus goede doelen. Bovendien is het goed voor het milieu. Daarom vragen we uw aandacht voor het apart inleveren van textiel.

  Charitatieve instellingen verkopen het ingezamelde textiel in eigen winkels, brengen het weg naar arme landen of verkopen het aan sorteerbedrijven. Het oude textiel wordt dus hergebruikt én het levert geld op voor het goede doel. En hoe meer textiel er apart wordt ingezameld, hoe kleiner de restafvalberg wordt en hoe minder afval er dus verbrand hoeft te worden.

  Wel bij het textiel
  - kleding
  - schoenen, laarzen gympen en sandalen (per paar gebonden)
  - gordijnen en vitrage
  - dekbedhoezen, lakens en dekens
  - handdoeken, washandjes en theedoeken
  - dassen, riemen, hoeden en petten

  Niet bij het textiel
  - vloerbedekking en tapijt
  - matrassen, dekbedden en kussens
  - zwaar vervuild textiel
  - natte kleding of natte schoenen

  Let op: al het textiel dat u aanbiedt, dient schoon te zijn en in een gesloten zak te zitten. Aanvullende inzamelregels van de inzamelende liefdadigheidsinstellingen – bijvoorbeeld of u ook kapot en versleten textiel kunt aanbieden - kunt u vinden op de zak of de container van de betreffende instellingen.

  www.afvalscheiden.info
  Wilt u weten waar en wanneer u uw oude textiel kunt inleveren in Ouderkerk? Kijk dan op www.afvalscheiden.info. Selecteer de gemeente, klik op textiel en kijk bij de rubriek Waar en wanneer.


  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.
  - per e-mail: mailto:afvaltip@cyclusnv.nl
  - per post: o.v.v. afvaltip, antwoordnummer 10075, 2800 VB Gouda.

  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afvalscheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’. 

 • Inwoners Ouderkerk vallen in de prijzen

  Afvalscheiden, goed bezig!

  De afgelopen maanden gonsde het in Ouderkerk van de activiteiten over GFT-afval. Bas de Bij, het gezicht van de afvalscheidingscampagne, vroeg volop aandacht voor dit onderwerp. Want het gescheiden inzamelen van GFT-afval is goed voor het milieu. Een verslag van de laatste acties, voordat Bas de Bij zich volledig gaat storten op de inzameling van textiel...

  schoonmaakactie GFT container.jpg Op 9 februari 2007 vielen de bewoners aan het Pijlkruid in de prijzen. Op die dag werden de GFT-containers in deze straat na het legen namelijk gratis gereinigd. Daar had Bas de Bij voor gezorgd. Hij koos de straat uit voor de schoonmaakactie. Stuurde de inwoners een week vóór de actie een felicitatiekaart. En zette reinigingsbedrijf Reijm aan het schoonmaakwerk.

  Prijswinnaar

  Eerder reageerden inwoners van Ouderkerk massaal op de puzzel Zzzzzudoku uit de informatieve krant Afvalnieuws, die volledig in het teken stond van het apart houden van GFT. De uitkomst van de puzzel luidt: 'Jaarlijks verdwijnt er in de regio nog 17 miljoen kilo bruikbaar GFT in het restafval'. De prijswinnaar in Ouderkerk is mevrouw De Graaf . De prijs - een kistje vol heerlijke groenten en fruit plus een irischeque - werd op 13 december 2006 uitgereikt door wethouder Boere en Bas de Bij.


  Nu aandacht voor textiel
  De komende tijd komt Bas de Bij in actie voor het apart houden van textiel. Meer informatie vindt u op http://www.afvalscheiden.info bij textiel. En binnenkort valt de informatieve krant Afvalnieuws over textiel op uw deurmat.

  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.
  - per e-mail: afvaltip@cyclusnv.nl
  - per post: o.v.v. afvaltip, antwoordnummer 10075, 2800 VB Gouda.

  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afval scheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne 'Afvalscheiden, goed bezig!'.

  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info.
 • Berichtgeving over dierziekte bluetongue

  De tweedeling van Nederland in het 20-km gebied Nederland en een beperkingsgebied blijft gehandhaafd.
  De volgende versoepelingen zijn per 16 januari j.l. van kracht:

  • Herkauwers die na 17 december zijn geboren mogen, zonder nadere beperkingen, vanuit het 20-kilometer gebied naar de beperkingsgebieden in Nederland en in de andere door bluetongue getroffen lidstaten worden vervoerd;
  • Herkauwers mogen voortaan tevens onder voorwaarde van een serologische test worden vervoerd vanuit het 20-kilometergebied naar de beperkingsgebieden in Nederland en in de andere betrokken lidstaten;
  • Herkauwers mogen, zonder nadere beperkingen, vanuit het beperkingsgebied, niet zijnde het 20-kilometergebied, naar een slachthuis in de bluetongue vrije gebieden in de betrokken lidstaten worden vervoerd.

  Het totaaloverzicht van de maatregelen, de begrenzing van de 20-kilometergebieden en andere informatie omtrent de dierziekte Bluetongue, zoals de maatregelen in het beperkingsgebied (rest van Nederland), staan op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (www.minlnv.nl/bluetongue). Op deze website wordt de informatie voortdurend actueel gehouden. Het is namelijk mogelijk dat als gevolg van ontwikkelingen omtrent de dierziekte de beperkende maatregelen gewijzigd worden.

  Het ministerie van LNV begrijpt dat u mogelijk vragen heeft over de consequenties van de maatregelen voor uw bedrijf. U kunt dan contact opnemen met het LNV-loket (0800-2233322). Openingstijden: op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.

 • Burgertevredenheidsonderzoek onder inwoners Ouderkerk

  Burgemeester M. Th. van de Wouw is groot voorstander van het houden van burgertevredenheidsonderzoek: "Het is belangrijk om structureel te peilen hoe inwoners over de dienstverlening van de gemeente denken. We hopen dat zoveel mogelijk inwoners die een enquête krijgen ook van deze mogelijkheid gebruik maken om hun mening te geven. Op die manier krijgen we een zo'n compleet mogelijk beeld van hoe Ouderkerkers aankijken tegen de gemeente. Vervolgens kunnen we met de uitslagen van het onderzoek actief aan de slag om de dienstverlening van de gemeente beter af te stemmen op de wensen van de inwoners."

  In 2004 werd voor het eerst een burgertevredenheidsonderzoek gehouden in Ouderkerk. De vragenlijst van toen is opgesteld in overleg met de gemeenteraad. De versie van 2007 is bijna identiek, zodat de resultaten van beide enquêtes met elkaar vergeleken kunnen worden.

  Geënquêteerden kunnen de vragenlijsten nog tot en met 16 februari 2007 opsturen naar Onderzoeksbureau EVA in Rotterdam.
 • Hoogheemraadschap meet dijken vanuit de lucht

  De helikopter brengt op deze manier ongeveer 71 kilometer primaire waterkeringen en 220 kilometer regionale waterkeringen in beeld. De vlieghoogte is relatief laag, gemiddeld zo’n 200 meter, maar op de grond zal geen schade ontstaan door de luchtdruk die de rotorbladen veroorzaken. Het geluid kan als hinderlijk ervaren worden, maar zal geen schade veroorzaken. De vluchten worden uitgevoerd door het bedrijf Fugro-Inpark, dat beschikt over alle vergunningen en ontheffingen voor deze meetactie.

  Snel en nauwkeurig
  Deze manier van meten heet laseraltimetrie en is een relatief goedkope, snelle en nauwkeurige manier om 3D digitale bestanden te maken van het aardoppervlak of objecten erop. Met de gegevens die de helikopter verzamelt, actualiseert het hoogheemraadschap het zogenaamde Geografische Informatie Systeem (GIS). De waterkeringen worden ook gefotografeerd en op video vastgelegd. De data zijn een belangrijk hulpmiddel bij het toetsen van de veiligheid van waterkeringen, het maken van leggers, het beoordelen van en adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen, het verlenen van vergunningen, handhaving, controle op bomen en beplantingen, eigendommenbeheer en bij het uitvoeren van onderhouds- of verbeteringsprojecten zoals bijvoorbeeld kadeophogingen of dijkversterkingen.

  Meer informatie
  Als u vragen heeft over de meetactie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Klanteninformatie van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op telefoonnummer 010 45 37 356.
 • Brandveiligheid tijdens de feestdagen

  Diverse bedrijven en instellingen in de Krimpenerwaard met voor het publiek toegankelijke ruimten, waarin veel mensen komen, zoals bijvoorbeeld horeca, sportkantines, winkels, kerken, discotheken, kantoren, zorginstellingen en scholen hebben inmiddels een gebruiksvergunning. In deze gebruiksvergunning zijn gebruiksvoorschriften opgenomen voor versieringen. Hier kunt u lezen, aan welke eisen de (kerst) versieringen moeten voldoen. Indien u bedrijf of instelling (nog) geen gebruiksvergunning bezit, kunt u deze voorschiften nalezen op de website van de landelijke brandweer. Via http://www.brandweer.nl/cms/show/id=613542 kunt u folder 18 downloaden. Deze geeft uitleg over feestversieringen.

  Controle
  De brandweer en het Stafbureau Openbare Orde & Veiligheid controleert tegen het einde van het jaar die gebouwen, waarvan het vermoeden bestaat dat er een verhoogd risico is voor brand, als gevolg van kerstversiering. Mocht in die gevallen worden geconstateerd dat veiligheidsregels worden overtreden, met name ten aanzien van het gebruik van de hiervoor omschreven materialen, dan wordt uiteraard handhavend opgetreden.

  Veiligheid het hele jaar door
  De voorschriften zijn niet alleen van toepassing op versieringen tijdens de decembermaand, maar gelden het hele jaar door. En natuurlijk is brandveiligheid ook veel meer dan op een verantwoorde manier versieren. Denk hierbij ook aan het vrijhouden van de (nooduitgangen) en aanwezige blusmiddelen. Brandveiligheid verdient twaalf maanden per jaar tijd en aandacht.

  Tot slot wensen wij u gezellige en vooral veilige feestdagen toe.

  De medewerkers van het Stafbureau Openbare Orde & Veiligheid
  en de brandweerkorpsen in de Krimpenerwaard

 • Bestuurders lossen startschot verkeerscampagne

  In de Krimpenerwaard vonden de afgelopen 5 jaar 2130 geregistreerde ongevallen plaats. De meeste gelukkig zonder dodelijke afloop. Het aantal slachtoffers is ten opzichte van 2001 al met 45 procent gedaald, maar het aantal verkeersslachtoffers moet verder omlaag, vinden de K5-gemeenten, de provincie en het waterschap. Dat kan door meer voorlichting te geven aan weggebruikers en door de wegen veiliger in te richten.

  “Duidelijkheid in het verkeer is voor mensen heel belangrijk”, zegt Marco van Leeuwen. Van Leeuwen is als projectleider vanuit het waterschap betrokken bij het project Samen voor veiligheid in de Krimpenerwaard. “In het verkeer moet je snel kunnen reageren op situaties. Verwarring vergroot de kans op ongelukken. Het moet daarom duidelijk zijn wat wel en niet mag en wat er van een bestuurder wordt verwacht.”

  Verkeersmaatregelen zien er straks overal hetzelfde uit
  Belangrijk dus dat alle partijen die werken aan de weg dezelfde maatregelen nemen en hun werk op elkaar afstemmen. Dat vergroot de duidelijkheid en daarmee de veiligheid. In de Krimpenerwaard zijn er verschillende overheden verantwoordelijk voor de weg. De provincie beheert de provinciale wegen, het waterschap beheert veel wegen buiten de bebouwde kom, die vaak vanaf de provinciale weg naar kernen of wijken lopen, en de gemeenten hebben voornamelijk het beheer over wegen binnen de bebouwde kom.

  Van Leeuwen: “De gemeenten, de provincie en het waterschap hebben al hun plannen nu tegen het licht gehouden en gekeken of ze goed op elkaar aansluiten. De verkeersplannen voor de toekomst zijn nu op elkaar afgestemd. Dat zie je straks buiten terug. De komende jaren gaan we bijvoorbeeld toegangspoorten plaatsen op plekken waar deze nog ontbreken. Deze waarschuwen de weggebruiker dat ze op een weg terecht komen waar een andere maximum snelheid geldt. Ze zien er in het hele gebied hetzelfde uit. Ook ziet de belijning op de weg er in de toekomst eenduidig uit.”

  Bestuurders tekenen intentieverklaring en onthullen logo
  In het rapport Samen voor Veiligheid in de Krimpenerwaard staan de toekomstplannen op een rij. Met een ludieke actie geven de zeven bestuurders van de organisaties aan de komende jaren samen verder te werken aan de plannen: gedeputeerde Huls, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, wethouder Deerenberg van Schoonhoven, wethouder Vente van Bergambacht, wethouder Crouwers van Vlist, burgemeester Veerhoek van Nederlek, wethouder Boere-Schoonderwoerd van Ouderkerk en hoogheemraadschap De Jong van Schieland en de Krimpenerwaard.

  Met het tekenen van de gezamenlijke intentieverklaring onthullen de bestuurders tegelijkertijd het logo van de campagne ‘Veilig Krimpenerwaard de moeite waard.’ Het logo is de komende jaren op verschillende plekken in de Krimpenerwaard te zien. Het wordt ingezet bij werkzaamheden aan de weg en bij voorlichting op scholen en in wijken die wordt georganiseerd om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Afvalscheiden, goed bezig!

  Hier en daar moest Bas wel ijverig op zoek. Nog lang niet overal leeft het bewustzijn om goed om te gaan met afval. Soms trof Bas een lege GFT-container aan. “Hij is net geleegd”, was het commentaar van de eigenaar. Als “net” een week geleden betekent, wijst een lege groene bak erop dat het groene afval wellicht bij het gewone restafval verdwijnt. Dat is geen prijs waard, vindt Bas. Net zo min als de bak vullen met dingen die daarin niet thuishoren: kattenbakkorrels zonder milieukeur, plastics zonder kiemplantlogo en een complete verpakking van een Happy Meal waren zaken die Bas hier en daar aantrof.

  Prei en herfstblaadjes
  Maar natuurlijk zijn er ook genoeg mensen die het wél goed doen. Als Bas de Bij, na de hond getrotseerd te hebben, het deksel oplicht en de verlepte preitjes en de klokhuizen tussen de aardappelschillen en de herfstbladeren ziet steken, wordt hij blij en kan hij ook de eigenaar van de bak blij maken met een fruitmand.

  Wat wel en wat niet
  Ingewikkeld is het scheiden van afval niet. Alle etensresten mogen in de groene bak (maar let op plastic korstjes van kaas en loodjes van worst), al het (kleine) tuinafval en ook uw uitgebloeide bloemen en planten, de productie van kleine huisdieren (ook de kattenbak, als u die vult met milieukeur-korrels) en zelfs biologisch afbreekbaar plastic, te herkennen aan het kiemplantlogo.
  Al produceren uw huisdieren misschien ook veel los haar, dat mag nu net niet in de GFT-bak. Net zo min als het zand uit de vogelkooi. Ook stofzuigerzakken, luiers, melk- en sappakken zijn niet welkom in de bak, en hout, ook dikke takken, horen er niet in. Leeg ook de asbakken en het asblik van de open haard niet in de GFT-bak.

  Beloning bewuste bewoners
  Binnenkort gaat Bas de Bij niet alleen bewuste bewoners individueel belonen, maar ook een hele straat een aanmoedigingsprijs bezorgen. Als in een straat de groene bakken ´goed gevuld´ zijn, worden ze na het legen allemaal gratis grondig schoongemaakt. Want het enige wat jammer is van een welgevulde GFT-bak is dat die niet altijd even lekker ruikt.

  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.
  - per e-mail: afvaltip@cyclusnv.nl
  - per post: o.v.v. afvaltip, antwoordnummer 10075, 2800 VB Gouda.

  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afval scheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’.


  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info. • De Wmo komt eraan

  Wat betekent de Wmo voor de inwoners van de gemeente Ouderkerk?

   

  Het kabinet werkt aan een ander stelsel voor langdurige zorg. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is één van de veranderingen die het kabinet wil doorvoeren. De Wmo is bedoeld om mensen in staat te stellen zichzelf zo lang mogelijk op een prettige en acceptabele manier te redden. Zodat ze als het ware zelf de regie over hun eigen situatie kunnen houden. Daarbij kunnen ze via mantelzorg en vrijwilligerswerk worden ondersteund. Is dat niet voldoende, dan zijn er allerlei voorzieningen waarop ze een beroep kunnen doen.

   

  Tot nu toe moesten ze voor die voorzieningen bij allerlei verschillende instanties aankloppen. De Wmo is bedoeld om daaraan een einde te maken. Voortaan is de gemeente het centrale punt waar de burgers terecht kunnen. Dat is geen onlogische gedachte. Gemeenten staan dicht bij hun burgers en kunnen beter dan landelijke of regionale instellingen de behoeften van hun inwoners burgers bepalen en hoe daarin kan worden voorzien. Kortom: maatwerk.

   

  De Wmo omschrijft de plichten die een gemeente heeft als het gaat om de zorgverlening aan de burgers in het kader van de nieuwe wetgeving. Volgens de wet kunnen burgers aanspraak maken op het wegnemen van belemmeringen bij het voeren van een eigen huishouding, in en om de woning en de omgeving van de woning en vervoersmogelijkheden.

  Prestatievelden
  Daarnaast is het bedoeling ook een relatie te leggen met zaken als onderwijs en werk. Alles bij elkaar gaat de Wmo over negen onderwerpen, die in de wet zelf worden aangeduid als ‘prestatievelden’. Dit zijn ze:

  • het bevorderen van de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten;
  • ondersteuning van jongeren en ouders bij problemen met opgroeien en opvoeden;
  • het geven van informatie over waar burgers terecht kunnen voor advies en ondersteuning;
  • het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
  • ervoor zorgen dat mensen met lichamelijke of geestelijke problemen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving door voorzieningen in de woonomgeving en het toegankelijk maken van openbare ruimten;
  • het verlenen van individuele voorzieningen aan mensen met lichamelijke of geestelijke problemen om hen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen in de samenleving;
  • het bieden van opvangmogelijkheden voor mensen met problemen, zoals vrouwen die thuis met geweld te maken hebben gehad;
  • het begeleiden van mensen met psychische problemen om te voorkomen dat zij overlast veroorzaken;
  • hulp, opvang en begeleiding voor verslaafden, ook om te voorkomen dat zij overlast veroorzaken.

   
  Dat is een uitgebreid pakket aan activiteiten, die een gemeente niet van de een op de andere dag kan bundelen. De Wmo gaat uit van een geleidelijke aanpak, waarbij gemeenten stapsgewijs hun beleid kunnen ontwikkelen. Daarom verandert er per 1 januari 2007 voor de inwoners van Ouderkerk feitelijk niet zoveel.
  Er zijn twee groepen die wel iets gaan merken van de invoering van de Wmo. Dat zijn de mensen die nu al een voorziening hebben voor huishoudelijke hulp via de Awbz (algemene wet bijzondere ziektekosten). Dat gebeurde tot nu toe via het regionale Zorgkantoor. Daarnaast zijn er inwoners die via de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) recht hebben op vervoer, hulpmiddelen zoals rolstoelen en aanpassingen in hun woning. Zij hadden tot nu toe contact met de afdeling sociale zaken in de gemeente Nederlek.

  Voor beide groepen inwoners geldt dat ze zich vanaf 1 januari kunnen wenden tot speciale Wmo-loketten in Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak of tot het telefonisch loket dat wordt opgezet in de vorm van een telefonisch spreekuur. De openingstijden van de loketten en het telefonisch spreekuur en meer aanvullende informatie wordt later via de Postiljon en de gemeentelijke website bekendgemaakt.

 • Rioolwerkzaamheden Essenlaan/Reigerlaan e.o.

  Volgens planning duren de werkzaamheden tot en met eind april (week 17) van 2007. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk overlast wordt veroorzaakt, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd.


  Deze fasen zijn in volgorde ter indicatie als volgt opgedeeld:


  1. Reigerlaan 36/38 en Reigerlaan 48/50;
  2. Reigerlaan 48/50 en de Wulp;
  3. Kruising Reigerlaan-Wulp en Reigerlaan 64;
  4. Reigerlaan 64 en Reigerlaan 70, inclusief een gedeelte tot Ganzenhof 3;
  5. Reigerlaan 70 en de Kerkweg;
  6. Kruising Reigerlaan-de Wulp en de Wulp 13-16
  7. Reigerlaan 22 en Reigerlaan 36/38;
  8. Reigerlaan 14/16 en Reigerlaan 22;
  9. Reigerlaan 10 en Reigerlaan 14/16;
  10. Kruising Reigerlaan-Rozenlaan en Reigerlaan 10;
  11. Kruising Reigerlaan-Rozenlaan en kruising Rozenlaan-Nachtegaallaan;
  12. Essenlaan 30/32 en Essenlaan 46/48;
  13. Essenlaan 46/48 en kruising Essenlaan-Rozenlaan;
  14. Essenlaan 14/16 en Essenlaan 30/32;
  15. Kruising Essenlaan-Abelenlaan en Essenlaan 14/16.


  Verkeersomleidingen en -afsluitingen
  De wegvakken worden per fase voor het doorgaande verkeer afgesloten. De vakindelingen zijn zo gekozen dat alle woningen zo goed mogelijk zijn te bereiken. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen moet rekening worden gehouden met hinder. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingroute ingesteld. Deze wordt met borden aangegeven.

   

  Parkeren
  Tijdens de uitvoering leveren de werkzaamheden tijdelijke beperkingen op voor het parkeren en de bereikbaarheid van de woningen. Door de gefaseerde werkvolgorde is geprobeerd deze overlast tot een minimum te beperken. Op de afgesloten gedeelten kan niet worden geparkeerd.

   

  Vragen / meer informatie
  Uiterlijk één week voor de aanvang van de werkzaamheden in een werkvak krijgen alle direct belanghebbenden een informatiebrief. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk , de heer R. Kors (uitvoerder) tel. 06 388 204 77 of de heer D. van den Heuvel (toezichthouder) tel. 06 125 423 88.

 • Afvalscheiden, goed bezig!

  We eten een appeltje. We koken een maaltijd. We maken de kattenbak schoon. In de loop van de dag produceren we heel wat GFT-afval. Natuurlijk weten we al lang dat we dat apart moeten aanbieden. Maar met elk klokhuis, elke schil en elk uitgebloeid bloemetje naar de groene bak lopen, dat schiet er wel eens bij in. En dat is jammer. Daarom dus de uitdeelactie met keukenbakjes. Bezoekers kregen het bakje met uitlekbak niet leeg mee: naast informatiemateriaal over compost zaten er ook een kwartetspel en bloembolletjes bij.  Uw eigen compost
  U kunt gemakkelijk zelf compost maken.
  1. Maak een compostvat van kippengaas of hout, of koop er één bij een bouwmarkt of tuincentrum.
  2. Plaats het vat op een plek half in de schaduw onder een boom. Liever niet onder een afdak: de composthoop mag niet te droog worden, maar ook niet op een volledig open plek, omdat bij regen te veel voedingsstoffen uitspoelen. Zet het vat ook niet te dicht bij uw huis, vanwege de geurtjes.
  3. Zorg voor variatie in de composthoop: vochtig en droog materiaal, slap en stevig, grof en fijn, koolstofrijk (zaagsel, snoeihout, stro, boombladeren) en stikstofrijk (gras, mest, tuinafval). Keer de hoop om de paar maanden ondersteboven, dit versnelt het proces. Hebt u een vat waar de compost er aan de onderkant uitgehaald kan worden, schep de massa dan af en toe met een spitvork om.
  4. Laat de natuur haar werk doen. Binnen zes tot negen maanden helpt ze u aan goede compost.

  Wat doet u met compost?
  Alle grond is blij met compost. Maar het maakt wel verschil of u hem in bloembakken of in de volle grond gaat gebruiken. In de volle grond kunt u hem in de herfst of het voorjaar onderspitten. Voor het gebruik in bloembakken geldt:

  • Voor kamerplanten: meng 20% compost met 80% potgrond. Maak de potgrond eerst vochtig.
  • Voor nieuwe bloembakken: meng 40% compost met 60% tuinaarde.
  • Voor bestaande bakken: meng 20% compost door de oude grond. Let op: gooi grond waar zieke planten in hebben gestaan weg!

   [begin kader]

  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.

  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afval scheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’.

  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info.

 • Alle feiten en cijfers over wonen nu online

  INFO Wonen bevat alle onderzoeksgegevens over wonen: van woningbehoeftenonderzoek tot nieuwbouwprognoses, van feiten en cijfers over stedelijke vernieuwing tot energiebesparing door huishoudens. Je kunt zelf een zoekopdracht geven: probeer het eens op www.vrom.nl/infowonen.

  Onmisbare bron
  De website INFO Wonen is een onmisbare bron van informatie. Het is de digitale aanvulling op het veelgebruikte naslagwerk “Cijfers over wonen”. Met alle informatie over bijvoorbeeld de woningvoorraad, nieuwbouw van woningen, betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid in de wijk en over stedelijke vernieuwing. Inzichtelijke informatie in tabellen en grafieken, zodat je in één oogopslag een beeld krijgt over relevante woonthema’s. De informatie is zeer up-to-date; zodra nieuwe informatie uit onderzoek of registraties beschikbaar is, staat die op de site.

  INFO Wonen ondersteunt iedereen die betrokken is bij het terrein van wonen: professionals, bestuurders, beleidsmakers, projectleiders, adviseurs. Zij vinden snel betrouwbare informatie die nodig is om (beleids)plannen te ontwikkelen, na te gaan of je nog met de juiste dingen bezig bent, en regionale situaties en activiteiten onderling te vergelijken. Kortom: dé bron om je plannen te toetsen en te onderbouwen.
 • "Hopelijk heeft over een tijdje iedereen rookmelders in huis!"

  Het Stafbureau coördineerde de actie. “Alle beschikbare rookmelders, vijfhonderd in totaal, zijn uitgedeeld aan inwoners van de vijf gemeenten”, vertelt Bezemer. “Wij hebben bewust gekozen voor persoonlijk afleveren. Dat kost wat meer tijd, maar het biedt ook voordelen. Zo kun je mensen een stukje advies geven over gebruik en montage, bijvoorbeeld door meteen de plek aan te wijzen waar de rookmelder het beste kan worden opgehangen.”
  De persoonlijke benadering van het Stafbureau K5 bleek te worden gewaardeerd. Bezemer: “Wij hebben alleen maar positieve reacties gekregen. Logisch, want het is natuurlijk altijd leuk om zomaar iets te krijgen. Een rookmelder is bovendien niet zomaar een cadeautje, maar een bijzonder nuttig apparaatje, dat levensreddend kan zijn in noodsituaties! Ook het feit dat we met een échte brandweerwagen kwamen voorrijden vonden de mensen erg leuk.”
  Met de actie gaven de Krimpenerwaardgemeenten invulling aan een landelijke campagne van de brandweer om het gebruik van rookmelders te bevorderen. Het belang van de campagne is duidelijk: uit recent onderzoek blijkt dat de kans op dodelijke slachtoffers bij brand in huizen zonder rookmelders 100% (!) groter is dan in huizen mét rookmelders. In geval van brand kan een rookmelder dus het leven van u en uw gezin redden. Bezemer weet uit ervaring dat dit klopt. “Rookmelders leveren echt een grote bijdrage aan de veiligheid in huis”, zegt hij. “Wij hopen dat mensen die nog geen rookmelders hebben, deze op korte termijn zullen aanschaffen. Ik vond de uitdeelactie erg leuk om te doen, maar ik hoop eigenlijk dat zoiets over een tijdje niet meer nodig zal zijn, omdat iedereen al rookmelders heeft gemonteerd!”
 • Rookmelderactie Krimpenerwaardgemeenten groot succes

  Het Stafbureau Openbare Orde en Veiligheid K5 coördineerde de actie. De medewerkers van het Stafbureau kozen er bewust voor alle rookmelders persoonlijk bij de mensen af te leveren. Zo konden zij meteen advies geven over correct gebruik, bijvoorbeeld door de plek aan te wijzen waar de rookmelder het beste kon worden opgehangen. Om voor een rookmelder in aanmerking te komen konden mensen een bon uit hun huis-aan-huisblad invullen of een e-mail met hun gegevens aan het Stafbureau sturen.
  Met de actie gaven Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist actief invulling aan een landelijke campagne van de brandweer om het gebruik van rookmelders te bevorderen. Het belang van de campagne is duidelijk: uit recent onderzoek blijkt dat de kans op dodelijke slachtoffers bij brand in huizen zonder rookmelders 100% groter is dan in huizen mét rookmelders. In geval van brand kan een rookmelder dus levens redden.

  De rookmeldercampagne in het kader van de landelijke Brandpreventieweek begon op 4 oktober en werd op zaterdag 28 oktober afgesloten met de ‘Nationale Rookmelderdag’. Op deze dag bezocht de brandweer op verschillende plaatsen in het land een aantal willekeurige huizen om te controleren of er een rookmelder aanwezig was. Wie een werkende rookmelder in huis had, maakte kans op een van de drie hoofdprijzen van elk 250 gratis staatsloten (of een bedrag in geld ter waarde van deze loten).
 • Wat wel en wat niet bij het GFT

  Wel bij het GFT
  - Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
  - Resten van gekookt eten
  - Vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
  - Pinda- en notendoppen en eierschalen
  - Plantaardige olie en gestold vet
  - Theezakjes en filters met koffiedik
  - Brood en kaaskorsten (zonder plastic)
  - Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
  - Snijbloemen en kamerplanten
  - Mest van kleine huisdieren met stro
  - Kattenbakkorrels met milieukeur
  - Plastics met kiemplantlogo

  Niet bij het GFT
  - As uit asbak en open haard
  - Vogelkooizand
  - (Volle) stofzuigerzakken
  - Honden- en kattenharen
  - Luiers
  - Melk- en vruchtensappakken
  - Hout en dikke takken
  - Zand
  - Kattenbakkorrels zonder milieukeur

  Kiemplantlogo
  Het kiemplantlogo staat op producten van biologisch afbreekbaar plastic, oftewel composteerbaar plastic. Bijvoorbeeld afvalzakken, verpakkingen van groente en fruit zoals zakjes en netjes en verpakkingen van andere eenmalige producten. De productie van deze plastics bespaart grondstoffen en energie en beperkt dus het broeikaseffect. Deze composteerbare plastics mogen bij het GFT.
  kiemplantlogo kl.jpg

  Prijsuitreiking
  Eerder werd massaal gereageerd op de puzzel Rebuzzz, die onderdeel uitmaakte van de papiercampagne. De prijswinnaar uit Ouderkerk is mevrouw Suyderhoud. De prijs – een fruitmand en een irischeque – werd op 11 oktober uitgereikt door wethouder Boere. 

  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.
  - per e-mail: afvaltip@cyclusnv.nl
  - per post: o.v.v. afvaltip, antwoordnummer 10075, 2800 VB Gouda.


  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afval scheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’.  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info.

   

  Wist je dat GFT kl.jpg

 • Aandacht voor GFT

  De campagne over GFT-afval is in september gestart met ‘Afvalnieuws’. Deze informatieve krant over afvalscheiden en afvalhergebruik viel bij u op de deurmat en staat volledig in het teken van GFT-afval. U kunt lezen over het nut van het apart inzamelen van GFT-afval. Ook vindt u in de krant informatie over de verwerking van GFT-afval en tips om zelf compost te maken. Naast de informatieve krant zijn en worden er posters in de gemeente opgehangen, rijdt er een inzamelwagen in campagnestijl rond én zijn er op www.afvalscheiden.info belangrijke feiten over GFT voor u op een rijtje gezet.

  Goed voor het milieu
  Het apart inzamelen van GFT is goed voor het milieu. Hoe meer GFT wordt ingezameld, hoe minder afval er verbrand hoeft te worden. Bovendien is de compost die van GFT-afval gemaakt wordt hard nodig in de tuin- en akkerbouw. Door het gebruik van GFT-compost hoeven minder waardevolle veengebieden in Ierland en Scandinavië afgegraven te worden.
  Het apart inzamelen van GFT-afval is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook goed voor de portemonnee. De verwerkingskosten van GFT-afval zijn namelijk lang niet zo hoog als de verwerkingskosten van restafval.

  Terugblik op papier
  Nu staat de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’ in het teken van GFT. In het voorjaar hebben we uw aandacht gevraagd voor papier. Er is toen massaal gereageerd op de puzzel Rebuzzzz uit ‘Afvalnieuws’. De uitkomst van de puzzel luidt: ‘Uitgelezen maar niet afgeschreven’. De prijswinnaar uit Ouderkerk is J.B.H. Suyderhoud. De prijs – een fruitmand en een irischeque – is vorige week uitgereikt door wethouder R. Boere. 

  Heeft u een originele afvaltip?
  Hoe houdt u uw afval apart? Stuur uw afvaltip naar Cyclus.
  - per e-mail: afvaltip@cyclusnv.nl
  - per post: o.v.v. afvaltip, antwoordnummer 10075, 2800 VB Gouda.

  De leukste tips worden opgenomen in een boekje over afvalscheiden, dat Cyclus uitbrengt ter gelegenheid van de campagne ‘Afvalscheiden, goed bezig!’.


  Kijk voor meer informatie, ook over andere afvalsoorten, op www.afvalscheiden.info.

 • Slachtoffer Marianne Baars: ''Rookmelder redde ons leven!"

  Wat gebeurde er tijdens die bewuste nacht in januari?
  "Om kwart over zes 's ochtends werden we ruw gewekt door het schelle geluid van de rookmelder in de hal. Deze rookmelder hing er pas twee dagen, dus onze eerste reactie was 'waarom gaat hij nou af?'. Toen roken we dat er iets niet pluis was. We sprinten beiden naar beneden."

  Wat troffen jullie daar aan?
  "Mijn man deed de woonkamerdeur open en de schrik sloeg ons om het hart. Eén grote, zwarte wolk kwam ons tegemoet. Foute boel, dat was wel duidelijk. We deden de deur weer dicht en renden naar boven. Mijn man en ik pakten ieder een kind uit bed en renden weer naar beneden, de garage in. We wisten op dat moment nog niet precies wat er aan de hand was. Maar vanuit de garage konden we zo naar buiten, dus we waren in ieder geval veilig. Ik deed mijn kinderen snel hun jasjes en schoentjes aan. Wij gingen vervolgens naar buiten, waar we de brandweer belden. Die was razendsnel ter plaatse. Binnen een paar minuten stonden de brandweermannen in de woonkamer. Op dat moment hadden de gordijnen net vlam gevat!"

  Jullie waren dus net op tijd weg.
  "De brandweercommandant vertelde ons dat als we tien minuten later wakker waren geworden, er sprake was geweest van een uitslaande brand. Dan had het vuur ook de bovenverdieping bereikt, met alle mogelijke gevolgen van dien. Lang leve onze rookmelder! Die heeft ons op tijd wakker gemaakt. Zo konden we veilig het huis verlaten en de brandweer waarschuwen. De rookmelder heeft mij en mijn familie behoed voor persoonlijk letsel. Ook de materiële gevolgen van de brand zijn beperkt gebleven. Het hele huis had kunnen afbranden, maar dat is gelukkig niet gebeurd."

  Kun je je voorstellen dat je nog gaat slapen zónder rookmelder?
  "Nee, zeker niet. Wij hebben de schrik goed te pakken. Inmiddels hebben we overal in huis rookmelders. Sinds de brand raden we iedereen die we spreken ook aan om thuis, in ieder geval in ruimtes die je in geval van nood gebruikt als vluchtroute, zo'n ding op te hangen. Brand in huis kan iedereen overkomen. Maar dat kleine, goedkope apparaatje kan je leven en dat van je kinderen redden. En dat is onbetaalbaar!"

  Wilt u kans maken op een gratis rookmelder?
  Vul vandaag de bon nog in!

  Op 4 oktober is de brandweer een landelijke campagne gestart om het gebruik van rookmelders te stimuleren. De gemeente geeft tijdens deze campagne 100 rookmelders weg. Wat moet u doen om hiervoor in aanmerking te komen?
  - Lever deze bon vóór 13 oktober 2006 in op het gemeentehuis;
  - Stuur deze bon vóór 13 oktober 2006 naar: Stafbureau Openbare Orde en Veiligheid, Antwoordnummer 12006, 2810 VD Stolwijk;
  - Stuur vóór 13 oktober 2006 een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar het Stafbureau Openbare Orde en Veiligheid (soov@gem-vlist.nl). Vermeld als onderwerp 'gratis rookmelder'.
  Er zijn een paar voorwaarden aan deze actie verbonden. Ten eerste kunt u slechts één rookmelder per huisadres aanvragen. Ten tweede moet de rookmelder binnen een week na ontvangst op de juiste plaats zijn gemonteerd. Na 13 oktober worden uit alle inzendingen 100 namen getrokken. In week 43 (23-27 oktober) krijgen deze mensen hun rookmelder thuisbezorgd.
 • Algemene informatie bestemmingsplan Kattendijk

  Inventarisatie

  Aan het opstellen van dit bestemmingsplan gaat een uitgebreide inventarisatie vooraf. Dit gebeurt door medewerkers die namens de gemeente het gebied verkennen en binnenkort zal daarmee een aanvang worden genomen. Bij de inventarisatie wordt gekeken naar de huidige bestemming van de percelen in het geldende bestemmingsplan en de huidige functie. Als deze niet overeenkomen, wordt bekeken wat daarvan de reden is. Ook wordt bekeken of de functiewijziging aanvaardbaar is en kan worden vertaald in het nieuwe bestemmingsplan.
  Voorbeeld: Een agrarisch bedrijf is gestopt en feitelijk wordt er alleen nog maar gewoond. In veel gevallen zal de agrarische bestemming vervallen en worden gewijzigd in de woonbestemming.

  Geïnventariseerde functies

  Voor de individuele percelen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de volgende functies:

  • Agrarische bedrijfsdoeleinden
  • Woondoeleinden
  • Bedrijfsdoeleinden
  • Verblijfsrecreatieve doeleinden
  • Maatschappelijke doeleinden (kerken en dorpshuizen)
  • Sport-en recreatieve doeleinden(sportvelden, kantines)
  • Natuurdoeleinden
  • Groenvoorzieningen
  • Water

  Uw mening is belangrijk voor ons:

  Op drie manieren informeren wij u over het nieuwe bestemmingsplan Kattendijk

  1. Met een informatiepagina in de Postiljon
  2. Via een persoonlijke brief
  3. Via onze website www. Ouderkerk.nl

  Dat wij gekozen hebben voor deze uitgebreide informatie heeft een belangrijke reden.

  Wij willen namelijk graag iets van u weten!

  Vanaf vrijdag 29 september as. hopen medewerkers van ons stedenbouwkundig bureau Ordito het gebied Kattendijk in te gaan om daar te bezien welke functie op het perceel uitgeoefend wordt. Op basis van deze inventarisatie en besluitvorming in de gemeente zal de bestemming van uw perceel worden bepaald. Alvorens de definitieve bestemming aan uw perceel wordt gegeven zullen wij u nog gelegenheid geven om daarop te reageren; in welke vorm dit zal geschieden is momenteel nog een punt van overweging. Binnenkort hopen wij daar meer mededelingen over te kunnen doen.

  Procedure bestemmingsplan


  De inhoud van het bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: een toelichting, een plankaart en de voorschriften.
  Allereerst de toelichting; hierin zijn de kenmerken van een gebied, in dit geval het gebied Kattendijk van de gemeente, vastgelegd. Ook wordt in toelichting duidelijk gemaakt wat de bedoelingen zijn met het gebied. De plankaart is een soort landkaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Het derde onderdeel van het bestemmingsplan betreft de voorschriften. Hierin staat wat voor soort bebouwing er mag plaats vinden. Daarnaast leggen de voorschriften vast hoe er gebouwd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hoogte of breedte van bouwwerken genoemd.

  Hoe verder met het bestemmingsplan

  De procedure om te komen tot een bestemmingsplan bestaat uit een voorbereidingstraject en een formele bestemmingsplanprocedure. Het bestemmingsplan Kattendijk verkeert nog in de beginfase. Schematisch ziet de procedure er als volgt uit.

  Fase Stappen
  Voorbereiding Voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, zet de gemeente haar ideeën op papier. De functie-inventarisatie van het bestemmingsplan voor het gebied Kattendijk maakt hiervan onderdeel uit. Vervolgens peilt de gemeente de mening van de inwoners en van andere belanghebbenden. Dit is de inspraak. Dit kan onder andere door middel van een inspraakbijeenkomst en nieuwsbrieven en de gemeentelijke webside. In deze fase kunnen burgers hun mening kenbaar maken bij de gemeente. Hierover zal inde Postiljon worden gepubliceerd.
  Vaststelling

  Na de inspraakprocedure stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op.

  Gedurende zes weken kunt u het plan inzien in het gemeentehuis. Het is mogelijk om uw mening schriftelijk en/of mondeling kenbaar te maken.

  Heeft niemand iets kenbaar gemaakt, dan is de gemeente verplicht om het bestemmingsplan binnen acht weken vast te stellen. Zijn er wel andere meningen naar voren gekomen, dan moet dit binnen vier maanden gebeuren. Vervolgens geeft de gemeente het plan binnen vier weken opnieuw ter inzage aan de burgers. Bovendien legt de gemeente het plan voor aan de provinciale overheid.
  Goedkeuring

  Is er naar uw mening niet of te weinig rekening gehouden met een door u ingebrachte zienswijze, dan heeft u de gelegenheid om uw “bedenkingen” schriftelijk neer te leggen bij Gedeputeerde Staten. Dit gaat ook op als de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht waar u het niet mee eens bent.

  Van Gedeputeerde Staten krijgt u een uitnodiging om één en ander mondeling toe te lichten.

  Gedeputeerde Staten maken binnen een periode van maximaal zes maanden het besluit om het bestemmingsplan al dan niet goed te keuren, bekend. Zijn er geen bedenkingen geuit,dan is de termijn dertien weken. Iedereen die bedenkingen heeft geuit, krijgt een afschrift van het besluit toegestuurd.
  Beroep (eventueel)

  Het bestemmingsplan nadert zijn voltooiing. Samen met het besluit van Gedeputeerde Staten ligt het nog zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Binnen die termijn kunt u schriftelijk in beroep gaan. Dat doet u bij de rechter, in dit geval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Die neemt in principe binnen twaalf maanden een beslissing. Is de termijn van zes weken voorbij, dan treedt het plan in werking( ook al hebt u beroep ingesteld) Om te voorkomen dat het plan in werking treedt, kunt u een “verzoek tot voorlopige voorziening”indienen, ook bij de afdeling Bestuursrechtspraak.

   

   Het op tijd kenbaar maken van uw mening of het instellen van een geroep is zeer belangrijk.

  Meer Informatie:
  Voor meer informatie kunt u contract opnemen met onderstaande personen:

  - De heer Th. Mooibroek, telefoon allen: 0180-681055
  - Mevrouw M. de Graaf
  - De heer J Lansbergen

 • VANAF 1 OKTOBER NIEUW RIJBEWIJS

  Vanaf 1 oktober 2006 komt er een nieuw rijbewijs. Het is bedoeld voor iedereen die vanaf dat moment slaagt voor een rijexamen of zijn of haar rijbewijs moet vernieuwen. Het huidige papieren rijbewijs wordt vervangen door een plastic kaart op bankpasformaat. Het nieuwe rijbewijs is handzaam, duurzaam en beter beveiligd. Aanvragen doet u op het gemeentehuis. U kunt uw rijbewijs een week later weer ophalen. Houd dus rekening met een wachttijd van vijf werkdagen.

   

  Waarom een nieuw rijbewijs?

  Het nieuwe rijbewijs komt in de plaats van de méér dan honderd verschillende typen rijbewijzen die nu in de lidstaten van de Europese Unie in omloop zijn. Ook is het nieuwe rijbewijs beter beveiligd tegen fraude.

   

  Wanneer hebt u een nieuw rijbewijs nodig?

  Iedereen die vanaf 1 oktober 2006 slaagt voor een rijexamen of die zijn of haar huidige rijbewijs moet vernieuwen, ontvangt het nieuwe rijbewijs. Zolang uw oude rijbewijs nog geldig is, hoeft u natuurlijk nog geen nieuwe aan te vragen.

   

  Hoe vraagt u het nieuwe rijbewijs aan?

  Voor het aanvragen of vernieuwen van uw rijbewijs, kunt u als vanouds terecht bij uw gemeente. U moet het rijbewijs persoonlijk op het gemeentehuis aanvragen en ophalen. Bij de aanvraag moet u de volgende dingen meenemen:

  ·          een recente, goedgelijkende pasfoto in kleur meenemen, die recht van voren is genomen.

  ·          het eerder afgegeven rijbewijs.

   

  Na vijf werkdagen is uw nieuwe rijbewijs klaar. U kunt ook kiezen voor de spoedprocedure. Dan kunt u het rijbewijs al de volgende werkdag ophalen (als de aanvraag voor 12.00 uur is gedaan). Aan deze spoedprocedure zijn wel extra kosten verbonden.

   

  Ook geldig als identiteitsbewijs

  Dankzij het nieuwe formaat kunt u het rijbewijs gemakkelijk bij u dragen. Dat is handig want het rijbewijs is sinds 1 januari 2005 ook geldig als algemeen identiteitsbewijs in Nederland. Maar omdat een rijbewijs geen informatie over uw nationaliteit geeft, is het niet in alle situaties geschikt als identiteitsbewijs. Zo heeft bijvoorbeeld een werkgever i.v.m. de opgave voor werknemersverzekeringen een paspoort of identiteitsbewijs nodig.

   

  Kosten van een rijbewijs

  Een nieuw rijbewijs kost € 37,50. Voor een spoedprocedure komt er nog een bedrag van € 40,00 bij.

   

  Hoe lang is uw rijbewijs geldig?

  De regels omtrent de geldigheidsduur van het nieuwe rijbewijs zijn niet veranderd.

   

  Hoe ziet het nieuwe rijbewijs eruit?

  Omdat het rijbewijs nu kleiner is geworden, zijn ook de letters en afbeeldingen kleiner. Dat geldt ook voor de pasfoto en handtekening. Bovendien zijn enkele nieuwe voertuigcategorieën toegevoegd:

   

  AM       voor bromfietsen

  CI         voor lichte vrachtwagens, eventueel met een lichte aanhangwagen

  CI + E    voor lichte vrachtwagens, met een zwaardere aanhangwagen

  DI         voor bussen (tot 16 personen), eventueel met een lichte aanhangwagen

  DI + E   voor bussen (tot 16 personen), met een zwaardere aanhangwagen

   

  Daarnaast is alvast rekening gehouden met een categorie T voor het toekomstige trekkerrijbewijs.

   

   

   

   

 • N 475 dicht voor alle verkeer

  Vanaf 10 augustus moeten weggebruikers van de N 475/Zijdeweg een alternatieve route gebruiken om op hun bestemming te komen. De weg is van tot en met 28 augustus afgesloten voor alle verkeer. U wordt omgeleid. Technisch gezien is de N 475 aan het einde van z'n levensduur. Dus werkt de provincie Zuid-Holland hard om de weg weer in een perfecte en veilige staat te brengen. Zodat de N 475 nog jaren mee kan.
  Klik hier voor de omleidingsroute

  Nadat de afgelopen dagen in het teken stonden van voorbereidende activiteiten, is het vanaf 10 augustus tijd voor het échte werk. De N 475 wordt geheel afgegraven en voorzien van een nieuwe fundering van onder andere EPS (piepschuim). Daarna krijgt de weg nieuwe asfaltlagen en wordt bovendien veiliger gemaakt volgens het principe Duurzaam Veilig.

  Vanaf 28 augustus is de N 475 weer toegankelijk voor het verkeer. Tot en met vrijdag 16 september worden er dan nog afrondende werkzaamheden verricht. Daar heeft u als weggebruiker echter nauwelijks last van. Het eindresultaat: een veilige weg tussen de N 210 en Ouderkerk aan den IJssel!